Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Сторінка 1

Кожна вікова група має свої, притаманні лише їй, специфічні особливості формування особистості. При цьому головним завданням соціального виховання, що забезпечує багатогранний розвиток, духовне та фізичне здоров'я особистості, є не пряма апеляція до свідомості з роз'ясненнями переваг "хорошого" порівняно з "поганим", не абстрактне прагнення до культури почуттів і багатства емоцій, а формування системи потреб: їх набору, ієрархії та норм задоволення. Формування системи потреб має відбуватися у процесі становлення особистості та проявлятися у стилі життєдіяльності людини.

Особливий статус підліткового періоду в розвитку дитини відображено в його назвах: "перехідний", "переломний", "важкий", "критичний" (А.Д. Алферов, Н.Є. Бондар, Є.М. Власова, Г.А Жук, Д.В. Колесов, А.С. Макаренко, І.В. Нікітіна, В.О. Сухомлинський). У них зафіксована складність і важливість процесів розвитку, які відбуваються в цьому віці, пов'язаних з переходом від однієї "епохи" життя до іншої. Перехід від дитинства до дорослості містить основний зміст і специфічну відмінність усіх сторін розвитку у цей період - фізичної, моральної, розумової, соціальної. При цьому відбувається становлення якісно нових утворень, з'являються елементи дорослості в результаті перебудови організму, посилюється самосвідомість у стосунках з дорослими і товаришами, з'являються нові інтереси, активізується пізнавальна діяльность тощо. Це досить непрості перетворення, які можуть обумовлювати появу серйозних проблем у підлітків.

Характерологічні ознаки сучасного підлітка досить широко описують Л.С.Виготський, З.І.Белоусова, І.Д.Бех, Л.І. Божович, М.П.Задесенець, І.С. Кон, Ф. Райс, Х. Ремшмидт та інші.

Наприклад, культурно-історична концепція Л.С. Виготського наголошує, що проблема інтересів у підлітковому віці є "ключем до всієї проблеми розвитку підлітка". Протягом цього періоду відбуваються радикальні соматичні зміни, числені психологічні зрушення, зіткненння із суспільством та його соціальними інститутами, причому проходять ці процеси досить по-різному, залежно від соціокультурних умов, що притаманні певному суспільству.

Що ж таке підлітковий період? Американський психолог Філіп Райс дає таке визначення: "Підлітковий період - це певний відрізок життя між дитинством та зрілістю". У даний час немає повної згоди з приводу цих термінів, оскільки для кожної особистості цей період проходить по-різному. Вчені дають свої тлумачення складових підліткового віку, зокрема: Г.А.Жук, В.І. Кожохар, И.Б.Слюсар визначають підлітковий вік (11 - 14 років), юнацький вік (15 - 18 років); А.Й.Капська – підлітковий вік - період розвитку дітей від 11 - 12 до 15 - 16 років; В.Г. Крисько – передпідлітковий період ( 8 - 11 років), підлітковий вік (11 - 14 років), юнацький вік (14- 18 років); М.П.Лукашевич – в еволюційній теорії соціалізації користувався терміном "підлітково-юнацький вік"; О.В.Мудрик – як етапи соціалізації молодший підлітковий вік (10 - 12 років), старший підлітковий (12 - 14 років), ранній юнацький (15 - 17 років), (юнацький (18 - 23 роки); Ф.Райс – ранній підлітковий вік (11 - 14 років), середній або старший підлітковий вік (15 - 19 років); українські психологи Г.С. Костюк, Д.Ф. Ніколенко - середній шкільний підлітковий вік (10 - 15 років), старший підлітковий вік (15 - 17 років).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Дитячий фольклор - один з видів пісенної творчості
Дитячий фольклор - багатожанрова система, що складається із прозових, речитативних, пісенних та ігрових творів. До дитячого фольклору зараховують як творчість самих дітей, так і твори, що виконуються ...

Етапи формування поняття “іменник” у дітей
Знайомство з частинами мови починається з вивчен­ня іменника як найбільш уживаного учнями лексико-гра­матичного класу слів. Вивчення іменника в початкових класах передбачає, по-перше, формування грам ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com