Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 3

Усвідомлення підлітків щодо своїх нових прав поширюються, перш за все, на всю сферу стосунків з дорослими. Підліток починає опиратися вимогам, які раніше виконував; він ображається і протестує, коли обмежують його самостійність. У підлітка з'являється загострене почуття власної гідності. Окрім того, підліток прагне обмежити права дорослих, а свої розширити, і водночас він претендує на довіру з боку дорослих та надання йому більшої (а іноді і повної) самостійності. Тому вже на початку підліткового періоду складається ситуація, що спричиняє появу суперечностей у тому випадку, коли у дорослого ще зберігається ставлення до підлітка як до дитини. Власне ця суперечність і є джерелом конфліктів та проблем у взаєминах між дорослими й підлітками.

Спілкування для підлітка у групі ровесників стає провідним мотивом діяльності, а спілкування з дорослими, і навчання відходять на другий план. Підліток у групі може порівняти себе з іншими, оцінювати свої успіхи і поразки, досягти належного статусу, отримати визнання тощо. Тому він прагне до формування таких своїх якостей, які найбільше визнаються ровесниками (а це вже залежить від конкретного соціального середовища), і такої поведінки, яка відповідає очікуванням його оточення. Природно, що основними джерелами впливу та інформації в даному випадку стають ровесники з найближчого оточення підлітка або значущі референтні особистості чи групи. У цей період підліток ставить престиж групи вище за престиж батьків і вчителів. У малих неофіційних групах розвиваються своєрідні соціально-психологічні феномени: психічна індукція, конформізм, навіювання думки, чутки, наслідування. Найчастіше підліток наслідує свого більш активного, колоритного або “успішного” ровесника, копіюючи щось з його поведінки, яка, виходячи із загальнолюдських понять, може бути небажаною (паління, вживання спиртних напоїв, вульгарного жаргону тощо). Тобто група ровесників для підлітка стає тим безпосереднім соціальним мікросередовищем, без якого він не може обійтися. У групі рівних за соціальним статусом підлітки знаходять справжній емоційний контакт і порозуміння, тому що членів групи хвилюють одні й ті ж або близькі питання. У спілкуванні з членами вони задовольняють свої потреби щодо інформації, яка їх цікавить. Серед ровесників підліток має можливість утверджувати своє “Я” шляхом демонстрації особистісних якостей у своїй діяльності, проявляючи себе серед собі подібних.

Як висновок, основні характерні особливості особистісного становлення підлітків ми подаємо у таблиці на рисунку 1.5.

 

Особливості підліткового етапу формування особистості

Фізіологічні особливості розвитку

Соціальні аспекти формування

Зміни фізіологічних даних

Зміни у функціонуванні систем організму

Формування почуття дорослості. Переоцінка цінностей, зростання самоусвідомлення

Розвиток

"Я – концепції"

Можливі функціона-льні порушення в організмі (головний біль, втома, паморочення,

серцебиття і т.і.)

Зміни в ендокрин-ній та статтевій системах:(роздратова-ність, збуд-женість)

Розвиток і взаємообумо-вленість ен-докринної і нервової систем

Спроба побудувати по-новому

взаємостосунки з навколишнім світом

З дорослими: З ровесниками

- батьками

- вчителями

- іншими людьми

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Порядок і терміни проведення чергової атестації у школі
До 20 вересня адміністрації шкіл видають накази про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у поточному році. До 10 жовтня атестаційна комісія приймає: • заяви від педаго ...

Характеристика розумової працездатності
На відміну від фізичної роботи розумова працездатність людини характеризується більшою інтенсивністю. У зв’язку з цим надмірний вид розумової праці впливає на функціональний стан організму людини. Ос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com