Проектування контурного конспекту за темою "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"

Даний контурний конспект розробляється як для викладання, так і для кращого запам’ятовування теми "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"

Рис. 1. Види і принципи функціонування оперативної пам'яті

Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

Цей етап включає аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості в учнів базових умінь з конкретної теми, емоційне відношення до професії і навчального предмета, соціодемографічні і психологічні характеристики групи.

При аналізі базових знань студентів, потрібно, перш за все, визначити, що для них є базовим матеріалом.

Базовий матеріал – це всі відомості, що за змістом зв’язані з даною темою і знання яких робить для студента новий матеріал доступним.

При вивчені теми “Організація основної пам’яті в IBM PC” базовим матеріалом для студентів є знання з інформатики, яку вони вивчили ще в школі, або на першому курсі. Оскільки базовий матеріал утворює певний міжтематичний зв'язок, то відомості з інформатики, теж певним чином зв’язані з нашою темою.

Саме з курсу інформатики студентам відомо, що таке основна пам’ять ПК, також відомо дещо з історії розвитку ЕОМ.

Лекційне заняття розраховане на студентів 3 курсу факультету машинобудування та ор-ї вир-ва, зокрема групи ОСВ-32. Для визначення психологічних характеристик суб’єктів учіння проводимо тестування не всієї групи, а лише кількох студентів:

Пащук Дмитро

Бігун Андрій

Тишковець Станіслав

Коваль Сергій

Провівши тестування з’ясувалося, що (див. рис. 2):

Пащук Дмитро - сангвінік

Бігун Андрій - флегматик

Тишковець Станіслав - холерик

Коваль Сергій - меланхолік.

Рис. 2. Визначення психологічних характеристик суб’єктів учіння

Якщо характеризувати студентів з рівня тривожності за Тейлором, то можна побачити наступні особливості (див. рис. 3):

Рис. 3. Особливості студентів з рівня тривожності за Тейлором

Для цих студентів характерна активна і цілеспрямована діловитість, різносторонність інтересів, уміння збалансувати ділову активність, напружену працю зі зміною занять і вміло організованим відпочинком, наполегливість, зацікавленість роботою, чуттєвість до похвали і критики, нестійкість настрою і поведінки в стресових ситуаціях, потяг до змагальності.

Нове про педагогіку:

Суть та об’єктно-предметна область соціальної педагогіки
Соціально – економічні та історичні передумови і провідні сучасні тенденції розвитку соціальної педагогіки дозволили обґрунтувати її композиційне „триєдинство” як науки, соціальної практики та соціал ...

Використання самостійної роботи як контролюючої функції
Учителям початкових класів добре відома ситуація, коли та чи інша дитина, виконуючи самостійну роботу, не може впоратися навіть з елементарними завданнями через розгубленість, нерішучість, невпевнені ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com