Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації

Сторінка 1

Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів, які знаходяться у загальнодержавній або комунальній власності, здійснюється на основі єдиного кошторису доходів і видатків. Кошторис витрат є основним фінансовим плановим документом бюджетної установи, який визначає обсяг та цільове направлення коштів, що відпускаються з бюджету на утримання закладу освіти. В кошторис включаються тільки передбачені нормативними документами витрати.

Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

Під видатками розуміють державні платежі, які не піддягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Показники видатків, що передбачаються кошторисом, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Для всіх бюджетних організацій затверджена єдина система кодів економічної класифікації (КЕК), згідно якої видатки навчальних закладів поділяються на поточні (видатки на товари і послуги; виплату процентів; субсидії і поточні трансферти) і капітальні (витрати на зміцнення матеріальної бази навчального закладу: капітальний та поточний ремонт, обладнання).

Виходячи з вище викладеного, ґрунтуючись на розроблену комплексно-цільову програму «Вдосконалення організації науково-дослідницької роботи старшокласників», зроблено розрахунки валових витрат та комп’ютерне обслуговування цієї програми.

Кошторис валових витрат на обслуговування комплексно-цільової програми терміном на 2 роки.

I. Оплата енергоносіїв, канцелярських витрат

1.1.Електроенергія: вартість 1 кВт/гх потужність однієї лампочки х кількість лампочок х кількість годин на день х кількість робочих днів =

0, 19 х 0,1 х 30 х 6 х 126 = 430,92грн.

1.2.Електроенергія ксерокс, принтер: вартість 1кВт/гх кількість машин х норма витрат електроенергії за 1 годину х кількість годин на день х кількість днів—0,19 х 2 х 0,2 х 2 х 60 =9,20грн.

1.3.Електроенергія ЕОМ: вартість 1кВт/гх кількість машин х норма витрат електроенергії за 1 годину х кількість годин на день х кількість днів=

0,19 х 2 х 0,2 х 6 х 60=27,36грн.

1.4. Папір офсетний: 10 пак. Х 20,00грн. =200грн.

1.5. Ватман А-4:100 арк. Х 1, 00грн. =100грн.

1.6. Канцелярські прилади (олівці, ручки, ластик тощо):

100шт. х 1,00грн.= 100,00грн.

1.7. Заправка картриджа: 75грн.х 2 = 150грн.

1.8. Заправка ксерокса: 75грн.х 2 = 150грн.

Всього оплата енергоносіїв, канцелярських витрат:

430,92+ 27,36+ 9,20 + 200 + 100 +100 +150 + 150 = 1167,48грн.

ІІ. Амортизація устаткування

2.1. ЕОМ: 3000,00 x 0,25:12 x 40 x 0,8 x 5=10,000грн.

2.2. Ксерокс: 500,00x0,25:12х30х0,8х2=500грн.

2.3. Принтер: 800,00x0,25:12x40x0,8x2=1,066грн.

2.4. Відео: 500,00x0,25:]2х56х0,8х2=933,33грн.

2.5. Аудіоапаратура: 700,00x0,25:12х30х0,8х 1=349грн.

Всього амортизаційні витрати: 12848,33грн.

ІII. Видання авторських програм, методичних наробок 500 екз. х 100,00=5000,00грн.

IV.Преміювання працівників навчального освітнього закладу

20х 0,5 ставки=20х 350,00=10000грн.

V.Оплата праці лекторів ВНЗ (лекції, виступи)

Викладач к.пн.; погодинна плата—11,95 грн/год

5.1. Теоретичні семінари: 11,95х 6= 71,70грн.

5.2. Семінари-практикуми: 11,95х 5=59,75грн.

5.3. Участь в педагогічних радах: 11,95х5=59,75грн.

Всього оплата праці: 191,20грн.

VІ.Поточний ремонт і заправка ксерокса, картриджа

6.1. Поточний ремонт техніки: 200,00грн.

6.2. Заправка картриджа: 20x50,00=1000,00грн.

6.3. Заправка принтера: 20x50,00=1000,00грн.

Всього ремонт і заправка: 2200,00грн.

VІІ.Амортизаційні устаткування

7.1. Знос ксерокса: балансова вартість ксерокса х річна норма амортизації : 12 місяців у році х термін використання ксерокса (місяців) х знижуючий коефіцієнт х кількість ксероксів = 500,00грн. х 0,25:12x30 х 0,8х1=250грн.

7.2 Знос комп’ютерів: балансова вартість комп’ютера х річна норма амортизації : 12 місяців у році х термін використання комп ‘ютерів (місяців) х знижуючий коефіцієнт х кількість комп'ютерів =3000, 00грн. х 0, 25:12х40х 0,8 х5=10,000грн.

7.3. Знос принтера: балансова вартість принтерах річна норма амортизації : 12 місяців у році х термін використання принтера (місяців) х знижуючий коефіцієнт х принтерів=800,00грн. х 0,25:12 х 40 х 0,8 х 1= 533,3грн

Всього амортизаційних устаткувань: 10,000+250+ 533,3 = 10783грн.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Екологічне виховання на уроках природознавства
Як відомо, виховання в широкому змісті слова - це процес і результат розвитку особистості під впливом цілеспрямованого навчання і виховання. Навчання ж - це процес взаємодії вчителя й учня, в ході як ...

Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу
Сучасний освітній процес важко уявити без використання засобів масової комунікації, серед яких особливе місце належить відеоматеріалам. Їхнє використання на заняттях з іноземної мови відкриває перед ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com