Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 4

“Я-концепція”. У процесі накопичення підлітком життєвого досвіду його теорія самого себе (Я-концепція) стає більш конкретною та реальною. Підлітковий період не тільки період фізичного становлення, а й унікальний етап побудови життєздатної теорії самого себе. Я-концепція впливає на психічне здоров'я, міжособистісні стосунки та соціальну адаптацію, визначає форми поведінки. Допомогти у цей період підлітку знайти більш позитивний образ "Я" - непросте завдання.

“Підліткова субкультура”. Вважається, що підліткова субкультура підкреслює певну єдність груп ровесників та їх цінностей, яка може відрізнятися від цінностей дорослих. Цінності субкультури, де підлітка приймають таким, яким він є, дуже важливі для нього. Для захисту цих цінностей він готовий вступати у відкриту боротьбу з дорослими. Один із способів, за допомогою якого підлітки намагаються домогтися уваги ровесників, бути значущими у певній групі, - культивувати у собі якості, які викликають захоплення, заздрість інших, оволодіти такими соціальними навичками, які можуть гарантувати позитивне ставлення ровесників.

Процес формування особистості пов’язаний також з її потребами та їх задоволенням. Потреби підліткового віку мають свої особливі прояви: фізіологічні потреби (прагнення до фізичної та сексуальної активності, високого рівня свого фізичного розвитку); потреба у безпеці (насамперед, у групі ровесників); потреба у незалежності (проявляється у формі протидії, невизнання аввторитетів, суспільних норм); потреба у прив’язаності (любові); потреба в успіху (мотивація досягнень); потреба в самореалізації та розвитку особистого “Я”. Значення цих потреб та мотивів неоднакове у різні періоди підліткового віку.

Український вчений-практик О.А.Кузьменко зазначає, що поняття формування і становлення особистості розглядаються в основному як близькі за своїми цілями:

формування – процес спрямований на вироблення в кому-небудь певної якості, риси характеру, завершеності, визначеності;

становлення – процес закономірного переходу від одного ступеня розвитку до іншого, утворення чого-небудь у сукупності характерних ознак і форм у процесі розвитку.

Підлітковий вік – це період великих можливостей для формування здорового способу життя. Наукові підходи з даної проблеми базуються на свідченнях, що підлітковий вік важлива і багато в чому визначальна фаза життєвого циклу. До молодих людей такого вікового періоду слід ставитись як до особистостей, оскільки психосоціальні фактори мають таке ж значення для здоров'я підлітків, як і біомедичні. Іншими словами, здоров'я молодих нерозривно пов'язано з їхнім розвитком.

Як доводять науковці (В.С.Безрукова, С.Геник, Г.А.Жук , Д.В.Колесов, А.В.Мальований), саме в цей період спостерігається особливо інтенсивне функціональне становлення, протягом цього періоду відбувається значна перебудова в центральній нервовій системі, істотно змінюються нейрогармональні співвідношення, формуються нові корко-підкоркові зв`язки. Різко посилюється гормональна функція передньої долі гіпофізу, щитовидної, статевих залоз. Практично завершується морфологічне диференціювання кісткової тканини, процес окостеніння. Інтенсивно наростає м`язова маса і сила. Істотні зміни простежуються в серцево-судинній системі. Ці особливості підліткового віку значною мірою визначають специфіку реакції організму на умови трудової діяльності і адаптації до праці, появу і протікання хвороб при дії несприятливих для здоров`я факторів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Екологічне виховання школярів на народних природознавчих традиціях
Екологічне виховання розглядається як педагогічний процес впливу на людину з метою формування знань, наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, активної соціально ...

Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі
Пріоритетним завданням початкової шкільної математичної освіти є розвиток креативного учня – майбутнього спеціаліста з нешаблонним мисленням, здатного знаходити та приймати нестандартні рішення. Важл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com