Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 4

Оскільки методом викладу навчального матеріалу є лекція, тому найкращим, найефективнішим шляхом забезпечення зворотнього зв’язку з аудиторією є діалог.

Метод «діалогу з аудиторією» забезпечить залучення суб’єктів навчання до розмірковування про оперативну пам'ять, про переваги та недоліки одних модулів пам'яті над іншими, створюючи атмосферу співпраці студентів та викладача, формуючи тим самим надійний зворотній зв’язок. Значний досвід читання лекції по даній темі дозволяє викладачу передбачити наперед реакцію аудиторії на проблемну ситуацію і активізуючи питання користуватись «домашніми заготовками», координуючі свої дії. Використання активізуючи запитань типу: Чи зрозуміло вам що таке архітектура ЕОМ?, Підкажіть, в якому році була створена архітектура IBM PC? гарантують активну і змістовну взаємодію педагога з аудиторією, а отже і зворотній зв'язок.

Досвідчений лектор може робити висновок на свої дії за реакцією студентів, по виразу їх очей і обличчя.

Завдяки зворотному зв’язку виникає корекція педагогічної діяльності викладача, адже на негативне сприйняття аудиторією якихось певних вчинків чи пояснень лектор швидко реагує і має можливість виправитись і більше не повторити помилок. Якщо зворотній зв'язок показує що на відповідному етапі в процесі навчання не досягається поставлена мета, можна використати наступні прийоми: повторити теж саме але іншими словами, проілюструвати прикладом, обговорити можливий варіант рішення питання.

Зворотній зв’язок на лекції повинен здійснюватися з метою мотивації, управління діяльністю студентів, а не контролю їх знань.

На лекції здійснюється стимулювання активності, підвищення уваги аудиторії. З метою полегшення структури лекції можна включити в цей процес зорову пам’ять за допомогою візуального пред’явлення теми лекції, її плану, списку літератури, що рекомендується, різних графічних ефектів, декоративних форм і т. ін.

Для контролю і аналізу навчального процесу та виявлення ступеня засвоєння студентами викладеного матеріалу буде використана тестова перевірка. Головною ознакою тестів є:

відносна короткочасність виконання кожного завдання;

однозначність відповіді;

можливість кількісної оцінки успішності виконання тесту;

об’єктивність оцінки;

зручність математично – статичної обробки результатів перевірки.

Важливою ознакою тестів є їх дієвість. Тест став дієвим, якщо він повно, всебічно, пропорційно віддзеркалює всі елементи навчального матеріалу.

Тестові завдання можуть бути різних типів:

завдання що потребують коротких конкретних відповідей;

завдання в, яких учні повинні заповнити пусті місця;

тестові завдання з обранням відповіді;

тестові завдання на визначення відповідності;

тестові завдання на визначення послідовності.

В нашому випадку будуть використовуватись тести на визначення відповідності. Завдання формуються у вигляді тверджень, в яких не вистачає важливих слів.

Табл. 9 Розробка тесту із заповненням вільного місця із теми “Організація основної пам'яті в IBM PC”.

Питання

Відповідь

Форма представлення відповіді

1

2

3

1. Встановіть відповідність між подіями:.

1-б

2-а

3-в

Винайдено 1-й арифмометр

Табулятор Т. Хомента

ПК Бебіджа

а)ХІХ ст

б)1642

в)1830

г)1946

2. Встановіть відповідність між ЕОМ і датами:

1-в

2-г

3-а

МЕСМ

ENIAC

ПАРК-1

а)1943

б)1942

в)1951

г)1946

3. Встановіть відповідність між основною пам'яттю ПК:

1-а

2-б

3-в

Системна пам'ять для збереження програм, які опрацьовує процесор в даний момент.

Надшвидка пам'ять процесора

Електронна пам'ять для довготривалого зберення програми і даних

а) ОП б) Регістри в) постійна пам'ять

4. До IBM відносяться дані події, встановіть відповідність між подіями і датами.

1-б

2-а

3-г

1. IBM PC

2. заснування IBM

3. Фірма IBM була заснована

а) 1924

б)1981

в)Б. Гейтс

г) Холлерит Г.

5. Встановіть відповідність:

1-г

2-в

3-б

зберігання адресації команд

використовується длся читання інф.

RAM

А)Зовнішня пам'ять

Б)Оперативна пам'ять

В)Постійна пам'ять

Г)Регістр

6. Відмінність IBM PC, теперішніми ПК і першими ЕОМ заключається в наступній відповідності:

1-б

2-г

3-а,в

1. перші IBM PC

2. перші ЕОМ

3. Сучасні ПК

А)64-бітний процесор

Б)16-бітний процесор

В)32-бітний процесор

Г)8-бітний процесор

7. Для 1981 року характерні такі важливі події для історії розвитку ЕОМ

1

2

1. IBM випустила свою нову модель IBM PC

2. Розпочалася нова епоха, що характеризувалася багатоплановою інформацівйною діяльністю людини.

3. Створена перша ЕОМ

4. Створена аналітична машина

8. Сучасні ПК у порівнянні з IBM PC мають:

1-а,б,в

1) Сучасні ПК

2) IBM PC

А)64-бітні процесори

Б)3-х рівневий кеш

В)4-х ядерну будову процессора

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
Чому ж багатьом дітям так важко дається математика не тільки в початковій школі, але вже зараз, в період підготовки до учбової діяльності? Спробуємо відповісти на це питання і показати, чому загально ...

Урок як форма організації навчання
Перш ніж перейти до розгляду уроку як форми організації навчання, спробуємо розібратися, що в педагогіці вкладається в поняття „форма”. Сучасні дидакти виділяють такі групи форм навчання: форми орган ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com