Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Педагогіка і освіта » Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи

Сторінка 5

Знайомство з підрозділом було б неповним, якби заступник командира роти з виховної роботи не поцікавився станом всіх службових і побутових приміщень, устаткуванням військового містечка, матеріально-технічним забезпеченням бойової служби, навчального процесу, життя та побуту особового складу.

На закінчення попереднього знайомства з підрозділом, на яке як правило йде не більше чотирьох - п'яти діб, у офіцера, що приймає посаду може скластися певне уявлення про його бойову готовність, морально-психологічний стан особового складу і військовій дисципліні, організації бойової служби, навчального процесу, виховної роьоти.

Таким чином потрібно зробити висновок, що заступник командира роти з виховної роботи в період прийому посади приймає не тільки справи, а й ознайомиться з особливостями службово-бойової діяльності, розташування, результатами бойової та гуманітарної підготовки та інше.

Першорядним у діяльності заступника командира роти з виховної роботи є, як відомо, жива організаторська робота з людьми, успішне виконання завдань, що стоять перед підрозділом.

Для правильної організації своєї роботи заступник командира роти з виховної роботи повинен вивчити основні плануючі документи, що є в роті.

Йому слід також уточнити штат, обліковий і наявний склад військовослужбовців. Якщо представляється можливим, у стройовій частині штабу, з дозволу відповідних начальників вивчити обліково-послужні картки солдат і сержантів. Ознайомлення з ними не повинно займати багато часу, тому що його ціль - скласти саму загальну картину про особовий склад. При цьому необхідно зробити записи про військовослужбовців - вихідцях з великих родин, воїнах, що отримували відстрочку від призову, одружених, що залишилися без батьків, що мають вищу і не одержали середньої освіти. Усе це допоможе визначити склад роти за соціальними, національними, професійними та іншими ознаками.

Як будь-яка діяльність, виховна робота у військах супроводжується оформленням необхідних документів. Їх у ротного виховника не багато, але вони служать організуючим початком у повсякденній роботі. Він особисто веде ці документи і несе відповідальність за їхній стан. Тому, вступаючи в посаду, необхідно ще раз з’ясувати, які документи входять у номенклатуру для того, щоб прийняти їх у повному обсязі й нормальному стані.

Як показує практика, прийому підлягають наступні документи.

Список активу. У ньому повинні бути зазначені необхідні соціально-демографічні дані (військове звання, посада, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, характер громадської роботи в даний час, дату обрання чи призначення, час призову на військову службу). Занесені в список прізвища повинні відповідати дійсному складу активу на день прийому посади. Список активу може бути оформлений у щоденнику індивідуальної виховної роботи заступника командира з виховної роботи.

Плани виховної роботи з особовим складом підрозділу і її облік.

Плани морально-психологічного забезпечення бойової служби варт, підшиваються в папку.

В окрему папку підшиваються також плани проведення вихідних і святкових днів.

У роті можуть бути також перспективні плани щодо підготовки до святкування визначних історичних дат.

Протоколи загальних збори особового складу. Вони є офіційними документами, у яких фіксуються визначені дані: порядок денний зборів, президія, зміст виступів, коротке рішення. Ці документи поряд із планами виховної роботи й обліком проведених заходів відбивають життя підрозділу.

До прийому протоколів загальних зборів особового складу варто відноситися з усією відповідальністю.

Документи, що характеризують стан військової дисципліни.

Приймаючому посаду необхідно пам'ятати, що стан документів які характеризують військову дисципліну в підрозділі, повнота й об'єктивність даних, що містяться в них, допоможуть у майбутньому робити правильний аналіз дисципліни і виробляти ефективні заходи щодо її подальшого зміцнення. Тому ці питання потрібно тримати під постійним контролем. Візьміть за правило частіше перевіряти стан службових карток. Практика, на жаль, така, що в них часом роблять запису заступники командирів взводів і навіть командирів відділень, тобто не ті, кому потрібно, а звідси і з'являються записи не передбачених статутом видів стягнень і заохочень, неправильні формулювання та інше

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Педагогічний досвід учителів початкових класів та його узагальнення і впровадження
Педагогічний досвід — це набутий впродовж тривалої навчальна- виховної діяльності багаж практичних педагогічних знань, умінь і навичок. Майстром називається такий учитель початкових класів, який не т ...

Форми організації навчання та їх специфіка
Термін “організація” походить від латинської “organizo” – “утворюю, упорядковую”. Сьогодні під організацією часто розуміють досягання цілісності, упорядкування складових частин якогось духовного чи м ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com