Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації

Сторінка 11

Вчителям Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області було запропоновано визначити свій рівень практичної діяльності. Паралельно таке вимірювання рівнів практичної діяльності вчителів проводилося членами адміністрації навчального закладу. Отримані результати занесені до таблиці 2.4 і для наочності зображені на рис. 2.4.

Таблиця 2.4

Рівні практичної діяльності вчителів гімназії

Рівні практичної

діяльності

Кількість вчителів

Самооцінка

Оцінка адміністрації

Чол.

%

Чол.

%

Репродуктивний

2

3,5

2

3,5

Адаптивний

18

31,6

20

35

Локально-моделюючий

29

50,9

31

54,5

Системно-моделюючий

8

14

4

7

Рис. 2.4 Самооцінка та адміністративна оцінка рівнів практичної діяльності вчителів

Як видно з табл. 2.4 та на рис. 2.4, між оцінками керівної та керованої ланок майже немає розбіжностей. Це свідчить про достатньо адекватний рівень оцінювання. Велика частка педагогів здійснює свою практичну діяльність на локально-моделюючому та системно-моделюючому рівнях, тобто такі педагоги здатні самі працювати творчо, в режимі інновацій, та організувати науково-дослідницьку діяльність учнів. Посиленої уваги з боку адміністрації навчальної установи потребують вчителі, які перебувають на репродуктивному та адаптивному рівнях, їм необхідно надати можливість теоретичного і практичного оволодіння вищими рівнями практичної діяльності.

Мікродослідження № 4. Рівень готовності до науково-дослідницької діяльності старшокласників.

Мета: з`ясувати рівень готовності старшокласників до науково-дослідницької діяльності.

Вивчення проблеми здійснювалось адаптованою кваліметричною моделлю В.В. Григораша: Рівень готовності до науково-дослідницької діяльності старшокласників (додаток Д) у складі експертів:

Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., професор, завідувач кафедри наукових основ управління та психології ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Е1)

Гордієнко В.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е2);

Хорошилова А.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е3);

Верба Л.П. – завідувач методичним центром управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (Е 4);

Черновол -Ткаченко А.О. – практичний психолог Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (Е 5);

Результати інтерпретувались за класичною шкалою оцінювання:

0–0,35 — недопустимий рівень;

0,35–0,59 — критичний (низький) рівень;

0,6–0,74 — достатній (середній) рівень;

0,75–0,89 — високий (вище середнього) рівень;

0,9–1 — відмінний (дуже високий, з відзнакою) рівень.

Результати дослідження подано на рис. 2.5. і табл. 2.5 і додатку Ж.

Результати дослідження засвідчили, що навчальна науково-дослідницька компетентність відповідає високому (вище середнього) рівню (0,7). Особливо слід відзначити вміння учнів сприймати інформацію (виділяти головне, аудіювати, абстрагувати). Гімназисти мають розвинені вміння знаходити необхідну інформацію, працювати з довідковою літературою, класифікувати інформаційні джерела.

Мотивація старшокласників до пізнавально-дослідницької діяльності, їх творча компетентність та процес здійснення цієї діяльності знаходяться на достатньому рівні (0,6). Потребують вдосконалення такі напрямки роботи з обдарованими учнями як: формування компетентності планувати власну дослідницьку діяльність; розвиток культури мислення (гнучкості, швидкості, аналітичності); слабкою ланкою в дослідницькій практиці старшокласників є недостатньо розвинені вміння узагальнювати інформацію, структурувати її, реферувати, конспектувати й систематизувати; потребує педагогічних зусиль робота з формування критичного мислення в учнів, які займаються дослідницькою роботою.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нове про педагогіку:

Особливості навчання фізкультурним вправ у молодшому шкільному віці
Гра в баскетбол гармонійно розвиває дитину, що дає значний освітній, оздоровчий і виховний ефект. Баскетбол - спортивна гра, що вимагає відповідної фізичної, технічної та тактичної підготовки гравців ...

Фактори гри
Для того, щоб навчальна гра виконувала свої функції, тобто навчала, необхідно дотримуватися таких факторів гри при її виборі: Гра має бути доцільною та функціональною. Вчитель повинен усвідомлювати, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com