Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 2

У кожній із зазначених сфер життєдіяльності залежно від умов формуються як стимулюючі, так і захисні чинники. Слід зауважити, що всі означені чинники знаходяться в інтерактивних стосунках з індивідом. Точну природу зв`язків між наявністю факторів ризику для здоров’я в індивіда із стимулюючими та захисними факторами проти появи ризиків здоров’я у різних сферах життєдіяльності остаточно ще не визначено, проте теоретичні та емпіричні дані засвідчують, що сам факт наявності цих зв’язків простежується, що відображено на рисунку 1.4.

Індивідуальні стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я

Стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я, що пов’язані із суспільством

Стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я у сімейному оточенні

Стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я у громаді

Стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я, що пов’язані зі школою

Стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я серед ровесників

Рисунок 1.4 Стимулюючі та захисні фактори появи ризиків здоров’я молоді

Причини ризикованої поведінки полягають у тому, що молода людини не усвідомлює ступеня ризику своєї поведінки; не має необхідної інформації про можливі наслідки; часто недооцінює ймовірність негативних наслідків тощо. Підлітки з проблемною поведінкою характеризуються зневажливим ставленням до виконання своєї соціальної функції, наявністю “зайвого часу”, невмінням ефективно проводити вільний час, вживанням тютюну, алкоголю, наркотиків тощо.

Повністю уникнути ситуацій, які спричиняють негативний вплив на особистість неможливо, вони обумовлені як соціальними, так і психологічними факторами, а також суто фізичними факторами, з яких підлітку доводиться стикатися. До того ж суть не в тому, щоб жити з меншими навантаженнями, а в тому, щоб жити більш розумно, це в першу чергу необхідно для здорової людини.

Не можна також не звернути уваги і на такий факт, що в науці підлітковий вік нерідко розглядається як період конфліктів та життєвих криз.

Практика підтверджує справедливість такої думки. При цьому слід зазначити, що як період життєвих криз для підлітка труднощі його віку переважно мають об'єктивний характер і саме через те його поведінка є вимушеною, і це буває частіше, ніж дорослі про такий факт здогадуються.

Основними причинами конфліктів у підлітковому віці, на думку ряду вчених (О.І.Карпухін, А.В.Лісовский, І.О.Мартинюк) є актуалізація проблем самостійності, прагнення до незалежності дитини від дорослого, а також переконання підлітка у несправедливості дорослих стосовно нього. В результаті у підлітка проявляється реакція емансипації, коли підліток намагається вийти з-під контролю старших, переглянути їхні вимоги і визначені правила, зайняти власну позицію стосовно тих чи інших цінностей, правил спільного проживання тощо. За умов гіперопіки реакція емансипації загострюється і може закінчитися навіть втечею з дому. Як мінімум – знижується міра довіри, яку відчувають підлітки до дорослих.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Структура й типи педагогічної спрямованості
Необхідно також виділити дослідження структури педагогічної спрямованості. Так, Л.М. Ахмедзянова, розуміючи під її сутністю педагогічне покликання, у структуру включає: неусвідомлений потяг до педаго ...

Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами
Робота з дітьми, які заїкаються, але мають нормальний розумовий розвиток, здійснюється на програмових заняттях, на яких розвиваються доступні дітям навички зображення предметів у малюванні, ліпленні, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com