Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Педагогіка і освіта » Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ » Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Сторінка 17

Розвиток дрібної моторики “Пароплав ”

Пароплав по річці плив –

З нього в небо дим летів.

Виконання: обидві долоні стулені “ківшиком” , а великі пальці підняті вгору.

ІІІ. Підсумок заняття. Домашні завдання (1-2 хв.).

Запитання до дитини: Що нового довідався? Чого навчився?

Що, вважаєш потрібно повторити дома?

Заняття 8

Тема: Птахи.

Мета: збагачувати словник дітей на основі знань, уявлень про довкілля. Продовжувати вчити вживати узагальнювальне слово птахи. Добирати визначення слів, розвивати бажання помічати нові слова в чужому мовленні.

Обладнання: наочність для вправ.

Хід заняття

І. Організаційний момент (1-2 хв.).

ІІ. Основна частина (15-20 хв.).

1. Повідомлення мети заняття. Бесіда логопеда (1-2 хв.).

2. Логопедична зарядка:

Дихальні вправи

Артикуляційна гімнастика: статичні та динамічні вправи

Голосові вправи

3. Вивчення нового матеріалу:

Лексична сторона мовлення:

Вправа на формування різних рівнів лексичних узагальнень.

Навчати дітей підбирати узагальнюючі слова в залежності від ситуації: ворона, голуб, ластівка — великі птахи, горобець — маленький; ворона, голуб, ластівка — маленькі птахи, журавель — великий.

Вправа на формування активного словникового запасу.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками “Роздивись малюнки. Що на них зображено?”

Іменники: ворона, голуб, горобець, грак, жайворонок, журавель, ластівка, птахи, синичка, снігур, соловей, шпак.

Дієслова: гніздитися, годувати, дзьобати, каркати, кружляти, літати, настовбурчуватися, співати, стрибати, тьохкати, цвірінькати.

Прикметники: голосний, дзьобатий, довгоногий, заливистий, заливчастий, зимуючі, маленький, перелітні, сіренький, швидкий.

Прислівники: поблизу.

Продовжувати збагачувати та активізувати словник дітей приказкою “Двічі літа не буває”.

Вправа на розвиток лексичної системності.

Учити добирати однорідні означення, узгоджуючи іменники з дієсловами та прикметниками в роді, числі: За граками прилетіли шпаки. Ластівка літає швидше за журавля.

Граматична сторона мовлення:

Вправа на розвиток морфологічної системи словотвору.

Учити утворювати іменники зі здрібніло-пестливими суфіксами -ятк-, -атк-, -ен-, -аш-: пташатко – пташенятко, журавлятко, гайворонятко, граченя, ластівонько.

Вправа на засвоєння граматичних уточнень.

Учитись узгоджувати іменник із числівником: один, два, п’ять, багато (ворона, голуб, горобець, грак, жайворонок, журавель, ластівка, птахи, синичка, снігур, соловей, шпак)

Вправи на формування синтаксичної складової мовлення.

Вправлятися правильно будувати речення з поданих слів:

Ластівки, біля, голосні, мого, гніздилися, дому.

Вранці, синички, сьогодні, співали.

Гнізд, кружляють, біля, своїх, голуби.

Шпак, поблизу, маленький, літає.

Розвиток дрібної моторики “Ножиці”

Гострі ножиці у нас –

Скористаємось не раз.

Вирізаємо сніжинки,

Прикрашаємо ялинку.

Виконання: Діти стискають обидва кулачки, розгинають вказівний і середній пальці, ніби утворюючи дві пари ножиць. Потім починають “різати” ними уявний папір.

Фізкультхвилинка:

Слова промовляє логопед

Рухи виконують діти

Встали, діти, тільки – раз!

Фізкультпауза у нас.

Вітер віє:”шу-шу-шу,

Я берези колишу.

Хмари розганяю в небі,

Дощ несу вам по потребі.

Як стомлюся, то спинюсь.

Я нікого не боюсь”.

Сіли й ми за парти, діти,

Будем далі тему вчити.

Діти встали, вийшли із-за парт.

Руки на пояс.

Наклони вліво, вправо.

Руки вгору і наклони вліво, вправо.

Розвести руками.

Руки перед собою, наклонитися вперед. Вихідне положення.

Повороти голови.

Сісти за парти.

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нове про педагогіку:

Дослідницько-експериментальна програма з формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри
Фрагмент уроку російської Тема: Повторення складу слова. Мета: створити умови для повторення складу слова і способів словотворення. Завдання: відпрацьовувати вміння визначати спосіб утворення слів; у ...

Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках
Спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН) — необхідний чинник засвоєння знань. Комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках повинно враховувати пізнавальні закономірності навчал ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com