Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 3

І п’ятою причиною прояву особливостей підліткового віку є усвідомлення підлітками розбіжностей їх становища у сім'ї. В кожній сім'ї свій уклад, свій стиль життєдіяльності, свої ціннісні орієнтації, що проявляється у вимогах до підлітків, визначенні їхнього статусу, економічної і соціальної ролі.

Отже, можна сказати, що основна суперечність підліткового віку спостерігається між різко зростаючою потребою щодо самостійності та недостатніми можливостями її прояву. Місце, яке посідала дитина в мікросоціумі, у людських стосунках, починає усвідомлюватись нею як таке, що не відповідає її можливостям і запитам. Наростає відкрита суперечність між способом життя дитини та її можливостями. Тим самим здійснюється перехід до нової стадії розвитку її життєдіяльності .

З одного боку, спостерігаються негативні прояви, дисгармонія у будові особистості, зміна інтересів, протестуючий характер поведінки стосовно дорослих, а з іншого – прояв таких позитивних показників, як зростання самостійності, більш різноманітними та змістовними стають стосунки з ровесниками та дорослими, значно розширюється сфера діяльності тощо. Важливим при цьому є те, що даний період дозволяє молодій людині вийти на нову соціальну позицію, в якій формується її свідоме ставлення до себе як до члена суспільства. Основним результатом формування особистості у підлітковому віці є закладання та формування базових моральних та соціальних установок дорослої особистості.

На труднощах і проблемах, особливостях підліткового віку зупинялись зокрема і такі російські фахівці-практики по роботі з підлітками як Г.В.Латишев, М.В.Орлова, С.М.Яцишин, О.А.Титова, Д.Д.Рачнов. Їхні висновки щодо підліткових проблем можна окреслити проявом певних вчинків, поведінки, рис характеру:

“Ідеалістичний бунт”. Підлітки намагаються позбавитися свого дитячого статусу, хочуть вважати себе рівним з дорослими, починають аналізувати реальну дійсність, яка оточує. Хоча здатність відрізнити бажане від реального у підлітків не завжди розвинута, вони хочуть бачити світ "ідеальним", дорослий світ часто здається їм несправедливим. Це провокує особисту внутрішню боротьбу (бунт).

"Лицемірство". У підлітків слова часто розходяться з ділом, тому їх часто звинувачують у лицемірстві. Здатність підлітків думати й аналізувати дійсність інколи наштовхує їх на думку, що їхній світ та світ дорослих протистоять один одному і тому досягти розуміння з дорослими взагалі неможливо. Підліткам іноді здається, що краще навчитися бути таким, яким тебе хочуть бачити інші, при цьому чинити так, як підказує особисте сприйняття світу та особисті бажання.

“Криза креативності”. Зниження креативності пов'язане з тим, що підлітки відчувають сильний тиск і з боку ровесників, і з боку суспільства, вони змушені пристосовуватися і об'єднуватися в групи, щоб протистояти цьому тиску. В результаті вони подавляють свою індивідуальність, а це призводить до зниження можливості особистісного розвитку.

“Егоцентризм”. У підлітковому віці з'являється посилена увага до самого себе, до своєї особистості та ідей. Вони постійно зайняті самоаналізом, починають вважати себе особливими, унікальними, невразливими, це стосується і здоров'я.

“Здатність приймати рішення”. Підліток намагається швидше попасти у світ дорослих і прагне всі рішення приймати самостійно. Теоретично він знає, з яких етапів складається процес прийняття відповідального рішення та володіє здатністю творчого вирішення проблем. Проте йому не завжди вдається використати ці знання у житті. Причиною може бути низька самооцінка, тиск ровесників, обмеження у правах зі сторони дорослих. Водночас це потребує від дорослих, щоб вони надавали підліткам можливість приймати рішення, навчити їх це робити. Але при цьому простежується одна особливість: залежно від ситуації підліток може маніпулювати дорослими, виходячи із особистої вигоди.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Болонська система: іноземні мови та переклад
У травні 2005 р. в Норвезькому містечку Берген Україна підписала Болонську декларацію, взявши зобов’язання модернізувати до 2010 р. свою освітню діяльність в контексті Європейських вимог. Було чітко ...

Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у поза навчальний час. Таку роботу називають поза ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com