Проектування контурного конспекту за темою "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"

Даний контурний конспект розробляється як для викладання, так і для кращого запам’ятовування теми "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"

Рис. 1. Види і принципи функціонування оперативної пам'яті

Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

Цей етап включає аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості в учнів базових умінь з конкретної теми, емоційне відношення до професії і навчального предмета, соціодемографічні і психологічні характеристики групи.

При аналізі базових знань студентів, потрібно, перш за все, визначити, що для них є базовим матеріалом.

Базовий матеріал – це всі відомості, що за змістом зв’язані з даною темою і знання яких робить для студента новий матеріал доступним.

При вивчені теми “Організація основної пам’яті в IBM PC” базовим матеріалом для студентів є знання з інформатики, яку вони вивчили ще в школі, або на першому курсі. Оскільки базовий матеріал утворює певний міжтематичний зв'язок, то відомості з інформатики, теж певним чином зв’язані з нашою темою.

Саме з курсу інформатики студентам відомо, що таке основна пам’ять ПК, також відомо дещо з історії розвитку ЕОМ.

Лекційне заняття розраховане на студентів 3 курсу факультету машинобудування та ор-ї вир-ва, зокрема групи ОСВ-32. Для визначення психологічних характеристик суб’єктів учіння проводимо тестування не всієї групи, а лише кількох студентів:

Пащук Дмитро

Бігун Андрій

Тишковець Станіслав

Коваль Сергій

Провівши тестування з’ясувалося, що (див. рис. 2):

Пащук Дмитро - сангвінік

Бігун Андрій - флегматик

Тишковець Станіслав - холерик

Коваль Сергій - меланхолік.

Рис. 2. Визначення психологічних характеристик суб’єктів учіння

Якщо характеризувати студентів з рівня тривожності за Тейлором, то можна побачити наступні особливості (див. рис. 3):

Рис. 3. Особливості студентів з рівня тривожності за Тейлором

Для цих студентів характерна активна і цілеспрямована діловитість, різносторонність інтересів, уміння збалансувати ділову активність, напружену працю зі зміною занять і вміло організованим відпочинком, наполегливість, зацікавленість роботою, чуттєвість до похвали і критики, нестійкість настрою і поведінки в стресових ситуаціях, потяг до змагальності.

Нове про педагогіку:

Теоретичне обґрунтування процесу формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів
Необхідність подолання екологічних проблем сучасності поставила перед педагогічною теорією та шкільною практикою завдання: на основі біосферного підходу підготувати екологічно грамотну людину, яка ро ...

Роль батьків у розвитку дитини й помилки сімейного виховання
У гарних батьків виростають гарні діти. Як часто чуємо ми це твердження часто важко пояснити, що ж це таке –гарні батьки. Батьки становлять перше суспільне середовище дитини. Особистості батьків граю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com