Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників

Сторінка 2

Рис. 1.3. Організаційна структура науково-дослідницької роботи з учнями в гімназії.

Значну увагу необхідно приділяти теоретичному навчанню вчителів, організувати роботу проблемних семінарів, творчих груп тощо, всіма можливими засобами стимулюючи творчу діяльність.

Будь-яке творче починання педагога має бути науково обґрунтованим. Саме наука вкладає в руки вчителя обґрунтовану, вивірену, цілісну методику творчої діяльності:

визначення проблеми, яка цікавить учителя, встановлення її актуальності, наукової новизни, практичної значущості;

вибір теми дослідження;

вибір об'єкта й предмета дослідження;

продумування провідної ідеї та задуму;

формування гіпотези дослідження;

постановка мети й робочих завдань;

вибір методів дослідження.

Ще одна деталь. Керівники кращих шкіл справедливо вважають, що сучасний директор та його заступник, незважаючи ні на які турботи, зобов'язані мати особисту тему для дослідження, показуючи тим самим приклад колективу, і домагатися того, щоб кожен учитель працював над певною проблемою саме як дослідник.

Розглянемо основні етапи й механізми організації науково-дослідницької роботи зі старшокласниками.

Етап І. Підготовка педагога і учнів до активної і науково доцільної дослідницької роботи. Цей етап вміщує два основних пов'язаних між собою види діяльності. По-перше, вибір теми дослідження у відповідності із загальною темою науково-експериментальної роботи навчального закладу нової формації і її замовленням певному дослідницькому колективу (групі, товариству); розробка мети, завдань, гіпотези, календарного плану, методів і засобів виконання, розподіл видів діяльності між творчими групами і окремими виконавцями. По-друге, освоєння теорії і технологій дослідження, що йде дещо випереджаючи перший напрямок і поруч з ним. Успішне здійснення такого етапу забезпечується певними умовами: наявністю концепції, програми, плану наукового дослідження у гімназії чи ліцеї, готовністю педагога кваліфіковано вести керівництво дослідженням, наявністю дослідницької групи, сформованої на засадах спільності професійно зорієнтованих інтересів і референтності. Організаційними і психолого-педагогічними механізмами виконання намічених завдань виступають: а) чіткий план дослідницької діяльності і періодична звітність про конкретні здобутки; б) наявність замовлення шкільною адміністрацією теми, змісту дослідження, терміну виконання, встановлення перспектив запровадження результатів роботи заохочення учасників творчого пошуку; в) забезпечення групи дослідників кваліфікованим науковим керівництвом, мінімально необхідним обладнанням, матеріалами тощо; г) виділення у рамках загального навчального плану певного для виконання роботи.

Таким чином, на першому етапі вирішувались конкретні завдання мотивації учасників дослідницьких груп і товариств до творчого пошуку, забезпечувались інноваційні заходи, уточнювався план діяльності, її науково-методичне забезпечення. На цьому етапі розв'язуються складні суперечності між завданнями інноваційного навчального закладу нової формації вести науково-експериментальне дослідження нарівні з освітнім процесом і сталими, досі ще сильними традиціями школи обмежуватись виключно навчально-виховною роботою за готовими, наданими ззовні зразками.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Виховний захід "Закон і ми"
Мета: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження сер ...

Фактори, що визначають вплив фізичних вправ
Відомо, що одна і та ж фізична вправа може привести до різних ефектів і, навпаки, різні фізичні вправи можуть викликати однаковий результат. Це є доказом того, що фізичні вправи самі по собі не наділ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com