Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників

Сторінка 4

Етап 4 − підсумковий − завершує певний і достатньо тривалий період підготовки і виконання дослідницької роботи членів товариства. Підсумки діяльності підводяться, як правило, у кінці навчального року на засіданні товариства, а потім на засіданні науково-методичної ради школи. Завершальною ланкою є звіти заступників директорів з навчально-виховної роботи на науково-методичній раді районного відділу освіти, порівняльний аналіз досягнень окремих навчальних закладів нової формації і постанова ради щодо оцінки такої роботи та заходів її подальшого удосконалення.

Таким чином, створена модель (табл. 1.1) педагогічної підтримки самореалізації творчих сил здібних та обдарованих учнів шкіл, що обрали інноваційний аспект свого розвитку, поступово була перетворена у комплексну систему дій завершеного характеру. У структурі цієї системи можна виділити такі головні компоненти, як мотиваційний блок, соціально-педагогічні та психологічні умови, операційний та контрольний блоки. Кожний з названих елементів системи супроводжували певні організаційно-педагогічні механізми реалізації.

Таблиця 1.1

Модель педагогічної підтримки самореалізації творчого потенціалу старшокласників у науково-дослідницькій роботі навчального закладу нової формації

Мета, завдання

Педагогічні умови

Механізми виконання.

Самореалізація творчого потенціалу старшокласників

Наявність комплексної програми розвитку творчого потенціалу учнів

Співтворчість учителів і науковців, звітність заст. дир-ра, наукових керівників

Креативні здібності і вміння:

бачення і формулювання наукової проблеми; потужні мотиви до творчої діяльності;

висока працездатність, енергетична потужність; готовність займатись дослідництвом;

творче мислення;

творче ставлення до професії;

адекватна самооцінка

Наявність індивідуальної програми самореалізації; навчання методам і прийомам дослідження, створення умов для самостійної праці; публікація результатів; розвиток творчих здібностей як провідна мета уроку, творчого гуртка, факультативу, виховного заходу

Ситуації успіху

Система заохочень

Спеціальний час для поглибленої творчо-дослідницької роботи.

Неперервність дослідницької роботи у системі "Школа-внз"

Здібності до гуманістичного спілкування; організаторські здібності

Формування наукових гуртків за принципом референтних груп із спільними проф. уподобаннями зі змінами лідерів і чіткою відповідальністю, комунікативний тренінг

Реалізація наскрізної програми "Культура спілку вання" на рівнях: школа - клас - гурток - особистість; включення її в освітній процес

Творча ініціатива як здібність виходити за межі заданої ситуації і реалізувати власне ціле покладання

Надання можливості вільного обрання теми, змісту дослідження, корекції спільного проекту

Можливості і вміння захисту власних здобутків; поєднання керівництва і самоуправління

Спроможність створити творчі продукти

Конкурси, огляди, олімпіади, конференції, публікації

Детальний план-календар, інструктаж, контроль

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Теоретичні основи вивчення диференціальних рівнянь
Навчальна програма вивчення курсу «Диференціальні рівняння» для студентів фізико-математичного факультету вищих навчальних педагогічних закладів I. Загальні відомості Дисципліна «Диференціальні рівня ...

Студент є об'єктом педагогічної діяльності
Продукти діяльності педагога матеріалізуються у психічному обличчі іншої людини — у її знаннях, вміннях, навичках, в рисах характеру. Своєрідність даного об'єкту полягає в тому, що він одночасно є су ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com