Діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності

Сторінка 3

Методика “Фактори, що впливають на розвиток і саморозвиток педагогів” (Н.В. Клюєва)

Шановний колего!

Оцініть за 5-бальною шкалою фактори, що стимулюють і перешкоджають Вашому професійному розвиткові:

5 – “так” (перешкоджають або стимулюють);

4 – скоріше “так”, ніж “ні”;

3 – і “так”, і “ні”;

2 – скоріше “ні”;

1 – “ні”.

Фактори, що перешкоджають:

Власна інерція.

Розчарування в результаті невдач, що раніше траплялися.

Відсутність підтримки в цьому питанні з боку адміністрації.

Негативне ставлення оточуючих, що погано сприймають Ваше бажання змін і прагнення до нового.

Відсутність системи роботи в цьому напрямку в методичному об’єднанні.

Стан здоров’я.

Нестача часу.

Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини.

Відсутність об’єктивної інформації про Вашу діяльність з боку керівництва і членів колективу.

Втрата інтересу до педагогічної діяльності.

Відсутність фахівців, у яких можна було б повчитися.

Стимулюючі фактори:

1.Налагоджена система методичної роботи в школі.

2.Наявність фахівців (курсів), у яких можна повчитися.

3.Приклад і вплив колег.

4.Підтримка й увага до цієї проблеми керівника.

5.Інтерес до педагогічної діяльності.

6.Особистий приклад керівника школи.

7.Можливість здобути визнання в колективі.

8.Новизна діяльності, умови роботи, можливість експериментувати.

9.Система матеріального стимулювання.

10.Потреба в самовдосконаленні.

11.Атмосфера співробітництва і підтримки, що склалася в колективі.

Бланк відповідей

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обробка результатів

Бали, отримані за розділом “Фактори, що перешкоджають”, сумуються:

максимум балів – 55;

мінімум балів – 11.

11-27 балів – потреба в розвитку блокована. Усвідомлення неможливості професійного росту за сформованих обставин;

28-33 бали – потреба в розвитку має слабко виражений характер. Сумнів щодо можливості професійного росту за сформованих обставин;

34-44 бали – виражена потреба в розвитку. При організації відповідних умов педагог схильний до професійного росту;

45-55 балів – явно виражена потреба в розвитку. Висока оцінка умов, що сприяють професійному росту.

Аналогічно обробляються дані за розділом “Стимулюючі фактори”.

Рівень готовності до науково-дослідницької діяльності старшокласників

Параметри

К1

Фактори

К2

Оцінка

1.Мотивація пізнавально-дослідницької діяльності

0,2

Ступінь володіння загально-навчальними вміннями та навичками

0,4

Сформульованість потреби в дослідженні

0,3

Планування власної дослідницької діяльності

0,3

2. Навчальна науково-дослідницька компетентність

0,25

Рівень культури мислення (гнучкість, швидкість, аналітичність)

0,25

Уміння знаходити необхідну інформацію (робота з довідковою літературою, бібліографічні вміння, уміння класифікувати інформаційні джерела

0,2

Уміння узагальнювати інформацію (структурування, реферування, конспектування, систематизація)

0,25

Уміння сприймати інформацію (виділення головного, аудіювання, абстрагування)

0,3

3. Здійснення науково-дослідницької діяльності

0,15

Ступінь володіння методологією дослідження

0,3

Рівень самоорганізації

0,4

Дотримання загальних вимог до пізнавальної діяльності

0,3

4. Творча компетентність

0,2

Здатність до творчої діяльності (створення нового продукту)

0,3

Наявність особистісних пізнавальних інтересів, сформованість пізнавальних мотивів

0,25

Здатність до дослідницької діяльності, моделювання

0,2

Критичність мислення

0,25

5. Результативність пізнавальної діяльності

0,2

Здатність до рефлексії

0,4

Досягнення мети пошуково-наукової діяльності

0,25

Рівень сформованості інтелектуальних вмінь і навичок

0,35

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Використання таблиць як наочність у третьому класі
Важливим засобом підвищена ефективності навчання дітей, розвитку їхній самостійності, зацікавленості рідною мовою є застосування на уроках унаочнення, зокрема таблиць. Для молодших школярів таблиці з ...

Класифікація сучасних форм організації діяльності учнів на уроці
В сучасній дидактиці виділяють чотири форми організації навчальної діяльності учнів: • парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем); • групова (вчитель одночасно навчає весь клас); • кооперативн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com