Проектування контурного конспекту за темою "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"

Даний контурний конспект розробляється як для викладання, так і для кращого запам’ятовування теми "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"

Рис. 1. Види і принципи функціонування оперативної пам'яті

Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

Цей етап включає аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості в учнів базових умінь з конкретної теми, емоційне відношення до професії і навчального предмета, соціодемографічні і психологічні характеристики групи.

При аналізі базових знань студентів, потрібно, перш за все, визначити, що для них є базовим матеріалом.

Базовий матеріал – це всі відомості, що за змістом зв’язані з даною темою і знання яких робить для студента новий матеріал доступним.

При вивчені теми “Організація основної пам’яті в IBM PC” базовим матеріалом для студентів є знання з інформатики, яку вони вивчили ще в школі, або на першому курсі. Оскільки базовий матеріал утворює певний міжтематичний зв'язок, то відомості з інформатики, теж певним чином зв’язані з нашою темою.

Саме з курсу інформатики студентам відомо, що таке основна пам’ять ПК, також відомо дещо з історії розвитку ЕОМ.

Лекційне заняття розраховане на студентів 3 курсу факультету машинобудування та ор-ї вир-ва, зокрема групи ОСВ-32. Для визначення психологічних характеристик суб’єктів учіння проводимо тестування не всієї групи, а лише кількох студентів:

Пащук Дмитро

Бігун Андрій

Тишковець Станіслав

Коваль Сергій

Провівши тестування з’ясувалося, що (див. рис. 2):

Пащук Дмитро - сангвінік

Бігун Андрій - флегматик

Тишковець Станіслав - холерик

Коваль Сергій - меланхолік.

Рис. 2. Визначення психологічних характеристик суб’єктів учіння

Якщо характеризувати студентів з рівня тривожності за Тейлором, то можна побачити наступні особливості (див. рис. 3):

Рис. 3. Особливості студентів з рівня тривожності за Тейлором

Для цих студентів характерна активна і цілеспрямована діловитість, різносторонність інтересів, уміння збалансувати ділову активність, напружену працю зі зміною занять і вміло організованим відпочинком, наполегливість, зацікавленість роботою, чуттєвість до похвали і критики, нестійкість настрою і поведінки в стресових ситуаціях, потяг до змагальності.

Нове про педагогіку:

Класно-урочна система. Її модернізація
Як індивідуальна, так і індивідуально-групова форма організації навчання вже в кінці XVI — на початку XVII століття не задовольняла потреби суспільства як у кількісному, так і в якісному плані підгот ...

Кооперативне навчання
Кооперативна (групова) навчальна діяльність—це форма (модель) організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com