Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 7

Робота закладу освіти у 2004-2009 роках була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у 21 столітті, Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, комп’ютеризацію та інформатизацію навчального та управлінського процесу, роботу по створенню безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і складається з Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), державної національної програми «Освіта» («Україна 21 століття») та інших нормативно-правових актів та міжнародних угод. Це Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (проект, 2000), Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 94), Національної доктрини розвитку освіти (затверджено Указом Президента України від 17.04.2000 р. № 347).

Освітній заклад має власний статут та Концепцію розвитку. В гімназії навчається 319 учнів. Протягом останніх п’яти років 99 % випускників стають студентами ВНЗ м. Харкова і зарубіжжя.

П’ятдесят відсотків учителів мають дипломи з відзнакою, тридцять процентів викладачів німецької мови – випускники гімназії.

Голубнича Ірина Олексіївна – директор Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області.

Гордієнко Валентина Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, менеджер освіти, вчитель-методист.

Міхненко Інна Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи.

Конорева Надія Іванівна – заступник директора з навчально-виховної, відмінник освіти України, вчитель-методист.

Хорошилова Аліна Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-методист.

Із 40 педагогічних працівників вищу кваліфікаційну категорію має 14 осіб, спеціалістів І категорії – 8, спеціалістів ІІ категорії – 5, спеціалістів – 10.

Педагогічні звання «вчитель-методист» та «старший вчитель» встановлено 10 викладачам.

Вчителями гімназії № 23 розроблені авторські програми з німецької мови та літератури (автор – Раєвська І.К.),з німецької мови «Країнознавство» (автор – Бачкіс С.В.), з німецької літератури для 10-11-х класів (автор – Степанова Е.С.), програма гуртка «Юні інспектори дорожнього руху» (автор – Бикасова С.А.), програма для психолога «Здорово спілкуватися!» (автор – Цопа О.О.).

Гімназія, як і інші навчальні заклади, перебуває у стані модернізації навчально-виховного процесу і вбачає свою місію у вихованні особистості, здатної інтегруватись у світовий освітній простір, достойно представляти Україну за її межами, бути готовою до вирішення складних економічних, соціальних і політичних питань.

Реалізуючи місію, педагогічний колектив на 2011-2012 рік визначив таку генеральну мету: «Забезпечення умов для аналітичної діяльності учасників навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей в процесі викладання і засвоєння базових дисциплін».

З метою реалізації зазначеної мети перед педагогічним колективом поставлені такі пріоритетні завдання:

різнобічний розвиток індивідуальності учня на основі виявлення його задатків (здібностей), формування інтересів і потреб, формування інтелектуальної мобільності;

збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я;

виховання гімназиста як громадянина України, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності, іноземними мовами, виховання розуміння ролі праці як умови життєвого й професійного самоутвердження.

Мікродослідження №1. Оцінка управлінської діяльності керівника щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями

Мета: визначення оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями в гімназії.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нове про педагогіку:

Організація та зміст роботи гуртка
Основний зміст позакласної роботи з біології повинен бути пов’язаний з вивченням навколишньої живої природи, суспільно-корисною працею з охорони природи, пропагандою природоохоронних знань серед насе ...

Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят
У музично-виховній роботі значне місце відводиться вивченню пісенної творчості. Властивість відгукуватися на найважливіші події народного життя, висока художність і доступність надають народнопісенні ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com