Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 5

систематично обговорювати на методичній раді та засіданнях інших структурних підрозділів звіти вчителів про стан науково-дослідницької роботи з учнями, результативність даної роботи;

здійснювати на базі ІПО ХНПУ та інших установ перепідготовку педагогічних кадрів;

систематично виявляти, узагальнювати кращий досвід навчальних закладів нового типу, методкабінетів з означеної проблеми;

створювати матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, морально-психологічні, інформаційні та педагогічні умови для оптимізації науково-дослідницької діяльності вчителів та учнів.

Отже, організація науково-дослідницької діяльності з учнями в навчальних закладах нової формації передбачає колегіальну роботу з питань визначення мети і завдань такої діяльності, планування, прогнозування, контроль і координацію для надання дієвої допомоги вчителям з удосконалення наукової роботи, своєї діяльності з самоосвіти, саморозвитку. Головне – уникнути механічного впровадження в практику рекомендацій науки і педагогічного досвіду.

Терміни «наука», «науково-дослідницька робота старшокласників» вже протягом багатьох років супроводжують педагогічну діяльність у системі загальної середньої освіти. Але на різних етапах розвитку сучасної школи змістовне наповнення цих термінів щоразу змінювалося. За часів радянської школи за допомогою слова «наука», з одного боку, підкреслювали ідею про неперервність освіти, з іншого, - визначали тенденцію підвищення методичного рівня викладання, маючи на увазі, перш за все, педагогічну науку як теоретичне підґрунтя навчального процесу. Разом з цим, завдяки існуванню програм поглибленого вивчення окремих шкільних предметів, спеціалізованих класів і шкіл, підготовки учнів до участі в олімпіадах, наукова та дослідницька робота учнів у її сучасному розумінні існувала та розвивалася як одна зі складових навчального процесу. З появою у 80-90-ті роки мережі шкіл для обдарованих дітей (ліцеїв, гімназій, навчально-виховних комплексів) склався і викарбувався сучасний погляд на організацію такої роботи. У багатьох школах з'явилася посадова одиниця заступник директора, в обов'язки якої входили питання науково-дослідницької роботи як учителів, так і учнів, що, безумовно, не є одне й те же саме.

Таким чином, сучасний навчальний заклад нової формації взяв на себе раніше не притаманні йому функції: допомогти учневі не тільки у здобутті базових знань для подальшого навчання, але й у його становленні як майбутнього науковця і дослідника. Наукова робота старшокласників у закладах такого типу стала розглядатися як окремий напрямок навчальної та позанавчальної діяльності.

У даному розділі теоретично обґрунтовано умовне означення поняття «наукова робота старшокласників» як системна навчальна та поза навчальна їх діяльність, теоретичного та прикладного напрямів у сфері науки, яка за формою та змістом відповідає творчому рівню навчальних досягнень.

Взагалі, чимало спеціалістів-теоретиків, особливо російських, вважають науково-дослідницьку діяльність старшокласників лише однією з перспективних педагогічних технологій. Ми поділяємо точку зору тих науковців, які розглядають науково-дослідницьку діяльність як найвищу форму прояву творчого рівня навчальних досягнень старшокласників.

Науково-дослідницька діяльність виконує важливі функції. Вона покликана, по-перше, забезпечити оволодіння методами наукового пізнання у процесі пошуку цих методів і їх застосування. По-друге, вона формує риси творчої діяльності. По-третє, є умовою формування інтересу, потреби в такій діяльності, адже поза діяльністю, мотиви, що проявляються в інтересі і потребі, не виникають. Однієї діяльності для цього недостатньо, але без неї ця мета не може бути досягнутою. По-четверте, науково-дослідницька діяльність дає повноцінні, добре осмислені знання, які можуть бути оперативно і гнучко застосовані.

З точки зору науково-дослідницької діяльності, принципово важливо пам’ятати, що готові висновки, які пропонуються до безумовного засвоєння в підручнику або викладені вчителем, створюють в учня враження закінченого і безперечного знання. Така подача знань економічна і компактна, але вона спростовує найважливішу рису інформації – її відносний характер, схильність до перегляду.

Продуктивність науково-дослідницької роботи зі старшокласниками залежить від її чіткої організації. В основу організації діяльності цього процесу було покладено з’ясування сутності понять «науково-дослідницька» й «експериментальна» діяльність. Для впровадження основних засад експериментально-дослідницької роботи в навчальних закладах нової формації було здійснено ряд організаційно-методичних заходів: розроблено структуру науково-дослідницької роботи зі старшокласниками (рис. 1.3.), двічі на рік проводиться методичний фестиваль, мета якого залучити якомога більше педагогів до активного використання в навчально-виховному процесі елементів інноваційних технологій, інтерактивних методик, тобто залучати їх до творчої діяльності; проводиться діагностична робота з метою виявлення проблемних питань щодо залучення старшокласників до творчої діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Принципи єдності навчання, виховання і розвитку
Принцип єдності навчання і самонавчання, виховання і самовихо­вання, розвитку і саморозвитку охоплює такі вимоги: Ніякої роботи ніколи не виконувати за учня, якщо він може ви­конати її сам. Ця вимога ...

Емоційні порушення в учнів з інтелектуальною недостатністю
Емоції розумово відсталих дітей часто бувають неадекватні, непропорційні впливам навколишнього світу. В одних дітей можна спостерігати надмірну легкість і поверховість сприйняття серйозних життєвих п ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com