Методи та способи подолання неуспішності

Сторінка 1

Вивчення іноземної мови – справа непроста і не кожен учень у змозі оволодіти іноземною мовою. У процесі навчання може виникнути таке явище, як неуспішність - яке, в свою чергу, може суттєво змінити або навіть зіпсувати весь навчальний процес.

Профілактика неуспішності:

Окремо слід зупинитися на профілактиці неуспішності. Учитель може вживати наступні профілактичні заходи:

У процесі контролю підготовленості учнів:

спеціально контролювати засвоєння питань, які зазвичай викликають у учнів найбільші труднощі;

ретельно аналізувати та систематизувати помилки, яких припускаються учні у письмових роботах, усних відповідях, виявити типові для класу помилки та концентрувати увагу на їх ліквідації;

контролювати засвоєння матеріалу учнями, які пропустили попередні уроки;

після закінчення теми чи розділу узагальнювати підсумки засвоєння нових понять, законів, правил, умінь і навичок школярами, виявити причини відставання;

створити атмосферу особливої доброзичливості під час опитування;

знизити темп опитування, дозволити довше готуватись біля дошки;

пропонувати учням приблизний план відповіді;

дозволити користуватися наочними посібниками, які допомагають викласти сутність явища; стимулювати оцінкою, підбадьорюванням, похвалою.

Під час викладання нового матеріалу:

обов’язково перевіряти в ході уроку ступінь розуміння учнями основних елементів матеріалу, який викладається;

стимулювати питання з боку учнів у разі утруднення в засвоєнні навчального матеріалу;

використовувати засоби підтримки інтересу до засвоєння знань;

забезпечити різноманітність методів навчання, які дозволяють усім учням активно засвоювати матеріал;

уживати заходів щодо підтримки інтересу до слабко встигаючих із питаннями, які з’ясовують ступінь розуміння ними навчального матеріалу, залучати їх до ролі помічників під час підготовки приборів, дослідів тощо;

залучати до висловлювання пропозиції в разі проблемного навчання, до висновків та узагальнень чи пояснення сутності проблеми, висловленої сильним учнем;

У ході самостійної роботи учнів на уроці:

добирати до самостійної роботи завдання з найістотніших, складних та важких розділів навчального матеріалу, прагнучи меншою кількістю вправ, але поданих у певній системі, досягти більшого ефекту;

включати у зміст самостійної роботи вправи та ліквідацію помилок, які учні припустилися під час відповідей та у письмових роботах;

стимулювати постановку питань до вчителя в разі утрудненнях в самостійній роботі;

уміло надавати допомогу учням у роботі, розвивати їхню самостійність;

навчати вмінь планувати роботу, виконуючи її в належному темпі, та здійснювати контроль;

нагадувати прийоми та способи виконання завдання;

вказувати на необхідність актуалізувати те чи інше правило;

інструктувати про раціональні шляхи виконання завдань, вимоги щодо їхнього оформлення;

більш ретельно контролювати їхню діяльність, вказувати на помилки, перевіряти та виправляти;

добирати до груп слабко встигаючих найбільш раціональну систему вправ, а не механічне збільшення їхньої кількості;

попереджати можливі утруднення, використовувати картки – консультації, картки з напрямом плану дій.

Під час організації самостійної роботи поза класом:

забезпечити в ході домашньої роботи повторення пройденого, концентруючи увагу на найістотніших елементах програми, які зазвичай викликають найбільші труднощі;

систематично давати домашні завдання з роботи над типовими помилками;

чітко інструктувати учнів про порядок виконання домашніх робіт, перевіряти ступінь розуміння цих інструкцій слабко встигаючими учнями.

Завдання школи сьогодні полягає в тому, щоб виховувати здатність учнів долати життєві труднощі, самостійно приймати рішення, навчити розвивати себе як особистість, здатну робити вибір і контролювати своє життя, здатну брати на себе відповідальність за свої дії, здатну захищати себе і свої життєві цінності, а також діяти відповідно до них, здатну піклуватись про інших, діяти з ними і для них. Завдання вчителів – прищепити учням жагу до здобуття знань, створити такі умови, щоб процес здобуття знань був для них цікавим, потрібним, комфортним. Головним завданням стає створення ситуації успіху.

Ситуація успіху - це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи.

Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. Усвідомлення ситуації успіху самим учнем, розуміння її значимості виникає у суб’єкта після здолання своєї боязкості, невміння, незнання, психологічного враження та інших видів труднощів.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Еколого-виховний компонент в роботі шкільних лісництв
Слід зазначити, що теорія шкільної та позашкільної екологічної освіти завдяки працям цих авторів у 80-х роках вийшла на якісно новий рівень. Були сформульовані і науково обґрунтовані основні принципи ...

Засоби навчання, їх класифікація
Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діял ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com