Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи старшокласників: її зміст і структура

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи старшокласників: її зміст і структура

Сторінка 1

Проблема: недостатній рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями.

Бажаний результат: вдосконалення системи організаційно-педагогічного забезпечення та підтримки науково-дослідницької роботи старшокласників, її структури, підвищення рівня практичної діяльності викладачів на основі оновлення підходів, підвищення рівня управлінської діяльності керівника за означеним напрямом.

Термін: 2 роки (січень 2012р. – січень 2014р.)

І блок. Інформаційне та методичне забезпечення.

Мета: збір інформації про існуючий стан організації науково-дослідницької роботи з учнями, її обробка та подальше використання з метою розвитку даного напряму діяльності.

Координатори: бібліотекар, методист, психолог.

Програма виконання заходів за блоком І „Інформаційне та методичне забезпечення”.

Термін

Зміст діяльності

Січень 2012р.

Ознайомлення педагогічних працівників з результатами аналізу стану організації науково-дослідної роботи з старшокласниками, мотивація та стимулювання до виконання комплексно-цільової програми.

Мета: надання педпрацівникам валідної інформації щодо стану роботи та мотивація їх до виконання запланованих заходів.

Формування інформаційного банку з проблеми організації науково-дослідницької роботи з учнями.

Мета: створення картотеки, впорядкування і систематизація інформації.

Лютий 2012р.

Мікродослідження: “Аналіз моделі організації науково-дослідницької роботи з учнями в гімназії”.

Мета: з’ясування оптимальності обраної моделі та її вдосконалення.

Квітень 2012р.

Мікродослідження “Визначення цільових орієнтирів у науково-дослідницькій роботі з учнями”.

Мета: визначення якості постановки цілей та їх узгодженості, корекція за даними дослідження.

Травень 2012р.

Експертиза організації роботи науково-дослідного товариства учнів та напрямів наукової діяльності учнів.

Мета: визначення стану організації роботи НДТ учнів, інтересів, нахилів та здібностей учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю, коригування діяльності за отриманими результатами.

Вересень 2012р.

Діагностика залежності якісного впливу результативності науково-методичної роботи з вчителями на підвищення якості наукової роботи з учнями.

Мета: визначити вплив науково-методичної роботи з кадрами на якість наукової роботи учнів, підвищити її рівень на основі використання особистісно орієнтованого підходу.

Листопад

2012р.

Мікродослідження “Матеріально-технічна база гімназії”.

Мета: з’ясування стану матеріально-технічної бази закладу, визначення можливостей, резервів і потреб щодо її розвитку відповідно до мети науково-дослідницької роботи з учнями.

Грудень

2012р.

Психодіагностика педколективу та її обробка й оформлення:графіки, вектори, діаграми.

Мета: аналіз стану психологічного клімату в колективі.

Лютий 2013р.

Мікродослідження: “Рівень взаємодії управлінської ланки та педколективу з питань організації науково-дослідницької роботи з учнями”.

Мета: з’ясувати стан управлінських дій та рішень і відповідність доручень функціональним обов’язкам, якість взаємодії та співробітництва між вищим, середнім та низовим рівнями управління гімназією.

Березень

2013р.

Експертиза організації науково-дослідницької роботи вчителів.

Мета: визначити стан проблеми, внести пропозиції щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи з вчителями; проаналізувати співпрацю педагогів закладу з науковцями.

Травень

2013р.

Соціально-психологічні дослідження: діагностико-корекційна основа науково-дослідної роботи з учнями, взаємодія з батьками, психологічний клімат колективу тощо.

Мета: визначення морально-психологічних умов організації роботи в обраному напрямі, їх покращення на основі отриманих даних.

Жовтень

2014р.

Виставка-огляд літератури з проблеми організації науково-дослідницької роботи з учнями.

Мета: ознайомлення педагогів, батьків, учнів з новими літературними надходженнями.

Грудень

2014р.

Повторна діагностика та аналіз організації науково-дослідницької роботи з старшокласниками.

Мета: визначення результативності реалізації програми, збір пропозицій щодо подальшої роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Можливості комп’ютера як засобу навчання
Значної ефективності можна досягти, використовуючи персональний комп'ютер для контролю якості засвоєння знань, оскільки традиційний контроль за характером своєї організації здебільшого не забезпечує ...

Навчання математиці у другій молодшій групі дитячого саду
Основна форма роботи - навчання дітей на заняттях. Заняття по математиці проводять з початку навчального року, тобто з 1 вересня. У вересні заняття доцільно проводити з підгрупами (по 6-8 чоловік), а ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com