Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 2

розуміння наявності взаємозв’язку системи освітньої установи із зовнішнім середовищем – загальносовініми навчальними закладами, вищими навчальними закладами, науковими товариствами та установами тощо;

поділ цілого на складові елементи; визначення компонентів системи науково-дослідницької роботи – мети, змісту, засобів, діяльності керівників, вчителів, учнів;

виділення суттєвих (системоутворюючих) зв’язків, які існують між елементами системи;

формування уявлення про структуру й організацію власне науково-дослідницької роботи з учнями, яке грунтується на дослідженні елементів системи та зв’язків між ними;

управлінську діяльність керівника з впорядкування, вдосконалення зв’язків між елементами системи.

З’ясуємо основні дії керівника навчального закладу щодо організації науково-дослідної роботи учнів:

визначення мети і конкретних завдань діяльності адміністрації закладу щодо організації науково-дослідної роботи учнів та науково-методичної роботи вчителів;

системне і систематичне управління даним напрямом діяльності на діагностичній основі;

управління на демократичних засадах із залученням учителів до всіх етапів роботи – планування, організації, контролю, коригування, аналізу і т.д.;

розвиток зовнішньої мотивації вчителів та учнів – створення такого насиченого освітнього середовища, яке збуджує вчителя до розкриття його дійсних професійних можливостей та учня до прояву самостійного, творчого початку; наявність у цьому середовищі подій, що зможуть підштовхнути до кульмінацій у професійному та особистому розвитку; соціально-психологічне забезпечення організації науково-дослідницької роботи, яке виявляється у створенні системи моральних та матеріальних заохочень, наявності системи підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів, спеціально організованих методичних заходів з проблем вдосконалення наукової праці в школі, врахуванні психологічних особливостей та можливостей учасників навчально-виховного процесу при складанні плану наукової діяльності, оптимізації діяльності шкільних психологічних служб;

розвиток внутрішньої мотивації педагогів і учнів – мотивації досягнення, підвищення пізнавальної активності учнів та професійної активності педагогів; професійне цілепокладання та побудова свого професійного зростання за висхідним вектором; прагнення людини досягти максимального рівня на всіх стадіях розвитку; мотивація самореалізації; здібність сконцентруватися на цілі, самовідновлюватися в умовах морального і психологічного виснаження, прагнення до збереження й примноження своїх досягнень;

виявлення умов, що заважають оптимальній організації наукової діяльності учнів; консультування педагогів про можливі психолого-педагогічні технології, які сприятимуть розвитку компетентностей учнів, професійному зростанню самих педагогів; організація роботи вчителів з обміну досвідом роботи та різноманітних конкурсів науково-дослідницьких робіт;

координація планів роботи всіх структурних підрозділів і ланок навчально-виховного процесу: педагогічної і методичної ради, науково-дослідного товариства учнів і методичних об’єднань та творчих груп учителів, психологічної й медичної служб, науково-практичних семінарів, консультаційних пунктів тощо;

визначення показників оцінювання результативності управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи учнів;

визначення шляхів доведення отриманих результатів діяльності до відома учнів і педагогів, стимулювання їх до самоаналізу та подальшого проектування власної діяльності в обраному напрямку;

стимулювання цілеспрямованого розвитку в педагогів інтрагенної активності, завдяки якій учитель активно працює, прагне до прийняття рішень та їх здійснення.

Директор та його заступники глибоко та всебічно аналізують підсумки роботи навчального закладу за попередні роки, виявляють нерозв'язані проблеми, знайомляться з елементами перспективного досвіду, проводять робочі наради з керівниками методичних об'єднань, викладачами-методистами, керівниками творчих груп. Ця робота продовжується під час індивідуальних бесід, які проводять з викладачами керівники і досвідчені педагоги. Головне в організації науково-дослідницької роботи школи з учнями – робота на діагностичній основі.

Діагностика – це оціночна процедура, яка направлена на з’ясування ситуації, дійсного рівня розвитку вчителя та учня. Дані діагностичного дослідження спвіввідносяться з вихідними характеристиками, різниця між початковим та кінцевим результатом визначає ефективність процесу оптимізації науково-дослідницької роботи з учнями.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Батько і мати – вихователі дітей
Серед усіх геніальних винаходів людства одне з провідних місць займає сім’я, родина. Саме вона є тим могутнім соціальним феноменом. Що якнайтісніше об’єднує людей у родинне гніздо на основі шлюбних т ...

Форми, методи та засоби професійного самовизначення
Розвиток здатності старшокласників до професійного самовизначення здійснюватиметься на основі таких форм, методів і засобів: - форми: групові та індивідуальні професійні й медичні консультації, уроки ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com