Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами » Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 2

Динамічні відтінки музичного твору викликають сильне чи слабке м'язове напруження. А навчити дітей керувати своїми м'язами — це одне з головних завдань корекції мовних негараздів. Усі ігри — колективні, це сприяє гармонійному розвитку дитини, психічних процесів, виправленню особистих рис характеру, які вже сформувались під впливом свого мовного дефекту, а саме нерішучості, сором'язливості.

Завдання дидактичних ігор — організувати в бажаному руслі діяльність та взаємини дітей. Велику увагу треба приділяти підбору театралізованих ігор. Позитивний вплив театралізованої діяльності на різні аспекти розвитку особистості доведено в численних дослідженнях щодо вивчення ігрової (О. Артемова, Р. Жуковська), мовленнєвої (О. Аматьєва, А. Богуш, Г. Полозова, Л.Фесенко та ін.) діяльності становлення емоційної сфери дошкільників. Театралізована діяльність — унікальний спосіб збагачення мовленнєвого досвіду дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, розвитку зв'язного мовлення, оскільки вона дає можливість для одночасного розв'язання різних мовленнєвих завдань, а саме: зв'язності — у складанні сюжету, образності та інтонаційної виразності — у виконавчій діяльності, збагачення й уточнення словника — в процесі засвоєння відтворення текстів, вправляння у різних видах творчих завдань.

Корекційна діяльність визначає пріоритетність мовленнєвих завдань. Коли дитина дивиться виставу, вона сприймає кращі зразки правильного мовлення, що сприяє подальшому розвитку власного правильного мовлення. В процесі театралізованої гри відбувається збагачення та активізацій словника дітей, формування вмінь самостійно складати, створювати власний сюжет, добирати необхідне мовленнєве оформлення для реалізації задуму, ідеї. Готуючи театральну виставу, дитина також виконує вправи, які сприяють розвитку виразності мовлення при заїканні, крім того, дитина засвоює сприйняті раніше готові мовленнєві форми. Позитивні зрушення в процесі корекції та розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, які мають заїкання, можуть бути позитивними за умови залучення батьків до активної діяльності їх дітей.

Зміст вправ та корекційних занять має відповідати кожному етапу педагогічно-логопедичної роботи:

- режиму мовчання та шепітного мовлення;

- етапу обмеженого мовлення;

- виховання сполученого й відображеного мовлення;

- етапу питально-відповідального мовлення;

- етапу самостійного мовлення;

- етапу закріплення мовленнєвої активності.

Добірка корекційних вправ та ігрових завдань на розвиток пам'яті, мислення, орієнтації у просторі, розвиток загальної та довільної моторики, розслаблення м'язів тулуба, шиї, рук, ніг, обличчя, артикуляції мовленнєвого апарату, дихання, виховання слухової та зорової уваги, пам'яті, мислення, корекції мовлення — це основа корекційної роботи з подолання заїкання дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами.

Таким чином, різні види корекційних засобів мають у педагогічно-логопедичних заняттях із дітьми старшого дошкільного віку з розумовими вадами, що заїкаються, своє ґрунтовне корекційно-розвивальне значення і сенс. Це виражається в корекційному навчанні навичок правильного мовлення і поведінки дитини одночасно з її розумовим та фізичним розвитком (дидактичні основи). При цьому здійснюється корекційно-виховний вплив на формування соціально-особистісних рис, які визначають правильне ставлення і взаємодію з іншими людьми (психокорекційні основи).

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Активізація пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни Лісництво
У вирішенні проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів для лісового господарства велике значення набуває подальше удосконалення форм та методів навчання в напрямку активізації пізнавальної ді ...

Принципи, форми, методи професійної орієнтації
Відомо, що у профорієнтаційній роботі існує два підходи. Суть першого, адаптаційного, полягає у підборі професії для учня на підставі його наявних можливостей. Другий, розвиваючий, пропонує готувати ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com