Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Педагогіка і освіта » Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ » Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Сторінка 5

Вправляти у вживанні присвійних прикметників, утворюваних від назв людей: бабусин, батьків, дідусів, мамин, татів; Галин, Надин, Олесів, Славин.

Учити дітей утворювати нові слова – різні форми складних прикметників: червоний бік – червонобокий, білуватий і синій – білувато-синій; білe обличчя – білолиций, чорні очі – чорноокий.

Учити утворювати присвійні прикметники від деяких назв тварин, птахів: білоччин, ведмедів; присвійно-відносні прикметники: вовчий, ведмедячий, лисячий.

Учити утворювати прикметники зі словотвірним значенням “сильний вияв ознаки” із суфіксом збільшення -ущ- (-ющ-): злющий, хитрющий; “неповний вияв ознаки” із суфіксами -уват-, -юват- для позначення невеликої міри якості: голубуватий, великуватий, низькуватий, синюватий, солодкуватий, холоднуватий.

Учити утворювати прикметники із префіксами напів-, пів-: напівдостиглий, напівм’який, напівтонкий.

Утворювати прикметники із суфіксами -аст- (-яст-), -ист-: дірчастий, крапчастий, квітчастий; зі словотвірним значенням “надмірний вияв ознаки” із префіксом пре-: превеликий, прегарний, пресмачний; із суфіксом -енн- із словотвірним значенням “сильний вияв ознаки”: важенний, глибоченний, здоровенний, страшенний, товстенний.

Дієслова.

Вправляти в утворенні за допомогою префіксів спільнокореневих дієслів з префіксом під- (піді-), які вказують на те, що дія відбувалася без належної інтенсивності або ж виконувалася недбало: вечеряти – підвечерювати – підвечеряти; співати – підспівати – підспівувати.

Вправляти в утворенні спільнокореневих дієслів за допомогою префікса над- для передачі значення часткової поширеності дії на якийсь об’єкт: гризти – надгризти – надгризати; кусати – надкусити – надкушувати.

Утворювати наказові форми дієслів із часткою -но: візьми-но, зроби-но, тікай-но.

Вправляти в утворенні дієслів із префіксом пере- для позначення подолання чогось: перебігти, перестрибнути, переступати.

Вправляти в утворенні за допомогою префіксів спільнокореневих дієслів із префіксом недо- із значенням незакінченої дії: недограти, недопити.

Вправляти в утворенні дієслів із префіксом на- для передачі значення повного задоволення при виконанні дії: наговоритися, насміятися, настрибатися; із префіксом до- для позначення завершення дії: домовитися.

Вправляти в утворенні спільнокореневих дієслів протилежного значення за допомогою префіксів: забігти – вибігти, зв’язати – розв’язати, приклеїти – відклеїти; ввійти – вийти, приїхати – поїхати.

Утворювати дієслова із суфіксом -оньк-: житоньки, їстоньки, питоньки, спатоньки.

Прислівники.

Вправляти у вживанні прислівників із суфіксами -есеньк(о), -ісіньк(о), що передають виразні експресивні й інтенсивні ознаки: гарнесенько – гарнісінько, рівнісінько, теплісінько, чистісінько.

Робота над синтаксичною стороною мовлення

Продовжувати вдосконалення синтаксичної сторони мовлення. Сприяти оволодінню дітьми простими і складними синтаксичними конструкціями під час діалогічного і монологічного мовлення. Учити добирати однорідні означення, узгоджуючи іменники з прикметниками в роді, числі.

Продовжувати вчити правильно будувати прості поширені речення з однорідними членами. Учити складати складносурядні речення з однорідними членами з єднальними сполучниками і (й), та (і), та й, також; ні .ні, не тільки (не лише) ., а й (але й); застосовувати в мовленні означальні прийменники без, з, в; об’єктні прийменники про, за, зі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Шляхи реалізації розумового виховання
Перетворення знань на світоглядні погляди і переконання тісно пов’язане з формуванням в учнів системного ставлення до дійсності та до себе. Тому виховна робота повинна передбачати створення умов, в я ...

Методико-математичні основи застосування моделювання
Практичний досвід використання моделей при вирішенні завдань на рух у 5 класі. У навчально-методичний комплект (УМК), необхідний для навчання математики, включається: Підручник як провідний елемент У ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com