Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 9

Далі підраховується загальна кількість балів за всіма факторами: 86+106+98+104+89+103+114=700. Потім визначається вага (V1) кожного фактора. Для цього кількість балів за фактором ділиться на загальну кількість балів:

m1 = 86 : 700 = 0,12; m2 = 106 : 700 = 0,15; m3 = 98 : 700 = 0,14;

m4 = 104 : 700 = 0,15; m5 = 89 : 700 = 0,13; m6 = 103 : 700 = 0,14;

m7 = 114 : 700 = 0,17.

Далі в такий самий спосіб підраховано було вагу кожного критерію, а також визначено показники.

Наступний крок – визначення ступеня показників управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Коефіцієнт відповідності визначається за кожним критерієм за наступною шкалою:

0 – показник відсутній,

0,25 – показник слабо виражений,

0,5 – показник недостатньо виражений,

0,75 – показник достатньо виражений,

– показник оптимально виражений.

Обчислювання значення кожного фактору здійснюється за формулою:

Фi = mi (V1K1 +…ViKi), де i – порядковий номер.

Загальна оцінка якості управлінської діяльності за означеним напрямом визначається за формулою:

О заг. = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7, де Озаг.  1,

при цьому рівень управлінської діяльності визначається за наступною шкалою:

0 < О заг. £ 0,5 – рівень критичний,

0,5 < О заг. £ 0,65 – рівень недостатній,

0,65 < О заг. £ 0,7 – рівень допустимий,

0,7 < О заг. £ 0,85 – рівень достатній,

0,85 < О заг. £ 1 – рівень високий.

Оцінку якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями за кваліметричною моделлю здійснювала група з 5 експертів, до складу якої входили:

Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., професор, завідувач кафедри наукових основ управління та психології ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Е1)

Гордієнко В.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е2);

Хорошилова А.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е3);

Верба Л.П. – завідувач методичним центром управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (Е 4);

Черновол -Ткаченко А.О. – практичний психолог Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е 5);

Узагальнену експертну оцінку представлено в таблиці 2.2 та графічно зображено на рис.2.1, 2.2.

Рис. 2.1 Узагальнена експертна оцінка критеріїв за кваліметричною моделлю

За шкалою визначаємо рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Отже, коефіцієнт відповідності дорівнює 0,66. Це дає можливість зробити висновок, що якість організації означеного напряму роботи в Харківській гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області відповідає допустимому рівню, а значить потребує вдосконалення, зокрема:

Не прослідковується чіткий розподіл обов’язків щодо організації зазначеної діяльності.

Відсутня циклограма діяльності окремих підрозділів відповідно до моделі науково-дослідницької діяльності.

Таблиця 2.2

Результати розрахунків за кваліметричною моделлю

№ з/п

Коефіцієнт відповідності критерію Ki

Вага критерію

Vi

Оцінка критерію ViKi

 критеріїв Фi

Вага фактору

mi

Оцінка фактору

Фi

1.

К1=0,8

К2=0,75

К3=0,9

0,3

0,2

0,5

0,24

0,15

0,45

0,84

0,12

Ф1=0,1

2.

К4=0,75

К5=0,75

К6=0,5

К7=1

К8=0,75

0,3

0,23

0,11

0,2

0,16

0,225

0,1725

0,055

0,2

0,12

0,77

0,15

Ф2=0,1

3.

К9=1

К10=1

К11=0,75

К12=0,75

К13=0,75

К14=0,5

0,08

0,16

0,21

0,2

0,12

0,23

0,08

0,16

0,1575

0,15

0,09

0,115

0,7525

0,14

Ф3=0,1

4.

К15=0,75

К16=0,75

К17=0,5

0,24

0,29

0,47

0,12

0,145

0,235

0,5

0,15

Ф4=0,075

5.

К18=0,25

К19=0,75

К20=0,5

К21=0,5

0,23

0,19

0,12

0,46

0,0575

0,1425

0,09

0,345

0,64

0,13

Ф5=0,0825

6.

К22=0,5

К23=0,5

К24=0,75

К25=0,75

0,26

0,17

0,3

0,27

0,13

0,085

0,225

0,202

0,64

0,14

Ф6=0,089

7.

К26=0,75

К27=0,25

К28=0,5

К29=0,5

0,42

0,15

0,24

0,19

0,315

0,0375

0,12

0,095

0,57

0,17

Ф7=0,096

Загальна оцінка якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями

О заг. = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 +Ф5 + Ф6 + Ф7 = 0,66

Рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями в НЗ

допустимий

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нове про педагогіку:

Сутність методів самостійного набуття знань студентами
Проблема активності і самостійності студентів у навчанні має досить давнє коріння і розв'язувалась по-різному ще гербартизмом та прогресивізмом. Перша з цих систем позбавляла студентів ініціативи, на ...

Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею
Під методами професійної орієнтації учнів розуміють способи сумісної діяльності вчителя та учнів, які забезпечують підготовку школярів до свідомого професійного самовизначення. Від застосованих метод ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com