Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами

Педагогіка і освіта » Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами » Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами

Сторінка 1

Робота з дітьми, які заїкаються, але мають нормальний розумовий розвиток, здійснюється на програмових заняттях, на яких розвиваються доступні дітям навички зображення предметів у малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні, уточнюється і розширюється об'єм мовленнєвих навичок і умінь, знань і. уявлень про оточуюче, розвиваються математичні поняття тощо. В ході занять одночасно з вирішенням програмових завдань усувається і мовленнєвий дефект. В роботі з дітьми, що заїкаються, але мають нормальний розумовий розвиток, можна виділити такі напрями: корекція заїкання, засвоєння основних програмових вимог з різних розділів, корекція загальної і мовленнєвої поведінки.

Інакше обстоїть справа з дітьми, що мають розумові вади. Робота з дітьми, що заїкаються, але мають розумовий недорозвиток, розширюється: це, перш за все, корекція заїкання; виховання правильної звукової культури мовлення; уточнення, активізація і розширення словникового запасу; робота над структурою слова і правильним вживанням граматичних форм; розвиток зв'язного мовлення; засвоєння програмових вимог; корекція загальної і мовленнєвої поведінки. Причому корекцію заїкання і загального розумового недорозвитку слід здійснювати одночасно, в процесі засвоєння програми дошкільного закладу.

Зупинимось на деяких особливостях вирішення всіх задач корекційної роботи. Обмежений словниковий запас у дітей, які заїкаються і мають загальний розумовий недорозвиток, тривалий час не дозволяє їм на заняттях активно включатись в мовленнєве спілкування. Відповіді їх однакові і мало відрізняються.

Практика показує, що для вправляння дітей з таким дефектом в самостійних відповідях без заїкання необхідно перш за все створити певний запас слів, мовленнєвих засобів. З цією метою з самого початку навчального року проводиться робота з розширення і активізації словникового запасу у дітей, який вони зможуть використовувати на перших же підгрупових заняттях. Це дозволить одночасно вирішувати наступні задачі: розвивати словник, формувати граматичну будову мови і усувати заїкання. Природно, що робота над фонетичною стороною мовлення і над складовою структурою слова також проводиться з початку навчального року, але для цього краще використовувати час, відведений для індивідуальних занять.

Перераховані вище корекційні завдання доцільно здійснювати на передбачених програмою заняттях, а також у вільний від занять час.

Так, на заняттях із зображувальної діяльності діти знайомляться зі справжніми предметами, які потрібно розглянути перед ліпленням, малюванням і аплікацією; з предметами, які входять в обладнання занять, а також з діями, які потрібно виконувати під час роботи. Все це позначається словами і багато разів повторюється педагогом.

Постійно на заняттях діти накопичують великий запас слів і словосполучень. В процесі практичної діяльності з предметами створюються умови для уточнення і активізації словникового запасу, вживання слів у правильній граматичній формі. Наприклад, діти знайомляться:

- з назвами матеріалів, які входять в обладнання занять з образотворчої діяльності (олівець, клей, папір, пластилін, серветка тощо);

- з назвами їх ознак чи властивостей (товста, прозора, металеві, блискучі, гострі, нові, старі — ножиці; тонка, мілка, рожева — серветка; кольорові, круглі, красиві

- олівці тощо);

- з назвами виконуваних дій (ріжу, відрізаю; намащую, намастив; малюю, приклеюю тощо).

Під час розглядання предметів, які потрібно зобразити, діти вчаться бачити їх основну форму і засвоювати такі слова, як «круг», «квадрат», «овал» тощо, і похідні від них — круглий, квадратний, овальний тощо; вчаться правильно передавати забарвлення предмета і засвоюють назви кольору; вчаться дотримуватись пропорцій зображуваного предмета, знайомляться зі словами «більше — менше», «вужче — ширше», «ліворуч — праворуч».

Таким чином створюється мотив для мовленнєвих вправ, які включаються в практичну діяльність на різних заняттях.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку
Порушення плавності мовлення пов'язане з низкою причин як біологічного, так і соціально-психологічного характеру, тому в корекційній педагогіці дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами вик ...

Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб
Процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних даному суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей називається соціаліз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com