Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами » Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 1

Порушення плавності мовлення пов'язане з низкою причин як біологічного, так і соціально-психологічного характеру, тому в корекційній педагогіці дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами використовується комплексний підхід до корекції заїкання. Він передбачає систему чітко розмежованої, але узгодженої роботи різних фахівців: логопеда, психолога, лікарів різного профілю (обов'язково психоневролога для дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами), вихователя, спеціаліста з функціональної діагностики, фахівця з фізичного виховання, фізіотерапевта і соціального працівника.

Мета корекційно-виховної роботи в спеціальному дошкільному закладі освіти полягає у формуванні, корекції та розвитку мовлення, розвитку психічної та емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, які страждають на заїкання. Комплексний підхід спрямований на реалізацію трьох основних завдань, які вирішуються одночасно.

Першим завданням є формування навичок стійкого плавного мовлення. Плавне мовлення — це можливість вимовляння кожної синтагми на єдиному мовленнєвому видиху, без пауз і повторень під час безперервної артикуляції. Формування навичок плавного мовлення здійснюється в основному логопедом і пов'язане із застосуванням низки логопедичних вправ, які реалізуються на логопедичних або логоритмічних заняттях. Друге завдання це вплив на особистість. Його виконують переважно лікар-психотерапевт, а також психолог шляхом проведення психотерапії, психологічних тренінгів, функціональних тренувань. Зусилля фахівців спрямовані на формування соціальної активності, зміну ставлення до себе як особистості, а також до власного мовленнєвого дефекту. Третє завдання — профілактика рецидивів заїкання; яка пов'язана з лікувально-оздоровчою роботою і підтримкою стійкого плавного мовлення повторними та підтримуючими курсами реабілітації.

Перелічимо основні логопедичні технології корекції мовлення та виховання дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, які страждають на заїкання:

- охоронний мовленнєвий режим;

- формування мовленнєвого дихання;

- формування навичок раціональної голосоподачі і голосовведення;

- розвиток просодичної сторони мовлення;

- розвиток координації і ритмізації рухів;

- регуляція емоційного стану;

- розвиток планування мовлення.

В процесі теоретичного аналізу літератури та практики можна зробити висновок, що за умов спеціально розробленої методики навчання дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами та із заїканням можна якісно підвищити рівень мовленнєвого розвитку в ігровій діяльності. Спираючись на досвід відомих методик, направлених на подолання заїкання у старших дошкільників, можна базуватись на комплексній реабілітації, в основі якої — гра — основний вид діяльності дитини у дошкільний період.

Комплексна реабілітація передбачає:

- логопедичні заняття за спеціально розробленою програмою;

- логоритмічні заняття, метою яких є розвиток ритмічної організації мовлення та рухів;

- психологічні заняття на розвиток соціальної адаптації у дітей;

- психотерапевтичні заняття з батьками та дітьми, метою яких є формування здорової особистості дитини;

- в ігровій формі використання методу релаксації.

Діти із старшого дошкільного віку з розумовими вадами переважно мають інтелектуальні порушення; тому вони потребують різних видів ігор. Підбір ігор відповідає саме завданням педагогічно-логопедичної корекції процесу мовлення; впливу на особистість дитини, яка затинається, та профілактику рецидивів заїкання. Віршована форма ігор сприяє розвитку ритму, акцентованого слова, тоді як в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами ритм порушено і акцент зміщено. Ці ігри використовуються нелогоритмічних заняттях, а також для створення ігрової ситуації на заняттях з корекції та розвитку мовлення. Наприклад, вивчаючи тему «Лісові звірі» або «Свійські тварини» і працюючи над автоматизацією та диференціацією звуків, доречні ігри «Курчата та лисиця», «Полювання на зайців», «Кіт та миші», «Коники та візники», «Гуси-гуси», Долучаючи музичний супровід, можна краще вплинути на емоційний стан дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, розвинути у них музично-ритмічні відчуття, навчити змінювати характер рухів залежно від ритміки музики, що розвиває слухову увагу. Музика організовує дії дитини, підпорядковує її рухи обумовленому ритму.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Авторські пропозиції та їх результативність
Вивчення та узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми на констатувальному етапі дослідження дозволили сформувати робочу гіпотезу. Ефективність роботи забезпечувалася на основі вивчення та ...

Поняття та основні категорії проблемних сімей
Сім’я – соціальне утворення, що має в кожному конкретно – історичному типі суспільства свою специфіку, свої традиції в національній культурі. Сучасна сім’я визначається як соціальна група, яка склада ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com