Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 8

Відповідно до мети дослідження, нами було адаптовано кваліметричну модель Г.В. Єльнікової та О.М. Касьянової з метою здійснення оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями .

Суть моделі, зокрема, зводиться до такого:

На основі загальної структури діяльності визначаються характерні фактори цієї діяльності, які становлять основу картки;

Після декомпозиції загальних цілей діяльності необхідно встановити критерії цієї діяльності;

Після декомпозиції кожного критерію за допомогою визначення часткових цілей конкретної управлінської структури необхідно визначити показники;

Визначення ваги факторів і показників встановлюється методом експертної оцінки або ранжування ( метод Дельфі );

Оформлення моделі діяльності у вигляді окремих карток.

На підставі сказаного, ми визначили такі фактори в структурі кваліметричної моделі: інформаційне забезпечення організації науково-дослідної роботи, системність організації науково-дослідної роботи в закладі, організація роботи науково-дослідного товариства учнів, організація науково-дослідної роботи вчителів, організація науково-методичної роботи з вчителями з питань науково-дослідницької діяльності учнів, психологічний супровід науково-дослідної роботи з учнями, результативність науково-дослідної роботи. Кожен з цих факторів, у свою чергу, вміщує критерії, які розкриваються показниками.

Наступний крок − значення ваги факторів, показників управлінської діяльності керівника щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Саме кваліметричний підхід забезпечує кількісну оцінку якості діяльності.

Основний метод кваліметрії − експертний. Для проведення групової експертної оцінки залучаються кваліфіковані управлінці, вчителі-експерти. Для них створюються умови для індивідуальної роботи. Експерти виставляють бали (бальну оцінку або ранг). Потім проводиться статистична обробка результатів, оцінювання. Завершується цикл повторним пред'явленням анкет експертам для остаточного узгодження за результатами обробки. Цикл експертизи повторюється 3-4 рази. Результати експериментів підтверджують велику надійність колективної експертної думки порівняно з індивідуальною .

У кваліметрії прийнято, що закон розподілу експертних оцінок наближається до нормального закону розподілу, якщо виконуються такі умови:

1) число експертів N >10;

2) значення показників експертної вірогідності сумарне для кожного експерта;

3) опитування проводиться упродовж одного туру без обговорення. Тобто індивідуальні експертні оцінки незалежні.

Визначення ваги факторів та критеріїв нами було здійснено за методом, який запропонувала О.М. Касьянова (табл. 2.1). В експертизі взяло участь 25 чоловік. Оскільки факторів 7, то експертам було запропоновано за 7-бальною шкалою проранжувати вказані фактори моделі.

Як бачимо із таблиці 2.1, за першим фактором 6 експертів виставили 1 бал, 7 експертів – 2 бали, 1 експерт – 3 бали, 6 експертів – 5 балів, 2 експерти – 6 балів, 3 експерти – 7 балів. Далі підраховується загальна кількість балів для першого фактору: 6Ч1 + 7Ч2 + 1Ч3 + 6Ч5 + 2Ч6 +3Ч7 = 86. В аналогічний спосіб підраховується сума за кожним фактором (2 – 7).

Таблиця 2.1

Розрахунок ваги факторів кваліметричної моделі

Ранг

Фактор

1

2

3

4

5

6

7

m

Фактор 1

6

7

1

-

6

2

3

86

0,12

Фактор 2

3

5

4

1

2

3

7

106

0,15

Фактор 3

4

2

5

3

6

2

3

98

0,14

Фактор 4

4

3

-

8

2

4

4

104

0,15

Фактор 5

2

5

6

6

2

3

1

89

0,13

Фактор 6

4

2

3

5

3

5

3

103

0,14

Фактор 7

2

1

6

2

4

6

4

114

0,17

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Методика роботи над портретом і автопортретом
Проблема формування естетичного ставлення учнів початкових класів до творів портретного жанру визначається загальнометодичними чинниками функціонування відповідного жанру образотворчого мистецтва як ...

Народний календар як дієвий засіб виховання дітей
Невід'ємною складовою української народної виховної традиції є звичаї і обряди, пов'язані з народним календарем. Крім народного календаря, звичаї і обряди знайшли своє втілення і в церковному календа ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com