Толерантність – ціннісна й поведінкова складова особистості

Педагогіка і освіта » Толерантність – ціннісна й поведінкова складова особистості

Сторінка 1

Умова: всі вказівки виконуються відразу, без додаткових пояснень. Учням пропонується дотримуватись однакових інструкцій, працюючи з однаковими аркушами паперу. «Розділити аркуш на 4 частини, зрізати правий верхній кут, скласти фігуру навпіл, закруглити ножицями гострий кут, скласти фігуру навпіл, відрізати прямий кут, розгорнути аркуш, розглянути отриману фігуру. З чим вона асоціюється? Чому отримані витинанки відрізняються, усі ж виконували однакові інструкції?».

Вчитель. Витинанки, отримані в результаті вправи, вийшли різними, бо всі ми різні. Кожне вимовлене слово по-різному сприймається і пробуджує в нас різноманітні емоції й реакції. Від того, що витинанки неоднакові, загальна картина лише виграє - вона стає різноманітнішою й видовищнішою. Так само різняться люди - зовнішністю (раса, шкіра, стать, вік, фігура тощо) і внутрішнім світом (характер, світогляд, віра, політичні погляди, культура, освіта тощо). Доброта, ввічливість, людяність, як і інші якості, більше чи менше притаманні кожній людині. Відмінності, що існують між людьми, є предметом особистісного збагачення кожного з нас. Якість суспільства залежить від того, як уживаються одне з одним люди, які його складають, від того, наскільки вони сприймають одне одного, навчаються одне в одного і підтримують одне одного заради спільної мети - безперервного покращення матеріального й морального комфорту кожного.

Міні-лекція «Толерантність, що це»

Вчитель. Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно звучить латинською. Толерантність людей є найважливішої умовою миру і злагоди в сім’ї, колективі та суспільстві. Адже соціальні взаємовідносини постійно змінюються, породжуючи то гармонію, то перевагу. У різних людей – різні погляди на життя, працю, кохання тощо. Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших? Як треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина сприймала ваші погляди?

В умовах соціальної розмаїтості дуже важливо встановити культуру миру, що неможливо без дієвого виховання, заснованого на принципах толерантності.

Відсутність самоконтролю, розуміння іншого, презирство, підозрілість, недовіра, егоїзм, емоційна неврівноваженість породжують конфлікти й напруженість, позбавляють простір міжособистісних відносин почуття захищеності й безпеки.

Толерантність включає не тільки повагу до інших і визнання рівності прав, але й відмову від примусового й гнітючого домінування.

Вчитель. Поясніть вислови видатних людей про толерантність (робота в групах)

· Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її ображає. (Марк Аврелій)

· Нам потрібні реформи, а не революції. Нам потрібне толерантне суспільство. (А.Сахаров)

· Закликаю до відмови від політичної нетерпимості. Бо вона схожа на кулю зі зміщеним центром, яка розриває суспільний організм, травмує суспільну свідомість (Леонід Кучма)

Вчитель. Отже, толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей.

Робота в парах. Учням роздаються аркуші з переліком таких ознак толерантності

ü Терпимість

ü Співчутливість

ü Розуміння іншого

ü Щиросердність

Учні визначають, якою мірою кожен з показників притаманний їхньому колективу, оцінюючи індикатори за такою шкалою: 1 бал (ні, ніколи), 2 бали (рідко), 3 бали (часто), 4 бали (так, постійно). Вчитель підраховує суму балів і визначає «температуру» толерантності, пропонує учням розробити шляхи подолання інтолерантності, щоб колектив став толерантним і комфортабельним для всіх середовищем.

Вчитель. Формуванню толерантності сприяють:

ü знання;

ü відкритість;

ü спілкування;

ü свобода думки, совісті та переконань.

Вчитель. У колективі толерантність складається із здатності кожного бути толерантним. Визначимо в чому ми схожі.

Вправа «Чим ми схожі?»

Вчитель пропонує учасникам говорити один одному компліменти, кидаючи при цьому м’яча: один кидає м’яча іншому та каже йому комплімент, інший, упіймавши м’яча, кидає його тому, кому він хоче сказати комплімент, і так далі.

Вправа «Я так думаю»

Вчитель. Як ви думаєте: почуття гумору і здатність посміятися над своїми слабкими сторонами притаманні толерантній людині?

(Заслуховуються думки учнів)

Вчитель. Толерантна людина знає і оцінює себе. Її добре ставлення до себе співіснує з позитивним і доброзичливим ставленням до інших.

Вправа «Продовж речення»

Вчитель. Отже, толерантність — це…

Зразки відповідей: мистецтво жити у світі несхожих людей та ідей; поступливість; активна позиція, викликана визнанням прав і свобод людства; боротьба за збереження миру

Бесіда з учнями

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках
Спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН) — необхідний чинник засвоєння знань. Комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках повинно враховувати пізнавальні закономірності навчал ...

Педагогічний досвід учителів початкових класів та його узагальнення і впровадження
Педагогічний досвід — це набутий впродовж тривалої навчальна- виховної діяльності багаж практичних педагогічних знань, умінь і навичок. Майстром називається такий учитель початкових класів, який не т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com