Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання

Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за короткий час досягаються визначені цілі навчання.

До засобів навчання належать підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, станки, навчальні кабінети, лабораторії.

Дидактичні засоби, як і методи, форми, є частиною педагогічної системи.

Вони виконують такі основні функції: інформаційну, засвоєння нового матеріалу, контрольну. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов навчального процесу.

В науці немає загальноприйнятої класифікації дидактичних засобів. Ми послуговуємося класифікацією польського дидакта В.Окопе в якій засоби навчання розташовані відповідно до наростання можливості замінювати дії учителя й автоматизувати дії учителя.

Прості засоби:

Словесні, підручники, навчальні посібники;

Прості візуальні засоби, реальні предмети, моделі, картини.

Складні засоби:

1. Механічні, візуальні пристрої: діаскоп, мікроскоп, кодоскоп;

2. Аудіальні засоби: програвач, магнітофон, радіо;

Аудіовізуальні засоби: звукові фільми, телебачення, лінгвістичні кабінети, комп’ютери, інформаційні системи.

Основною функцією засобів наочності є ілюстрація, допомога у найбільш повному, глобальному розумінні і сприйнятті того чи іншого предмета або явища.

Наочні засоби, що використовують у процесі навчання, поділяються на два види:

Зображення предметів і явищ;

Самі предмети, макети, моделі, що діють.

До першого виду відносять схеми, діаграми, малюнки, картини, креслення, фотографії.

Ці засоби використовуються тоді коли предмети, явища, процеси, що вивчаються не можна продемонструвати безпосередньо.

До другого предмету належать реальні предмети, прилади, інструменти, апарати вироби моделі, що діють.

Технічні засоби навчання (ТЗН). Основними функціями ТЗН є забезпечення інформаційною насиченістю навчально-виховного процесу.

За способами впливу на учнів ТЗН поділяють на три групи: візуальні (зорові), аудіальні (звукові), аудіовізуальні(звуко-зорові).

Візуальні ТЗН – це засоби, в яких носіями інформації є діафільми, діапозитиви, транспаранти, що подаються учням за допомогою діапроекторів, графо проекторів у вигляді нерухомих зображень предметів.

Аудіальні (звукові) ТЗН – це засоби, які передають інформацію розраховану на сприйняття органами слуху. Носіями звукової інформації є грамплатівки, магнітна стрічка. Апаратура за допомогою якої сьогодні записують і відтворюють звукову інформацію є програвачі, електрофони, магнітофони, радіоприймачі. Звукові ТЗН підсилюють ефективність сприйняття навчального матеріалу, збагачують, поглиблюють знання, вміння, навички учнів, сприяють вихованню в них інтересу до предмета, здатність мислити словесно – художніми образами, забезпечують естетичний розвиток студента.

Аудіовізуальні (звуко-зорові) ТЗН поділяють на: навчальне кіно, телебачення, відеозаписи.

При викладанні теми “Організація основної пам’яті в IBM PC” будуть використовуватись наступні засоби навчання:

Прості словесні – розповідь про історію розвитку IBM PC, про основну пам’ять ПК та ін.

Прості візуальні – блок-схема організації основної пам’яті в IBM PC, плакат із зображенням архітектури PC

Прості візуальні засоби допомагають повноцінному розкриттю та засвоєнню змісту навчального матеріалу, а інколи слугують самостійним джерелом інформації.

Дані дозволяють нам зробити висновок про необхідність обов’язкового поєднання педагогом словесних і несловесних, зорових та наочних методів навчання.

Нове про педагогіку:

Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку
Порушення плавності мовлення пов'язане з низкою причин як біологічного, так і соціально-психологічного характеру, тому в корекційній педагогіці дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами вик ...

Номенклатура принципів навчання та їх реалізація
При організації навчально-виховного процесу вчителі актуалізують свої знання про закони діалектики, закономірності виховання чи навчання. У практичній роботі процес навчання організовується таким чин ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com