Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка і освіта » Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами » Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 1

Порушення плавності мовлення пов'язане з низкою причин як біологічного, так і соціально-психологічного характеру, тому в корекційній педагогіці дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами використовується комплексний підхід до корекції заїкання. Він передбачає систему чітко розмежованої, але узгодженої роботи різних фахівців: логопеда, психолога, лікарів різного профілю (обов'язково психоневролога для дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами), вихователя, спеціаліста з функціональної діагностики, фахівця з фізичного виховання, фізіотерапевта і соціального працівника.

Мета корекційно-виховної роботи в спеціальному дошкільному закладі освіти полягає у формуванні, корекції та розвитку мовлення, розвитку психічної та емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, які страждають на заїкання. Комплексний підхід спрямований на реалізацію трьох основних завдань, які вирішуються одночасно.

Першим завданням є формування навичок стійкого плавного мовлення. Плавне мовлення — це можливість вимовляння кожної синтагми на єдиному мовленнєвому видиху, без пауз і повторень під час безперервної артикуляції. Формування навичок плавного мовлення здійснюється в основному логопедом і пов'язане із застосуванням низки логопедичних вправ, які реалізуються на логопедичних або логоритмічних заняттях. Друге завдання це вплив на особистість. Його виконують переважно лікар-психотерапевт, а також психолог шляхом проведення психотерапії, психологічних тренінгів, функціональних тренувань. Зусилля фахівців спрямовані на формування соціальної активності, зміну ставлення до себе як особистості, а також до власного мовленнєвого дефекту. Третє завдання — профілактика рецидивів заїкання; яка пов'язана з лікувально-оздоровчою роботою і підтримкою стійкого плавного мовлення повторними та підтримуючими курсами реабілітації.

Перелічимо основні логопедичні технології корекції мовлення та виховання дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, які страждають на заїкання:

- охоронний мовленнєвий режим;

- формування мовленнєвого дихання;

- формування навичок раціональної голосоподачі і голосовведення;

- розвиток просодичної сторони мовлення;

- розвиток координації і ритмізації рухів;

- регуляція емоційного стану;

- розвиток планування мовлення.

В процесі теоретичного аналізу літератури та практики можна зробити висновок, що за умов спеціально розробленої методики навчання дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами та із заїканням можна якісно підвищити рівень мовленнєвого розвитку в ігровій діяльності. Спираючись на досвід відомих методик, направлених на подолання заїкання у старших дошкільників, можна базуватись на комплексній реабілітації, в основі якої — гра — основний вид діяльності дитини у дошкільний період.

Комплексна реабілітація передбачає:

- логопедичні заняття за спеціально розробленою програмою;

- логоритмічні заняття, метою яких є розвиток ритмічної організації мовлення та рухів;

- психологічні заняття на розвиток соціальної адаптації у дітей;

- психотерапевтичні заняття з батьками та дітьми, метою яких є формування здорової особистості дитини;

- в ігровій формі використання методу релаксації.

Діти із старшого дошкільного віку з розумовими вадами переважно мають інтелектуальні порушення; тому вони потребують різних видів ігор. Підбір ігор відповідає саме завданням педагогічно-логопедичної корекції процесу мовлення; впливу на особистість дитини, яка затинається, та профілактику рецидивів заїкання. Віршована форма ігор сприяє розвитку ритму, акцентованого слова, тоді як в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами ритм порушено і акцент зміщено. Ці ігри використовуються нелогоритмічних заняттях, а також для створення ігрової ситуації на заняттях з корекції та розвитку мовлення. Наприклад, вивчаючи тему «Лісові звірі» або «Свійські тварини» і працюючи над автоматизацією та диференціацією звуків, доречні ігри «Курчата та лисиця», «Полювання на зайців», «Кіт та миші», «Коники та візники», «Гуси-гуси», Долучаючи музичний супровід, можна краще вплинути на емоційний стан дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами, розвинути у них музично-ритмічні відчуття, навчити змінювати характер рухів залежно від ритміки музики, що розвиває слухову увагу. Музика організовує дії дитини, підпорядковує її рухи обумовленому ритму.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Методика виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
У демократичному громадянському суспільстві гуманістична мораль, як форма суспільної свідомості, не може бути відірвана від цінностей християнської етики. Останнім часом держава надає великої уваги д ...

Поняття мовного порушення та їх класифікація
Порушення мови – збірний термін для позначення відхилень від мовної норми, прийнятому в даному язиковому середовищі, повністю або частково перешкоджаючи мовному спілкуванню й обмежуючи можливістю соц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com