Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 9

Далі підраховується загальна кількість балів за всіма факторами: 86+106+98+104+89+103+114=700. Потім визначається вага (V1) кожного фактора. Для цього кількість балів за фактором ділиться на загальну кількість балів:

m1 = 86 : 700 = 0,12; m2 = 106 : 700 = 0,15; m3 = 98 : 700 = 0,14;

m4 = 104 : 700 = 0,15; m5 = 89 : 700 = 0,13; m6 = 103 : 700 = 0,14;

m7 = 114 : 700 = 0,17.

Далі в такий самий спосіб підраховано було вагу кожного критерію, а також визначено показники.

Наступний крок – визначення ступеня показників управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Коефіцієнт відповідності визначається за кожним критерієм за наступною шкалою:

0 – показник відсутній,

0,25 – показник слабо виражений,

0,5 – показник недостатньо виражений,

0,75 – показник достатньо виражений,

– показник оптимально виражений.

Обчислювання значення кожного фактору здійснюється за формулою:

Фi = mi (V1K1 +…ViKi), де i – порядковий номер.

Загальна оцінка якості управлінської діяльності за означеним напрямом визначається за формулою:

О заг. = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7, де Озаг.  1,

при цьому рівень управлінської діяльності визначається за наступною шкалою:

0 < О заг. £ 0,5 – рівень критичний,

0,5 < О заг. £ 0,65 – рівень недостатній,

0,65 < О заг. £ 0,7 – рівень допустимий,

0,7 < О заг. £ 0,85 – рівень достатній,

0,85 < О заг. £ 1 – рівень високий.

Оцінку якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями за кваліметричною моделлю здійснювала група з 5 експертів, до складу якої входили:

Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., професор, завідувач кафедри наукових основ управління та психології ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Е1)

Гордієнко В.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е2);

Хорошилова А.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е3);

Верба Л.П. – завідувач методичним центром управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (Е 4);

Черновол -Ткаченко А.О. – практичний психолог Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е 5);

Узагальнену експертну оцінку представлено в таблиці 2.2 та графічно зображено на рис.2.1, 2.2.

Рис. 2.1 Узагальнена експертна оцінка критеріїв за кваліметричною моделлю

За шкалою визначаємо рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Отже, коефіцієнт відповідності дорівнює 0,66. Це дає можливість зробити висновок, що якість організації означеного напряму роботи в Харківській гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області відповідає допустимому рівню, а значить потребує вдосконалення, зокрема:

Не прослідковується чіткий розподіл обов’язків щодо організації зазначеної діяльності.

Відсутня циклограма діяльності окремих підрозділів відповідно до моделі науково-дослідницької діяльності.

Таблиця 2.2

Результати розрахунків за кваліметричною моделлю

№ з/п

Коефіцієнт відповідності критерію Ki

Вага критерію

Vi

Оцінка критерію ViKi

 критеріїв Фi

Вага фактору

mi

Оцінка фактору

Фi

1.

К1=0,8

К2=0,75

К3=0,9

0,3

0,2

0,5

0,24

0,15

0,45

0,84

0,12

Ф1=0,1

2.

К4=0,75

К5=0,75

К6=0,5

К7=1

К8=0,75

0,3

0,23

0,11

0,2

0,16

0,225

0,1725

0,055

0,2

0,12

0,77

0,15

Ф2=0,1

3.

К9=1

К10=1

К11=0,75

К12=0,75

К13=0,75

К14=0,5

0,08

0,16

0,21

0,2

0,12

0,23

0,08

0,16

0,1575

0,15

0,09

0,115

0,7525

0,14

Ф3=0,1

4.

К15=0,75

К16=0,75

К17=0,5

0,24

0,29

0,47

0,12

0,145

0,235

0,5

0,15

Ф4=0,075

5.

К18=0,25

К19=0,75

К20=0,5

К21=0,5

0,23

0,19

0,12

0,46

0,0575

0,1425

0,09

0,345

0,64

0,13

Ф5=0,0825

6.

К22=0,5

К23=0,5

К24=0,75

К25=0,75

0,26

0,17

0,3

0,27

0,13

0,085

0,225

0,202

0,64

0,14

Ф6=0,089

7.

К26=0,75

К27=0,25

К28=0,5

К29=0,5

0,42

0,15

0,24

0,19

0,315

0,0375

0,12

0,095

0,57

0,17

Ф7=0,096

Загальна оцінка якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями

О заг. = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 +Ф5 + Ф6 + Ф7 = 0,66

Рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями в НЗ

допустимий

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нове про педагогіку:

Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування
Групове кооперативне навчання є одним з провідних у системі інтерактивного навчання, де кожен має допомагати, одержувати допомогу від іншого. Норми спільної групової роботи - це певні правила, які ви ...

Творчі знахідки вчителів початкової школи з проблеми організації колективної пізнавальної діяльності молодших школярів
Великими можливостями етично-естетичного виховання володіють уроки образотворчого мистецтва, де багато декоративних і конструктивних робіт можуть виконуватися на уроках у процесі колективної творчост ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com