Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 6

Адміністрацією закладу на засадах системного і програмно-цільового підходу було створено інноваційне освітнє середовище, що сприяло залученню старшокласників до науково-дослідницької роботи.

Зміст управлінської діяльності керівника навчального закладу нової формації здійснювався на основі зв’язку в системі: навчальний заклад – районний методичний центр – вищі навчальні заклади. Виходячи із сказаного вище, нами було розроблено основні етапи організації науково-дослідницької роботи зі старшокласниками на основі теоретичних узагальнень Т. Шамової (табл. 1.2):

Таблиця 1.2

Етапи організації науково-дослідницької роботи старшокласників

№ з/п

Назва етапу

Зміст діяльності

1.

Попередня підготовка (моральна, психологічна)

Уточнюються педагогічні рекомендації, усвідомлюються ідеї і суть того, що впроваджується, здійснюється порівняльний аналіз практики.

Вчитель оволодіває прийомами і методами подальшої роботи.

Завдання керівників полягає в конкретній допомозі педагогам порадами, зокрема щодо планування науково-дослідницької роботи, вибору тем наукових досліджень, самоосвітньої діяльності, рекомендаціями.

2.

Визначення і постановка цілей і завдань на основі аналізу існуючої практики та її зіставлення з накресленим для впровадження

Проаналізувати існуючу практику і виявити невідповідність з тим, що запроваджуватиметься. Такий аналіз проводить як керівник закладу, так і вчитель.

Аналіз існуючої практики, зіставлення її з новим досвідом, досягненнями науки дають змогу визначити мету впровадження і конкретні завдання для її реалізації.

3.

Планування роботи з розвитку науково-педагогічних здібностей вчителів, визначення програми дій, відповідальних, прогнозування майбутніх результатів.

Може бути проспект або схема. Найчастіше такій роботі присвячується розділ у річному плані закладу, де зазначаються етапи, строки впровадження, відповідальні особи, а також конкретні справи і заходи щодо реалізації програми дій.

4.

Регулювання (коригування)

Виправлення процесу (як прямо, в особистому контакті, так і через накази, інструкції, рекомендації тощо). Регулювання доповнюється стимулюванням: моральним та матеріальним заохоченням педагогів і учнів, які досягли певних результатів у науковій діяльності.

5.

Аналіз результатів діяльності навчального закладу з організації науково-дослідницької роботи з учнями

1) поточний аналіз (відвідування занять, засідань наукового товариства, бесіда з учнями і викладачами і т. ін.), що регулює реальну практику;

2) підсумковий аналіз, коли наслідки зіставляються з цілями і визначаються перспективи подальшої роботи в обраному напрямі.

Отже, організація науково-дослідницької діяльності з учнями в навчальних закладах нової формації передбачає колегіальну роботу з питань визначення мети і завдань такої діяльності, планування, прогнозування, контроль і координацію для надання дієвої допомоги вчителям з удосконалення наукової роботи, своєї діяльності з самоосвіти, саморозвитку. Головне – уникнути механічного впровадження в практику рекомендацій науки і педагогічного досвіду.

Аналіз стану проблеми в Харківській гімназії № 23Харківської міської ради Харківської області

Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради Харківської області розташована за адресою: м. Харків, вул. Якіра, 40.

Закладу освіти виповнилося 79 років. Заснований у 1930 році, за наказом Міністра освіти УРСР у 1956 році був переведений до розряду шкіл з викладанням ряду предметів німецькою мовою. З 1992 року школа реорганізована в український ліцей лінгвістичної та економічної освіти з поглибленим вивченням німецької мови.

У 1997 році ліцею надано статус гімназії № 23 гуманітарного та економічного профілю з поглибленим вивченням німецької мови. У 2002 році заклад освіти перереєстровано в ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів гімназію № 23. У 2005 році гімназію № 23 перереєстровано в Харківську гімназію № 23 Харківської міської ради Харківської області.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Методика реалізації міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів
Дослідження проблеми міжпредметних зв’язків в історичному аспекті показує, що її розвиток пройшов на сьогоднішній день ряд етапів. Визначення етапів розвитку будь якого явища дозволяє поглянути на нь ...

Вимоги до текстів для навчання аудіюванню
Матеріальною основою аудіювання є аудіотекст. Як і всякий текст, він має свою композицію, структуру і смислову організацію. На відміну від письмового тексту він інтонаційно оформлений, а його відтвор ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com