Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Педагогіка і освіта » Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ » Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Сторінка 17

Розвиток дрібної моторики “Пароплав ”

Пароплав по річці плив –

З нього в небо дим летів.

Виконання: обидві долоні стулені “ківшиком” , а великі пальці підняті вгору.

ІІІ. Підсумок заняття. Домашні завдання (1-2 хв.).

Запитання до дитини: Що нового довідався? Чого навчився?

Що, вважаєш потрібно повторити дома?

Заняття 8

Тема: Птахи.

Мета: збагачувати словник дітей на основі знань, уявлень про довкілля. Продовжувати вчити вживати узагальнювальне слово птахи. Добирати визначення слів, розвивати бажання помічати нові слова в чужому мовленні.

Обладнання: наочність для вправ.

Хід заняття

І. Організаційний момент (1-2 хв.).

ІІ. Основна частина (15-20 хв.).

1. Повідомлення мети заняття. Бесіда логопеда (1-2 хв.).

2. Логопедична зарядка:

Дихальні вправи

Артикуляційна гімнастика: статичні та динамічні вправи

Голосові вправи

3. Вивчення нового матеріалу:

Лексична сторона мовлення:

Вправа на формування різних рівнів лексичних узагальнень.

Навчати дітей підбирати узагальнюючі слова в залежності від ситуації: ворона, голуб, ластівка — великі птахи, горобець — маленький; ворона, голуб, ластівка — маленькі птахи, журавель — великий.

Вправа на формування активного словникового запасу.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками “Роздивись малюнки. Що на них зображено?”

Іменники: ворона, голуб, горобець, грак, жайворонок, журавель, ластівка, птахи, синичка, снігур, соловей, шпак.

Дієслова: гніздитися, годувати, дзьобати, каркати, кружляти, літати, настовбурчуватися, співати, стрибати, тьохкати, цвірінькати.

Прикметники: голосний, дзьобатий, довгоногий, заливистий, заливчастий, зимуючі, маленький, перелітні, сіренький, швидкий.

Прислівники: поблизу.

Продовжувати збагачувати та активізувати словник дітей приказкою “Двічі літа не буває”.

Вправа на розвиток лексичної системності.

Учити добирати однорідні означення, узгоджуючи іменники з дієсловами та прикметниками в роді, числі: За граками прилетіли шпаки. Ластівка літає швидше за журавля.

Граматична сторона мовлення:

Вправа на розвиток морфологічної системи словотвору.

Учити утворювати іменники зі здрібніло-пестливими суфіксами -ятк-, -атк-, -ен-, -аш-: пташатко – пташенятко, журавлятко, гайворонятко, граченя, ластівонько.

Вправа на засвоєння граматичних уточнень.

Учитись узгоджувати іменник із числівником: один, два, п’ять, багато (ворона, голуб, горобець, грак, жайворонок, журавель, ластівка, птахи, синичка, снігур, соловей, шпак)

Вправи на формування синтаксичної складової мовлення.

Вправлятися правильно будувати речення з поданих слів:

Ластівки, біля, голосні, мого, гніздилися, дому.

Вранці, синички, сьогодні, співали.

Гнізд, кружляють, біля, своїх, голуби.

Шпак, поблизу, маленький, літає.

Розвиток дрібної моторики “Ножиці”

Гострі ножиці у нас –

Скористаємось не раз.

Вирізаємо сніжинки,

Прикрашаємо ялинку.

Виконання: Діти стискають обидва кулачки, розгинають вказівний і середній пальці, ніби утворюючи дві пари ножиць. Потім починають “різати” ними уявний папір.

Фізкультхвилинка:

Слова промовляє логопед

Рухи виконують діти

Встали, діти, тільки – раз!

Фізкультпауза у нас.

Вітер віє:”шу-шу-шу,

Я берези колишу.

Хмари розганяю в небі,

Дощ несу вам по потребі.

Як стомлюся, то спинюсь.

Я нікого не боюсь”.

Сіли й ми за парти, діти,

Будем далі тему вчити.

Діти встали, вийшли із-за парт.

Руки на пояс.

Наклони вліво, вправо.

Руки вгору і наклони вліво, вправо.

Розвести руками.

Руки перед собою, наклонитися вперед. Вихідне положення.

Повороти голови.

Сісти за парти.

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нове про педагогіку:

Дистанційне навчання як перспективна інноваційна технологія навчання
Використання нових технологій передачі інформації, як уже відзначалося, істотно впливає на весь процес навчання, який заснований на цих технологіях. Оскільки вітчизняна практика дистанційного навчанн ...

Астрономічна культура – невід’ємна складова сучасної людини
Астрономія, як затверджував відомий історик астрономії кінця 19 ст. О. Буше-леклерк, – «це віра, яка говорить на мові науки, і це наука, яка не в змозі нічим, окрім віри, підтвердити свої принципи». ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com