Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Педагогіка і освіта » Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Сторінка 6

У підрозділі можуть бути і деяким іншим не передбачені спеціальним переліком робочі документи, установлені командиром частини, виховним відділенням. У відношенні прийому цих документів варто також підходити виважено.

Прийом культурно-освітнього майна.

Заступник командира з виховної роботи, як і всі прямі начальники особового складу, відповідає за збереження і стан озброєння, бойової та іншої техніки, боєприпасів, різних матеріальних засобів. Разом з тим він повинен приділяти увагу стану культпросвітмайна, тому, що воно є матеріально-технічною базою для проведення виховної роботи.

При прийомі культпросвітмайна слід керуватися наступними основними документами:

директивою командувача ВВ МВС України № 55.

актом про прийом і здачу господарства, складеним при вступі на посаду командира роти;

книгою обліку майна підрозділу;

іншими документами, що свідчать про наявність (відсутність) того чи іншого виду майна в підрозділі (квитанції на здані в ремонт предмети, акти про одержання дарованих речей і т.п.).

Перед безпосереднім прийомом культурно-освітнього майна необхідно в книзі обліку майна підрозділу уточнити кількість усіх предметів, що рахуються і їхнє закріплення за особовим складом; ознайомитися з паспортами і технічними формулярами, скласти список майна з указівкою термінів експлуатації.

Після ознайомлення з документацією новий заступник командира підрозділу з виховної роботи разом з офіцером, що здає посаду, за участю старшини роти перевіряє наявність і стан кожного предмета.

При прийомі радіотрансляційної, радіоприймальної, звукозаписної, звуковідтворюючої і телевізійної апаратури враховується наступне: документація, комплектність апаратури, технічний стан.

Цей порядок варто дотримувати при прийомі кожного виду апаратури. Неправильно, наприклад, приймати комплектність, технічний стан апаратури без попереднього вивчення документації.

При прийомі документації перевіряються:

паспорт, складений начальником клуба частини при видачі майна в експлуатацію (форми №№ 1-3), де повинні бути зроблені оцінки (для кіноапаратури) про кількість відпрацьованих годин;

технічний паспорт (формуляр);

інструкція (керівництво) щодо зберігання й експлуатації;

відомість комплектації.

Нерідко два останніх документи знаходяться разом з технічним паспортом.

При вивченні зазначених документів необхідно звернути увага на їхню дійсність і відповідність фактичній наявності апаратури, правильність і повноту заповнення в них відповідних розділів, записів про різні види ремонту, про проведені інвентаризації, обов'язкові щорічні технічні огляди з визначенням їхнього якісного стану і категоричності. При відсутності цих записів потрібно вимагати від офіцера, що здає посаду їх заповнення і припинити прийом до повного їхнього оформлення, про що доповісти командиру підрозділу і старшому офіцеру виховної роботи.

Перевіряючи комплектність апаратури офіцер, що приймає звіряє її заводський номер (наприклад, номер радіовузла) чи номер окремої частини (наприклад, підсилювача) із записами у паспорті, перевіряє наявність і стан непронумерованих, незамаркованих предметів, але які входять до комплекту. У випадку нестачі необхідно зажадати заповнення відсутніх предметів і тільки тоді слід зробити необхідну оцінку в паспорті чи акті.

Технічний стан, магнітофона, телевізора, радіовузла, електропрогравача, діапроекторів, гучномовців динамічних, динаміків кімнатних перевіряється шляхом їхнього включення в мережу і практичну перевірку роботи в різних режимах і на різних діапазонах радіохвиль.

Фотоапаратура, технічне устаткування приміщень (електрифікована географічна карта, пристосування для механізованого зашторювання вікон, озвучені діафільми і т.п.) приймаються шляхом перевірки їх у дії. При цьому, якщо не було заведено відповідної документації, варто запропонувати оформити її і після цього прийняти.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління
Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить, що кожен народ має свою власну систему виховання і освіти, яка склалася упродовж довгого історичного шляху розвитку. Одні ...

Організація діяльності учнів на занятті
На відміну від інших, урок фізичної культури відрізняється труднощами організації навчальної діяльності учнів в умовах залу і спортивних майданчиків. З одного боку, велику відповідальність у цьому пл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com