Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 6

Адміністрацією закладу на засадах системного і програмно-цільового підходу було створено інноваційне освітнє середовище, що сприяло залученню старшокласників до науково-дослідницької роботи.

Зміст управлінської діяльності керівника навчального закладу нової формації здійснювався на основі зв’язку в системі: навчальний заклад – районний методичний центр – вищі навчальні заклади. Виходячи із сказаного вище, нами було розроблено основні етапи організації науково-дослідницької роботи зі старшокласниками на основі теоретичних узагальнень Т. Шамової (табл. 1.2):

Таблиця 1.2

Етапи організації науково-дослідницької роботи старшокласників

№ з/п

Назва етапу

Зміст діяльності

1.

Попередня підготовка (моральна, психологічна)

Уточнюються педагогічні рекомендації, усвідомлюються ідеї і суть того, що впроваджується, здійснюється порівняльний аналіз практики.

Вчитель оволодіває прийомами і методами подальшої роботи.

Завдання керівників полягає в конкретній допомозі педагогам порадами, зокрема щодо планування науково-дослідницької роботи, вибору тем наукових досліджень, самоосвітньої діяльності, рекомендаціями.

2.

Визначення і постановка цілей і завдань на основі аналізу існуючої практики та її зіставлення з накресленим для впровадження

Проаналізувати існуючу практику і виявити невідповідність з тим, що запроваджуватиметься. Такий аналіз проводить як керівник закладу, так і вчитель.

Аналіз існуючої практики, зіставлення її з новим досвідом, досягненнями науки дають змогу визначити мету впровадження і конкретні завдання для її реалізації.

3.

Планування роботи з розвитку науково-педагогічних здібностей вчителів, визначення програми дій, відповідальних, прогнозування майбутніх результатів.

Може бути проспект або схема. Найчастіше такій роботі присвячується розділ у річному плані закладу, де зазначаються етапи, строки впровадження, відповідальні особи, а також конкретні справи і заходи щодо реалізації програми дій.

4.

Регулювання (коригування)

Виправлення процесу (як прямо, в особистому контакті, так і через накази, інструкції, рекомендації тощо). Регулювання доповнюється стимулюванням: моральним та матеріальним заохоченням педагогів і учнів, які досягли певних результатів у науковій діяльності.

5.

Аналіз результатів діяльності навчального закладу з організації науково-дослідницької роботи з учнями

1) поточний аналіз (відвідування занять, засідань наукового товариства, бесіда з учнями і викладачами і т. ін.), що регулює реальну практику;

2) підсумковий аналіз, коли наслідки зіставляються з цілями і визначаються перспективи подальшої роботи в обраному напрямі.

Отже, організація науково-дослідницької діяльності з учнями в навчальних закладах нової формації передбачає колегіальну роботу з питань визначення мети і завдань такої діяльності, планування, прогнозування, контроль і координацію для надання дієвої допомоги вчителям з удосконалення наукової роботи, своєї діяльності з самоосвіти, саморозвитку. Головне – уникнути механічного впровадження в практику рекомендацій науки і педагогічного досвіду.

Аналіз стану проблеми в Харківській гімназії № 23Харківської міської ради Харківської області

Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради Харківської області розташована за адресою: м. Харків, вул. Якіра, 40.

Закладу освіти виповнилося 79 років. Заснований у 1930 році, за наказом Міністра освіти УРСР у 1956 році був переведений до розряду шкіл з викладанням ряду предметів німецькою мовою. З 1992 року школа реорганізована в український ліцей лінгвістичної та економічної освіти з поглибленим вивченням німецької мови.

У 1997 році ліцею надано статус гімназії № 23 гуманітарного та економічного профілю з поглибленим вивченням німецької мови. У 2002 році заклад освіти перереєстровано в ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів гімназію № 23. У 2005 році гімназію № 23 перереєстровано в Харківську гімназію № 23 Харківської міської ради Харківської області.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Формування правосвідомості та культури особистості
Формування духовного світу людини, особливо молодої, має актуальне значення для побудови незалежної Української держави з власним державним устроєм, соціальними відносинами і правовою системою. Після ...

Будова слова. Науково-ігровий урок-залік
Мета. Закріпити знання учнів про морфемну будову слова, незмінність основи та змінність закінчення спорідненість слів, знання про корінь, префікс, суфікс, як значущі частини слова; Узагальнити знання ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com