Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 2

Українські педагоги З.І.Білоусова, В.Є. Бойко, Ю.А.Гапон, Л.І.Міщик вважають, що найбільш важливими ступенями соціального розвитку особистості дитини від її народження до зрілості є такі фази її становлення: на першій (від 0 до 10 років - власне дитинство - відбувається становлення особистості на рівні ще нерозвинутої самосвідомості; на другій (від 10 до 17 років) - фаза підліткового віку - відбувається активне формування самосвідомості, соціальної позиції, відповідальності суб'єкта.

Проаналізувавши наукові визначення підліткового віку, на нашу думку, з точки зору формування соціальної особистості, для підліткового віку найбільш окресленими є такі періоди: молодший підлітковий вік – 10 - 12 років; середній підлітковий вік – 13 - 15 років; старший підлітковий або ранній юнацький вік – 16 - 17 років.

На сьогодні прояв особливостей підліткового віку є серйозною соціально-педагогічною проблемою. На думку Д.В. Колесова, І.Ф. Мягкова, її перша об'єктивна основа – у значних розбіжностях між вимогами, котрі ставляться суспільством до підлітків і до дорослих, розбіжностях у їхніх обов'язках та правах. Життя дорослих людей складніше, ніж життя дітей. Підлітку доводиться за відносно короткий віковий період опановувати цю складну сферу. У цей же період проходить фізіологічна перебудова організму підлітків, в емоційному плані вони ще є досить невизначеними, неусталеними .

Такі зміни особливо помітні при проявах акселерації - неспівпадання прискореного фізичного та раннього статевого дозрівання і відставання рівня соціальної зрілості. Отже, другою об'єктивною причиною особливостей підліткового віку є виключно швидкий темп змін, що відбуваються у цей період, у фізичному і психічному стані підлітка, у характері реакцій на зовнішні дії тощо. Не можна не звернути увагу і на значення великих розбіжностей в індивідуальних темпах розвитку, різниця яких може становити 3 - 4 роки.

Третьою об'єктивною причиною прояву особливостей підліткового віку є накопичення до цього періоду дефектів виховання, при цьому діяльність підлітка сприймається дорослими зовсім по-іншому, ніж дитини. Це стосується, в першу чергу, порушення емоційної сфери. Дефекти емоційної сфери істотно впливають на людину, оскільки механізм емоцій потрібний для регуляції поведінки та діяльності, і чим краще цей механізм функціонує, тим стійкіша психічна діяльність молодої людини, тим її поведінка міцніше перебуває у гармонії з собою.

Іншим дефектом виховання є безвідповідальність, тобто нездатність або небажання підлітка передбачати або враховувати наслідки своїх вчинків. Ще одним важливим дефектом виховання, що чітко проявляється у підлітковому віці, є недостатня впевненість у собі, посилена тривожність. В основі їх наростання лежить, насамперед, звуженість соціальних зв'язків та недостатнє їх усвідомлення підлітками. Особливо впливає на посилення емоційного дискомфорту недостатнє відчуття особистої приналежності до суспільства, визначення усвідомлення свого місця у ньому.

Четверта причина прояву особливостей підліткового віку пов'язана з психологічними зрушеннями, які відбуваються у ході їхнього статевого дозрівання. Саме у підлітковому віці статева приналежність набуває реального соціального значення. У процесі статевого дозрівання змінюється самосприйняття підлітком безпосередньо самого себе через формування нового вигляду, з одного боку, а з іншого - усвідомлення оцінки оточуючих його людей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Поняття лексичної компетенції
Лексична компетенція входить до складу лінгвістичної, яка в свою чергу передбачає знання засобів, за допомогою яких можна перетворити лексичні одиниці в осмислені висловлювання. Лексична компетенція ...

Розгляд пісенної творчості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених
Вітчизняні дослідники (В. Аникін, А. Капиця, Н. Колпакова) відзначають, що розвиток фольклору - історично складний процес: багато творів для дорослих стають надбанням дітей, які пристосовують їх до с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com