Стилізація природних форм

Сторінка 2

Одразу предмет стилізувати не можна, слід зробити декілька пошуків. Вчитель повинен слідкувати за процесом роботи учнів, допомагати їм з підбором природної форми для стилізації, адже чим складніша природна форма тим важче її стилізувати, також вчитель повинен продемонструвати учням на дошці як стилізується предмет, які лінії забираються, а які залишаються. Кожен пошук стилізованої форми учитель пояснює учням.

Щоб дітям було легше стилізувати учитель повинен завчасно розробити декілька пошуків стилізації форми (плакат на дошці), по ньому діти вже можуть зрозуміти що таке стилізація. Типові помилки учнів вчитель узагальнює і пояснює всьому класу, закінчені малюнки він аналізує разом з учнями, допомагає їм помітити свої помилки. Стилізують учні і колір. Стилізованими мають бути як форма так і колір. При стилізації кольору слід слідкувати за тим щоб композиція не була тільки з холодних або з теплих кольорів, хоча такий варіант допускається, наприклад коли стилізація виконана холодним тоном то предмет буде здаватись гнітючим, стомлюючим якщо тільки теплими то навпаки - яскравим радісним, полум’яним.

Отже стилізація потребує попереднього вивчення предмету навколишнього середовища в якому цей предмет знаходиться. Вчитель повинен дати можливість учням організувати, спростити свої дитячі враження, подбати щоб діти повністю віддалися творчій праці. Також при побудові будь - якої композиції слід враховувати такі критерії побудови: як ритм, симетрія, асиметрія, психологічні дії кольору.

Ритм - один із основних засобів упорядкування різних елементів і форм. Важливою ознакою ритму є повтор елементів форми та інтервалів між ними.

Ритмічні повторення можуть бути рівномірними, зменшуватись або збільшуватись. Організуюча роль ритму в композиції тим активніша чим сильніший вияв закономірності. Ритм буває ледь помітний, а може бути провідний у композиції. У ритму, як такого є класифікації (порядок) метричний, ритмічний. Найпростіший метричний являє собою повторення різних форм та інтервалів та має три схеми рішення:

1. повторення рівних форм через рівні інтервали;

2. повторення рівних форм інтервалам в яких є границя слідуючої форми;

3. радіальні ритми, як різновид.

Для ритмічних порядків характерне закономірне, послідовне зростання, або зменшення форм, або інтервалів, що відображаються чотирма основними схемами:

1. чергування рівних елементів з інтервалами що зменшуються;

2. елементи форми збільшуються або зменшуються, а інтервал незмінний;

3. збільшуються або зменшуються елементи форми то інтервали між ними;

4. елементи форми та інтервали між ними збільшуються або зменшуються при радіальному розташуванні.

Симетрія - одна з найяскравіших властивостей композиції. Це стан форми і засіб за допомогою якого організовується форма.

Один з принципів організації елементів заснований на правильному (дзеркальному) їх розміщенню навколо загального центру або вісі та переданому статичному етапі композиції.

Слово симетрія (від грецького) означає співрозмірність. Симетрія широко використовується в архітектурі, зображувальному мистецтві. Принцип протилежний симетричному принципу організації композиції, називається асиметричним (динамічним). Асиметрія - це розміщення, поєднання елементів при якому вісь симетрії відсутня. В асиметричній композиції, яка вона не була виразно, принцип організації форми виявляться не так чітко. Добре знайдена симетрична форма сприймається легко і відразу. Гармонія асиметрії розкривається поступово і повільно.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах
За наявними даними, у середньому в кожного майбутнього студента перед вступом у ВНЗ було 1,6 захворювань, зареєстрованих у дитячі й шкільні роки. Деякі із цих хвороб певною мірою турбували студентів ...

Уміння —діяльність учня
У навчанні виокремлюють його зовнішній та внутрішній боки. Зовнішній — це той, що можна безпосередньо спостерігати: виклад учителем матеріалу, його бесіда з учнями, різного роду вказівки до завдань с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com