Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Педагогіка і освіта » Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ » Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Сторінка 1

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: весело, сумно, сумлінно, добре; частками: би (б), хай, нехай. Продовжувати збагачувати, уточнювати й активізувати і збагатити словник дітей. Розвивати вміння узагальнювати, порівнювати і протиставляти. Учити точності слововживання залежно від контексту.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: разом, удвох, гуртом; частками: не, ні, ані. Продовжувати активізувати і збагатити словник дітей назвами городніх рослин, фруктів, ягід. Продовжувати збагачувати, уточнювати й активізувати і збагатити словник дітей. Розвивати вміння узагальнювати, порівнювати і протиставляти.

Учити точності слововживання залежно від контексту.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: ледве, трохи, мало; частками: чи, хіба, невже. Учити використовувати в мовленні слова синонімічного ряду, що позначають нарощування дії (шепоче – говорить – кричить – оре – галасує; йти – бігти – мчати).

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: завтра, торік, давно; частками: як, що то, що за, еге, еге ж. Привертати увагу до смислової сторони слова, розширювати запас синонімів і антонімів, багатозначних слів, формувати вміння найбільш точно застосовувати слова, що підходять до конкретної ситуації.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками поблизу, давно, ліворуч, праворуч; частками: еге, еге ж, атож, аякже ж. Учити розрізнювати прикметники оціночного характеру: швидкий – незугарний, сміливий – боягузливий тощо.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: можливо, дійсно, певно, зрештою; частками: якраз, саме, справді, точно, власне, рівно. Увести у словник дітей слова, що позначають матеріал, із якого зроблено предмет, широко використовуючи загадки для опису предметів, їхніх властивостей і якостей.

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: разом, удвох, гуртом; частками: не, ні, ані. Продовжувати активізувати і збагатити словник дітей назвами посуду, меблів, транспорту. Учити правильно застосовувати антоніми під час зіставлення предметів і явищ за часовими та просторовими відношеннями (за величиною, кольором, вагою, властивостями й якостями).

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: наперекір, всупереч, умисне; частками: мов, мовляв, чи, наче, ніби, мовби. Ввести узагальнюючі слова транспорт, професії, добирати визначення до слів автобус, їхати. Продовжувати вчити дітей співвідносити слова за смислом, пояснювати їх (що може бути? ).

Активізувати і збагатити словник іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками: до речі, слід, більш, менш, щонайкраще; частками: приблизно, майже, трохи не, мало не.

Продовжувати вчити переносити засвоєні лексичні навички у зв’язне мовлення, складаючи речення з синонімічним рядом.

Формування граматично правильного мовлення

(морфологія, словотворення, синтаксис)

Словозміна

Іменники.

Вчити правильно вживати слова в однині і множині: мати – матері – матір – матір’ю – (у) матері – мати (кличний відмінок); матері – матерів – матерям – матерів – матерями – (у) матерях –матері (кличний відмінок); ім’я – імені – ім’ям і іменем – (в) імені – ім’я (кличний відмінок); імена – імен – іменам – іменами – (в) іменах – імена (кличний відмінок); козак – козака – козакові (козаку) – козака – козаком – (на) козакові і (на) козаку – козаче (кличний відмінок); козаки – козаків – козакам – козаків – козаками – (на) козаках – козаки (кличний відмінок).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Особливості іграшок у іграх дітей старшої групи дитячого садку
Гра і іграшка — поняття нероздільні. Іграшка — це предмет, спеціально створений для дитячих ігор. Але це не зменшена копія реального предмету, а умовне його зображення, гранично узагальнений художній ...

Шляхи піклування про здоров’я та фізичний розвиток дітей у народній педагогіці
Народна педагогіка ставить піклування про здоров'я та фізичний розвиток дітей на перше місце. («Нема щастя без здоров'я», «Здоровому все здорово»). З цього, по суті, й розпочинається виховання дитини ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com