Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Педагогіка і освіта » Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ » Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Сторінка 3

Вправляти у творенні дієслів у різних формах, стежити за правильним уживанням їх: гупотіти – гупочу, гупотиш, гупотів, гупотимо, гупоти; добавити – добавлю, добавиш, добавимо, добавив, добав; лагоджу, лагодиш, лагодив, полагодимо, лагодь.

Стежити за правильним уживанням різних форм дієслів наказового способу: біжи – бігай; хай (нехай) біжить, бігає; біжимо, бігаймо, біжіть, бігайте, хай (нехай) біжать, бігають.

Займенники.

Правильно відмінювати заперечні займенники з прийменниками: ні з якою, ні з яким, ні на якому, ні з ким, ні з чим; ні до кого, ні до чого, ні в чому, ні в кому.

Учити правильно вживати займенники він, вона, воно, вони з прийменниками: у нього, у неї, про неї, про них, на нього, на них.

Вправляти в узгодженні займенників з іменниками: усякі казки, їхня книжка, жодного разу, нашу виховательку, моє пальто, твоє плаття.

Вправляти у вживанні займенників інший, той та слів другий, минулий, наступний: минулого (того) року, іншим разом, наступного разу, хтось інший; за другу (ту) руку, на другу (ту) ногу, на другому (тому, іншому) боці, на другий день, іншу (ту) іграшку, про іншого (того) хлопчика.

Числівники.

Вправляти в уживанні порядкових числівників та в узгодженні кількісних і збірних числівників з іменниками: два (три, чотири) ґудзики, пороми, п’ять вагонів, кораблів, двоє дверей; треті сани, четвертий їжачок, п’яте зайченя, шоста кулька.

Учити правильно вживати власне-кількісні числівники: чотири – чотирьох – чотирьом – чотирма – (на) чотирьох – чотири (кличний відмінок).

Прийменники.

Учити будувати фрази з прийменником від- (од-) у різних значеннях: відійшов від столу (шафи, лави, дерева), плакати від щастя (горя, радощів, болю), їхали від села до села, вищий від брата, солодший від цукру, ключ від дверей (шафи, столу).

Формотворення

Іменники.

Вправляти у вживанні родового відмінка іменників, які вживаються тільки у множині: воріт, дверей, ліків.

Звернути увагу на синонімічні утворення типу котя – котеня – кошеня – котик, кішка – кицька.

Прикметники.

Утворювати найвищий ступінь порівняння прикметників: смачніший – якнайсмачніший.

Утворювати ступені порівняння прикметників із словами більш, менш: більш (менш) удалий; більш (менш) солодкий.

Дієслова.

Учити утворювати форми дієслів майбутнього часу за допомогою префіксів: перу – виперу; лагоджу – полагоджу; їм – з’їм, рву – зірву; гоїться – загоїться; кришу – накришу.

Учити утворювати дієслова конкретної фізичної дії, які потребують знахідного відмінка об’єкта: будувати, мурувати, споруджувати, трамбувати.

Учити утворювати форми дієслів типу лягаю – ляжу, сідаю – сяду, збираю – зберу; закручую – закручу.

Вправляти в утворенні нових дієслівних форм із префіксом про-: мовити – промовити; казати – проказати; лити – пролити; вести – провести.

Учити вживати суфікс -ну-: кричати – крикнути; стукати – стукнути; кивати – кивнути.

Вправляти в утворенні нових дієслівних форм минулого часу із суфіксом -ну-: хитати – хитнути; кашляти – кашлянути.

Вправляти в утворенні дієслівних форм із префіксом на-: одягти – надягти.

Прислівники.

Учити вживати форми прислівників: колись-но, тільки-но. Вправляти у вживанні прислівників із суфіксом -еньк(о): веселенько, далеченько, низенько.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
Серед багатьох проблем, що виникають у контексті гуманізації освіти і її реформування, важливого значення набуває проблема психолого-педагогічної підготовки дітей до шкільного навчання та успішної ад ...

Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів
Значення і місце малювання в школі визначається завданнями всебічного і гармонійного розвитку особистості. Малювання як навчальний предмет дає учням знання елементарних основ образотворчого мистецтва ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com