Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами

Педагогіка і освіта » Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами » Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами

Сторінка 1

Робота з дітьми, які заїкаються, але мають нормальний розумовий розвиток, здійснюється на програмових заняттях, на яких розвиваються доступні дітям навички зображення предметів у малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні, уточнюється і розширюється об'єм мовленнєвих навичок і умінь, знань і. уявлень про оточуюче, розвиваються математичні поняття тощо. В ході занять одночасно з вирішенням програмових завдань усувається і мовленнєвий дефект. В роботі з дітьми, що заїкаються, але мають нормальний розумовий розвиток, можна виділити такі напрями: корекція заїкання, засвоєння основних програмових вимог з різних розділів, корекція загальної і мовленнєвої поведінки.

Інакше обстоїть справа з дітьми, що мають розумові вади. Робота з дітьми, що заїкаються, але мають розумовий недорозвиток, розширюється: це, перш за все, корекція заїкання; виховання правильної звукової культури мовлення; уточнення, активізація і розширення словникового запасу; робота над структурою слова і правильним вживанням граматичних форм; розвиток зв'язного мовлення; засвоєння програмових вимог; корекція загальної і мовленнєвої поведінки. Причому корекцію заїкання і загального розумового недорозвитку слід здійснювати одночасно, в процесі засвоєння програми дошкільного закладу.

Зупинимось на деяких особливостях вирішення всіх задач корекційної роботи. Обмежений словниковий запас у дітей, які заїкаються і мають загальний розумовий недорозвиток, тривалий час не дозволяє їм на заняттях активно включатись в мовленнєве спілкування. Відповіді їх однакові і мало відрізняються.

Практика показує, що для вправляння дітей з таким дефектом в самостійних відповідях без заїкання необхідно перш за все створити певний запас слів, мовленнєвих засобів. З цією метою з самого початку навчального року проводиться робота з розширення і активізації словникового запасу у дітей, який вони зможуть використовувати на перших же підгрупових заняттях. Це дозволить одночасно вирішувати наступні задачі: розвивати словник, формувати граматичну будову мови і усувати заїкання. Природно, що робота над фонетичною стороною мовлення і над складовою структурою слова також проводиться з початку навчального року, але для цього краще використовувати час, відведений для індивідуальних занять.

Перераховані вище корекційні завдання доцільно здійснювати на передбачених програмою заняттях, а також у вільний від занять час.

Так, на заняттях із зображувальної діяльності діти знайомляться зі справжніми предметами, які потрібно розглянути перед ліпленням, малюванням і аплікацією; з предметами, які входять в обладнання занять, а також з діями, які потрібно виконувати під час роботи. Все це позначається словами і багато разів повторюється педагогом.

Постійно на заняттях діти накопичують великий запас слів і словосполучень. В процесі практичної діяльності з предметами створюються умови для уточнення і активізації словникового запасу, вживання слів у правильній граматичній формі. Наприклад, діти знайомляться:

- з назвами матеріалів, які входять в обладнання занять з образотворчої діяльності (олівець, клей, папір, пластилін, серветка тощо);

- з назвами їх ознак чи властивостей (товста, прозора, металеві, блискучі, гострі, нові, старі — ножиці; тонка, мілка, рожева — серветка; кольорові, круглі, красиві

- олівці тощо);

- з назвами виконуваних дій (ріжу, відрізаю; намащую, намастив; малюю, приклеюю тощо).

Під час розглядання предметів, які потрібно зобразити, діти вчаться бачити їх основну форму і засвоювати такі слова, як «круг», «квадрат», «овал» тощо, і похідні від них — круглий, квадратний, овальний тощо; вчаться правильно передавати забарвлення предмета і засвоюють назви кольору; вчаться дотримуватись пропорцій зображуваного предмета, знайомляться зі словами «більше — менше», «вужче — ширше», «ліворуч — праворуч».

Таким чином створюється мотив для мовленнєвих вправ, які включаються в практичну діяльність на різних заняттях.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Розкрити сутність використання мультимедійних технологій при вивченні теми
Основне завдання методики використання мультимедіа – формування інформаційного середовища, що забезпечує досягнення педагогічних цілей. Це здійснюється за допомогою цілого комплексу засобів навчання. ...

Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика
Традиційно наочність розглядається у взаємозв’язку з чутливістю, з можливостями спостерігати за предметами і явищами або їх зображеннями, тобто з тим, що сприймається органами чуття дитини. Розуміння ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com