Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 3

При організації активного навчання не достатньо використовувати той або інший метод активізації, необхідно ще стимулювати активну діяльність студентів. Під час лекції в якості стимулюючих факторів використовується довіра, інтерес і важливість питання.

Формування нових знань виконується технологією, яка носить назву “Орієнтована основа діяльності”. Метод викладу навчального матеріалу, який буде використаний – усний у вигляді лекції(див. Табл 6).

ООД може містити різний склад елементів і відповідно до цього може бути повною або неповною.

Перший тип навчання - неповна орієнтована основа (вихідні дані, виконавчу частину дії і образ кінцевого продукту). Навчання здійснюється методом «проб і помилок», процес його формування відбувається повільно, із великою кількістю помилок.

Другий тип навчання – повна ООД. За наявності всіх умов, необхідних для здійснення діяльності, що подаються у вигляді готового алгоритму діяльності в окремій формі, стосовно конкретної ситуації. Викладач, подаючи навчальний матеріал, демонструє кожен крок діяльності щодо конкретного завдання. При цьому формування діяльності відбувається безпомилково й швидко, але ступінь його узагальнення та перенесення на нестандартні ситуації обмежений складом конкретних умов його використання.

Третій тип навчання – повна орієнтована основа з використанням узагальнення та систематизації. Це такий тип навчання, у разі якого орієнтири подані в узагальненому вигляді, притаманному класу явищ. Викладач не дає готових орієнтирів, а пояснює лише принципи їхнього формування.

Табл. 8 Вибір способів ООД у тих, кого навчають

Найменування теми (пунктів плану)

Мета навчання

Тип навчання

Методи викладу

Наочні засоби

1

2

3

4

5

1. Історія розвитку ЕОМ.

Сформувати історію розвитку ЕОМ, про архітектури ПК.

ІІ

Розповідь,

плакат

Додаток 1

2. Основна пам’ять ПК.

Донести до суб’єктів учіння інформацію про те, що таке основна пам’ять ПК і що до неї відносять.

ІІ

Розповідь

Блок-схема

Додаток 2

Організація основної пам’яті в IBM PC

Сформувати знання про те, як працює і функціонує основна пам’ять в IBM PC.

ІІ

Розповідь, пояснення,

Порівняти особливості організації основної пам’яті в IBM PC з ПК з іншими архітектурами

Сформувати знання про те, чим відрізняється організація пам’яті в IBM PC від комп’ютерів з іншою архітектурою

ІІ

Розповідь, пояснення,

З урахуванням дидактичних цілей навчання та характеру змісту навчального матеріалу, в якості методу навчання обрана лекція.

Щоб досягти найкращого результату в процесі навчання, потрібно постійно підтримувати зворотній зв’язок між викладачем і студентом.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Отримання первісних показників сформованості творчості дітей старшого дошкільного віку
Під поняттям розвитку творчої активності дитини ми розуміємо якісні зміни в пізнавальній діяльності дітей, що відбуваються в наслідок розвитку умінь та навичок мистецької діяльності. Виходячи з полож ...

Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею
Під методами професійної орієнтації учнів розуміють способи сумісної діяльності вчителя та учнів, які забезпечують підготовку школярів до свідомого професійного самовизначення. Від застосованих метод ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com