Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 1

Особливістю змісту даної лекції є те, що студенти дещо знайомі з архітектурами ПК зокрема IBM PC, та з пам'яттю ПК ще з уроків інформатики. Тому технологію навчання слід побудувати так, щоб максимально пояснити студентам те, що їм не зрозуміле і на блок-схемі пояснити послідовність організації пам’яті в IBM PC.

Такі дидактичні одиниці, як види оперативної пам'яті краще пояснювати з використанням показового методу навчання. Зокрема, у даному випадку оптимальним буде використання плакатів.

Саме плакати дають можливість зацікавити студентів навчальним матеріалом, підвищити інтерес до його сприйняття.

Наукою доведено, що зорове сприйняття інформації є на 80% продуктивнішим за інші методи.

Завдяки використанню плакатів викладач має змогу дати студентам набагато більше матеріалу.

Таким чином, поєднання словесних та наочних методів є просто необхідним у процесі навчання. Як підтвердження цього, можна навести дані ООН, згідно яких відомо, що людина запам'ятовує лише 10% прочитаного, 20% почутого і 30% побаченого. Якщо людина і чує, і бачить, рівень його запам'ятовування збільшується до 50%.

Початок лекційного заняття відбувається за таким сценарієм: викладач одночасно із дзвінком заходить в аудиторію і вітається зі студентами. Студенти в знак поваги до лектора встають та вітаються.

Викладач запрошує студентів сідати і протягом кількох хвилин робить перекличку, відмічаючи у журналі відсутніх студентів. У разі відсутності студента викладач повинен поцікавитись причиною його неявки на заняття. При цьому студенти перестають шуміти, створюють спокійну, тиху, навчальну атмосферу.

На початку заняття викладач може поцікавитись успіхами студентів у самостійному вивченні даної дисципліни.

Далі формується тема лекції, її мета та питання, які будуть розглядатись під час даної лекції.

Мотивуючий вступ – на цьому занятті ми будемо вивчати організацію основної пам’яті в IBM PC.

Дана тема є важливою, оскільки майбутній інженер з автоматизації та механізації виробничого процесу повинен не лише вміти користуватись комп’ютером, але й знати, про таку архітектуру ПК як IBM PC і організацію основної пам’яті в цій же архітектурі.

Табл. 6 Використання зовнішньої мотивації з теми: “Організації основної пам’яті в IBM PC”

Етапи заняття

Методичні прийоми мотивування

Початковий етап включення студентів у навчально–пізнавальну діяльність

Вступна мотивація активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню початкового бажання освоїти навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання.

Метод формування пізнавальних інтересів

- студентам ставиться запитання: “Чи знаєте ви, що таке архітектура комп’ютера?”.

Мотивація для підтримки необхідного рівня активності студентів під час проведення лекції

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності та підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу

- розповідь про розвиток ЕОМ;

- додаткове збудження уваги студентів через викладання матеріалу образною мовою, наприклад порівняння організації основної пам’яті в ЕОМ з різними архітектурами;

- застосування плакатів при вивченні даної теми;

- використання міжтематичних зв’язків;

орієнтація змісту навчального матеріалу на його фізичну сутність (розповідь про те, що сучасні процесори модифіковані, але функціональна організація та ж сама);

- підтримка благоприємного емоційного стану студентів шляхом схвалення їхніх дій і відповідей.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Особливості соціально-педагогічної роботи з молодіжними групами різних напрямів
Для того, щоб працювати із неформальними групами, потрібно чітко усвідомити до якої саме категорії вона належить, тобто доміно коротко зупинитися на класифікації. На сьогоднішній день існує чимало рі ...

Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб
Процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних даному суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей називається соціаліз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com