Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Педагогіка і освіта » Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ » Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Сторінка 1

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: весело, сумно, сумлінно, добре; частками: би (б), хай, нехай. Продовжувати збагачувати, уточнювати й активізувати і збагатити словник дітей. Розвивати вміння узагальнювати, порівнювати і протиставляти. Учити точності слововживання залежно від контексту.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: разом, удвох, гуртом; частками: не, ні, ані. Продовжувати активізувати і збагатити словник дітей назвами городніх рослин, фруктів, ягід. Продовжувати збагачувати, уточнювати й активізувати і збагатити словник дітей. Розвивати вміння узагальнювати, порівнювати і протиставляти.

Учити точності слововживання залежно від контексту.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: ледве, трохи, мало; частками: чи, хіба, невже. Учити використовувати в мовленні слова синонімічного ряду, що позначають нарощування дії (шепоче – говорить – кричить – оре – галасує; йти – бігти – мчати).

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: завтра, торік, давно; частками: як, що то, що за, еге, еге ж. Привертати увагу до смислової сторони слова, розширювати запас синонімів і антонімів, багатозначних слів, формувати вміння найбільш точно застосовувати слова, що підходять до конкретної ситуації.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками поблизу, давно, ліворуч, праворуч; частками: еге, еге ж, атож, аякже ж. Учити розрізнювати прикметники оціночного характеру: швидкий – незугарний, сміливий – боягузливий тощо.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: можливо, дійсно, певно, зрештою; частками: якраз, саме, справді, точно, власне, рівно. Увести у словник дітей слова, що позначають матеріал, із якого зроблено предмет, широко використовуючи загадки для опису предметів, їхніх властивостей і якостей.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: разом, удвох, гуртом; частками: не, ні, ані. Продовжувати активізувати і збагатити словник дітей назвами посуду, меблів, транспорту. Учити правильно застосовувати антоніми під час зіставлення предметів і явищ за часовими та просторовими відношеннями (за величиною, кольором, вагою, властивостями й якостями).

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: наперекір, всупереч, умисне; частками: мов, мовляв, чи, наче, ніби, мовби. Ввести узагальнюючі слова транспорт, професії, добирати визначення до слів автобус, їхати. Продовжувати вчити дітей співвідносити слова за смислом, пояснювати їх (що може бути? ).

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: до речі, слід, більш, менш, щонайкраще; частками: приблизно, майже, трохи не, мало не.

Продовжувати вчити переносити засвоєні лексичні навички у зв’язне мовлення, складаючи речення з синонімічним рядом.

Формування граматично правильного мовлення

(морфологія, словотворення, синтаксис)

Словозміна

Іменники.

Вчити правильно вживати слова в однині і множині: мати – матері – матір – матір’ю – (у) матері – мати (кличний відмінок); матері – матерів – матерям – матерів – матерями – (у) матерях –матері (кличний відмінок); ім’я – імені – ім’ям і іменем – (в) імені – ім’я (кличний відмінок); імена – імен – іменам – іменами – (в) іменах – імена (кличний відмінок); козак – козака – козакові (козаку) – козака – козаком – (на) козакові і (на) козаку – козаче (кличний відмінок); козаки – козаків – козакам – козаків – козаками – (на) козаках – козаки (кличний відмінок).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку
Сітка занять на лютий у період 7.02.11 – 28.02.11 для середньої групи «Калинка» 1. Мовленнєве спілкування + худ. літ-ра. 2. Музичне заняття. 7.02.11 Понеділок 1. Тема: Твої улюбленці. Мета: закріпити ...

Лексична навичка як об'єкт навчання
Щоб формувати лексичні навички, потрібно, як мінімум знати, що це таке, на основі яких механізмів вони функціонують. Що необхідно для використання якоїсь лексичної одиниці? По-перше, згадати її, викл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com