Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 1

Особливістю змісту даної лекції є те, що студенти дещо знайомі з архітектурами ПК зокрема IBM PC, та з пам'яттю ПК ще з уроків інформатики. Тому технологію навчання слід побудувати так, щоб максимально пояснити студентам те, що їм не зрозуміле і на блок-схемі пояснити послідовність організації пам’яті в IBM PC.

Такі дидактичні одиниці, як види оперативної пам'яті краще пояснювати з використанням показового методу навчання. Зокрема, у даному випадку оптимальним буде використання плакатів.

Саме плакати дають можливість зацікавити студентів навчальним матеріалом, підвищити інтерес до його сприйняття.

Наукою доведено, що зорове сприйняття інформації є на 80% продуктивнішим за інші методи.

Завдяки використанню плакатів викладач має змогу дати студентам набагато більше матеріалу.

Таким чином, поєднання словесних та наочних методів є просто необхідним у процесі навчання. Як підтвердження цього, можна навести дані ООН, згідно яких відомо, що людина запам'ятовує лише 10% прочитаного, 20% почутого і 30% побаченого. Якщо людина і чує, і бачить, рівень його запам'ятовування збільшується до 50%.

Початок лекційного заняття відбувається за таким сценарієм: викладач одночасно із дзвінком заходить в аудиторію і вітається зі студентами. Студенти в знак поваги до лектора встають та вітаються.

Викладач запрошує студентів сідати і протягом кількох хвилин робить перекличку, відмічаючи у журналі відсутніх студентів. У разі відсутності студента викладач повинен поцікавитись причиною його неявки на заняття. При цьому студенти перестають шуміти, створюють спокійну, тиху, навчальну атмосферу.

На початку заняття викладач може поцікавитись успіхами студентів у самостійному вивченні даної дисципліни.

Далі формується тема лекції, її мета та питання, які будуть розглядатись під час даної лекції.

Мотивуючий вступ – на цьому занятті ми будемо вивчати організацію основної пам’яті в IBM PC.

Дана тема є важливою, оскільки майбутній інженер з автоматизації та механізації виробничого процесу повинен не лише вміти користуватись комп’ютером, але й знати, про таку архітектуру ПК як IBM PC і організацію основної пам’яті в цій же архітектурі.

Табл. 6 Використання зовнішньої мотивації з теми: “Організації основної пам’яті в IBM PC”

Етапи заняття

Методичні прийоми мотивування

Початковий етап включення студентів у навчально–пізнавальну діяльність

Вступна мотивація активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню початкового бажання освоїти навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання.

Метод формування пізнавальних інтересів

- студентам ставиться запитання: “Чи знаєте ви, що таке архітектура комп’ютера?”.

Мотивація для підтримки необхідного рівня активності студентів під час проведення лекції

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності та підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу

- розповідь про розвиток ЕОМ;

- додаткове збудження уваги студентів через викладання матеріалу образною мовою, наприклад порівняння організації основної пам’яті в ЕОМ з різними архітектурами;

- застосування плакатів при вивченні даної теми;

- використання міжтематичних зв’язків;

орієнтація змісту навчального матеріалу на його фізичну сутність (розповідь про те, що сучасні процесори модифіковані, але функціональна організація та ж сама);

- підтримка благоприємного емоційного стану студентів шляхом схвалення їхніх дій і відповідей.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Формування лексичних навичок і стійкого інтересу до іноземної мови в молодших школярів через використання ігор й ігрових моментів на уроці англійської мови
Що таке гра? Спочатку спробуємо відповісти на це запитання вустами самих учнів. На думку молодших підлітків, гра – це: «радість, відпочинок, інтерес», «…це цікаве й веселе заняття». Протягом усього п ...

Формування поняття про геометричні фігури
За програмою з математики вже у 1 класі (ще до вивчення чисел першого десятка) вводиться поняття геометричної фігури. В цей час увага дітей зосереджується на властивостях предметів, розміщення їх на ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com