Визначення кваліфікаційних вимог фахівця

Для того, щоб отримати спеціальність «Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів» потрібно закінчити вищий навчальний заклад відповідного напрямку підготовки. По закінченню вищого навчального закладу студент отримує кваліфікаційний рівень – повна або базова вища освіта (спеціаліст або магістр).

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів, який бажає працювати по спеціальності, повинен мати певні уміння і навички. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва; перспективи технічного розвитку підприємства; виробничу та організаційну структуру підприємства; конструкторські особливості і призначення засобів механізації та автоматизації, правила їх експлуатації; порядок і методи планування робіт з механізації та автоматизації виробництва; основні вимоги до розроблюваних конструкцій; технологію виробництва продукції підприємства; порядок і методи проведення патентних досліджень; порядок розроблення та оформлення технічної документації; методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології; основні вимоги організації праці під час проектування і конструювання; порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями; основи технічної естетики і художнього конструювання; методи визначення економічної ефективності впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства. Повинен уміти: Здійснювати роботи з впровадження комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці і її безпеки. Вивчати виробничі процеси з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт та операцій, які підлягають механізації та автоматизації, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології. Брати участь у складанні перспективних і річних планів механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт, підйомно-транспортних, нанантажувально-розвантажувальних і складських операцій, підготовці заходів з реконструкції і технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці. Готувати технічні завдання на створення об'єктів механізації та автоматизації і техніко-економічні обґрунтування розроблюваних конструкцій. Готувати матеріали для укладання договорів з спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких, проектних і дослідно-конструкторських робіт, а також виготовлення і ремонт засобів механізації та автоматизації, розробляє і погоджує графіки виконання робіт, забезпечує необхідними технічними даними і матеріалами. Брати участь у розгляді ескізних і технічних проектів, робочих креслень, розроблюваних відповідно до замовлень підприємства, а також у роботах з монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації, здійснює контроль за правильним їх веденням, виконує розрахунки ефективності заходів з механізації та автоматизації виробництва, складає заявки на необхідне устаткування. Брати участь у розгляді технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва об'єктів які наново будуються, в розробленні більш досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва. Аналізувати ефективність застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх використовування, готує пропозиції з усунення виявлених недоліків, зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш досконалі. Вживати заходів щодо забезпечення надійності та безперервної роботи засобів механізації та автоматизації. Контролювати діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів, стежить за відповідністю впроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки. Проводити інструктаж і надає допомогу робітникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації, організує роботу з підвищення їх технічних знань. Брати участь у розробленні інструкцій з експлуатації та ремонту устаткування, безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів механізації та автоматизації, іншої технічної документації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки. Здійснювати контроль за правильною експлуатацією машин, механізмів та іншого устаткування, які реконструюються і модернізуються, додержанням технологічних процесів виробництва. Брати участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і розповсюдженні передового досвіду, раціональних прийомів та методів праці, веде пропаганду нових досягнень у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів. Складати звіти про виконані роботи.

Нове про педагогіку:

Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови
Мета: повторити й узагальнити засвоєний учнями матеріал шостого класу; формувати уміння й навички усного мовлення, вміння швидко орієнтуватися у запропонованій ситуації; виховувати в учнів наполеглив ...

Введення поняття тригонометричних функцій числового аргументу
Насамперед потрібно згадати означення тригонометричних функцій кута і поширити їх на будь-яку градусну міру, ввести кут повороту. Крім того, слід переконати учнів, що існує відповідність між множиною ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com