Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 2

В процесі викладення теми “ Організації основної пам’яті в IBM PC ” буде використана зовнішня мотивація. Для її здійснення скористаємось наступними методами (див. Табл. 6):

1) Роз’яснення значимості уміння. Студенти повинні розуміти значення засвоєння навчального предмету, який наближений до профілю майбутньої спеціальності.

2) Заохочення і осудження в навчанні. Заохочення студентів, що застосовуються з метою підтримки і розвитку пізнавальних засад у їхній поведінці, навальній діяльності буде реалізовуватись різними словами, наприклад «молодець», «дуже добре», «старайтесь так і надалі» і т.д.

У випадку, коли буде порушуватись дисципліна, і ті, що навчаються не будуть реагувати на зауваження буде застосовуватись осудження.

Методи активізації навчальної діяльності – це сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, що першою чергою спрямовані на розвиток у них творчого, самостійного мислення, активізації пізнавальної діяльності , формування творчих навичок та вмінь розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування.

Суб’єкти учіння повинні не лише зрозуміти, запам’ятати і відтворити отримані знання, але й найголовніше вміти ними оперувати, ефективно застосовувати в професійній діяльності. Досягненню цієї мети сприяють методи активізації навально – пізнавальної діяльності. Можна виокремити імітаційні та не імітаційні методи. Імітаційні поділяються на ігрові та неігрові. До ігрових належать ділові ігри різних модифікацій. Основними різновидами ігрових методів активізації навчально-пізнавальної діяльності є метод інсценування і ділові ігри. До імітаційних неігрових методів навчання відносять аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, круглий стіл.

Оскільки форма проведення нашого заняття – лекція то будуть використовуватись в основному не імітаційні методи активізації навчальної діяльності, тому що через об’єктивні та суб’єктивні причини та велику кількість людей не можна організувати заняття в ігровій формі.

Лекція-пояснення є однією із найпоширеніших видів лекцій. Вони вирішують задачу підготовки студентів до вивчення навчального матеріалу по якій-небудь одній або декількох темах. Дана лекція відіграє роль «первинного синтезу».

Будучи одним із проявів дедуктивного методу, такі лекції позитивно впливають на засвоєння матеріалу студентами, на розвиток у них дедуктивного мислення.

На таких заняттях встановлюються зв’язки між новою і попередньою темами, здійснюється знайомство з новими задачами.

З метою полегшення сприйняття структури лекції можна включити в цей процес зорову пам’ять за допомогою візуального пред’явлення значної частини інформації.

Таким чином, ефективність лекції-пояснення зростає при використанні на занятті ілюстрованих матеріалів (схем, таблиць, плакатів, слайдів і т.д.).

При викладі матеріалу лекції на тему «Організація основної пам’яті в IBM PC» будуть використані наступні методи активізації: розповідь, активізуючі запитання, елементи діалогу, звернення до аудиторії, дискусія, демонстрація плакатів та слайді та ін.

Табл. 7. Стимулювання активної діяльності студентів

Дидактичні одиниці

Методи активізації

Історія розвитку ЕОМ.

Основна пам’ять ПК

Організація основної пам’яті в IBM PC

Проблемне питання: В якому році була створена архітектура IBM PC?

Проблемне питання: У сучасних комп'ютерах основна пам'ять переважно представлена

Порівняння функціонування основної пам’яті в IBM PC і ПК з іншими архітектурами.

динамічною пам'яттю з довільним доступом DRAM. Яким типом вона представлена в IBM PC? Діалог про відомості, відомі студентам.

Активізуюче питання:В кожні й архітектурі ЕОМ є свої особливості організації основної пам’яті. Які її особливості в IBM PC? Дискусія про особливості архітектури IBM PC і про організацію основної пам’яті в ній.

Активізуюче питання: Який найбільший недолік недолік в організації основної пам’яті IBM PC на вашу думку?

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Форми і методи формування етнокультурної обізнаності дошкільників
Успіх формування етнокультурної обізнаності залежить від форм і методів навчання виховання. До форм належать: 1. Цикли занять, які включають різні види діяльності: пізнавальну, зображувальну, музичну ...

Використання елементів краєзнавства на уроках в початковій школі
Національний характер, національна самосвідомість української молоді формується засобами сучасної системи освіти, яка повинна ґрунтуватися на народному виховному досвіді в поєднанні з сучасними досяг ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com