Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 4

Рис 1.5 Особливості підліткового етапу становлення особистості

Наявний теоретичний досвід світової спільноти та України у напрямку відвернення глобальної загрози здоров’ю та сучасний погляд на формування здорового способу життя дозволяє сказати:

1. Проблема здоров’я в широкому його розумінні як в особистому, так і в суспільному вимірі набула в наш час загально планетарного значення і розглядається як така, що становить небезпеку подальшому розвитку людства.

2. Формування здорового способу життя - складний, багатогранний процес, одночасно формування здорового способу життя є науково-практичною дисципліною зі своєю теорією, методологією, методикою і засобами.

3. Теоретичний і емпіричний аналіз підходів до формування здорового способу життя дозволив довести доцільність урахування особливостей життєвих періодів становлення молодих людей при реалізації цього багатоаспектного процесу.

4. Аналіз результатів наукових пошуків сучасних вчених виявив, що чітко окресленої межі між дитинством і дорослим віком немає. На основі різних підходів і наших пошуків ми вичленили такі вікові періоди, які умовно можна назвати як: період свідомого формування світогляду здорового способу життя – молодший підлітковий вік – 10-12 років; період адаптації до умов дорослого життя – середній підлітковий вік – 13-15 років; період формування власного способу життєдіяльності – старший підлітковий або ранній юнацький вік – 16-17 років.

У процесі формування здорового способу життя підлітків для отримання позитивних результатів необхідно враховувати всі ці особливості, шукати та застосовувати соціально-педагогічні підходи властиві певному віковому періоду.

5. Головним методом досягнення мети – позитивних результатів формування здорового способу життя – є активне включення самих підлітків у роботу при одночасному залученні їхніх однолітків; професійна інформаційна підтримка спеціалістів у ході формування здорового способу життя; адекватне ставлення дорослих до "метаморфоз", що відбуваються з дітьми та їх орієнтація на надання допомоги підліткам.

6. На формування й розвиток кожної людини, безсумнівно, впливає рівень розвитку країни, народу, рівень добробуту, суспільна свідомість, культура народу, його ментальність та ін. Настала потреба проводити в Україні таку соціальну політику, забезпечувати такий рівень життя і формувати такі життєві норми і цінності, які б стали підґрунтям у прагненні всіх дітей та молоді до здорового способу життя.

Все це має сприяти усвідомленню того факту, що саме здоровий спосіб життя є тим соціально-педагогічним підґрунтям, який сприяє та полегшує процес соціального становлення особистості у підлітковому віці, і що вироблення навичок здорового способу життя є передумовою всієї їхньої подальшої успішної життєдіяльності.

Страницы: 1 2 3 4 

Нове про педагогіку:

Ступеневість вищої освіти
Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виходячи зі структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає отр ...

Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи
Результати формувального експерименту довели, що спостереження – один із головних засобів формування логіко-математичних уявлень у дошкільників, і це здійснюється шляхом постійного розширення та вдос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com