Сучасний підхід до класифікації мовленнєвих помилок

Сторінка 3

Отже, стилістичними помилками вважаються ті помилки, які порушують стиль викладу матеріалу. Наприклад, до наукового чи офіційного стилю введено зменшено-пестливі форми чи синоніми емоційно-зниженого забарвлення або в піднесено-урочистому стилі вживається розмовно-просторічна лексика тощо.

Отже, до стилістичних помилок дослідники відносять:

Порушення стильової єдності тексту: стилістична несумісність слів, різностильові синтаксичні структури, різностильове забарвлення тексту (наприклад, елементи офіційного стилю в художньому тексті).

Недоречне використання емоційно забарвлених слів і виразів, без урахування їх стилістичних функцій, унаслідок чого виникає стилістична несумісність слів.

Роман кожного ранку крокує до школи. (Слово крокує вносить стилістичний дисонанс, тому що виражає відтінок урочистості, а все речення є стилістично нейтральним).

Штучна образність, неправильне вживання слів з переносним значенням або фразеологізмів:

Якби Микола Джеря не втік від пана, він би перевернув світ.

Столяр передав школярам свій прекрасний досвід.

4. Невміння користуватися граматичними синонімами (варіантами словоформ, словосполучень і речень у текстах різних стилів):

Він закричав – Він як закричить!

5. Невиправдане вживання мовних штампів, кліше:

Проходять червоною ниткою, не можна не вказати,

розгорнути на повну потужність тощо;

Неможна не вказати на багатоплановість епічного твору.

6. Зайві в мовленні беззмістовні слова (слова-паразити):

значить, так би мовити, ось, скажімо, словом, отже, власне кажучи, це саме, звичайно та ін.

7. Порушення милозвучності мовлення (насамперед для усних висловлювань):

У парку купи опалого листя вітер роздуває;

Небо, здавалось, розкололось від грому.

8. Невмотивоване нагромадження одних і тих самих частин мови або їх форм:

Важливе значення для засвоєння мовлення мають завдання на аудіювання.

9. Вживання громіздких, одноманітних синтаксичних конструкцій, що роблять текст стилістично невиразним.

В сучасній класифікації помилок не можна забувати і про третю групу мовленнєвих помилок, що пов'язані з порушеннями комунікативних якостей мовлення (чистота, логічність, точність, доречність, багатство і різноманітність, виразність тощо). Умовно їх називають змістовими.

Класифікацію змістових порушень подає В. Мельничайко. Наведемо деякі з них:

безсистемність викладу матеріалу;

дублювання змісту попередніх частин тексту;

смислові розриви у викладі змісту;

невдалі початкові і кінцеві частини тексту, логічно не пов'язані з основною частиною розповіді;

відсутність поділу тексту на абзаци;

відсутність засобів зв'язку між елементами тексту.

Серед змістових помилок сучасні лінгвісти і методисти виділяють фактичні, інформаційно-комунікативні, конструктивно-комунікативні і логічні порушення.

Фактичними помилками вважаються порушення, пов'язані з незнанням самого предмета, явища, факту, про який ідеться, або з досить приблизним уявленням про нього:

Учні захоплено слухали натюрморт.

Оркестранти грали з великим, азартом: дули в різні дудочки, труби, сопілки.

2. Інформаційно-тематичні порушення пов’язані із недостатністю або надмірністю інформації.

3. Конструктивно-комунікативні помилки пов’язані з неправильною організацією висловлювання.

4. Логічні помилки спричинені порушеннями основних законів мислення. Вони проявляються у недотриманні логіки розгортання висловлювання, відсутності логічного зв’язку між реченнями, відсутності причино-наслідкових зв’язків або зв’язку між частинами висловлювання. Це негативно впливає на зміст висловлювання.

Цікаво, що у сучасній лінгводидактиці термін «помилка» вживається тоді, коли йдеться про порушення вимог правильності мовлення, норм літератури мови. Про помилку говорять: «Так сказати (написати) не можна, це неправильно». В свою чергу, термін «недолік» частіше застосовується до змістових порушень, пов’язаних з поняттям гарне мовлення, тобто виразне, точне, багате. Про мовленнєвий недолік говорять: "Так сказати (написати) краще або гірше".

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Авторські пропозиції та їх результативність
Вивчення та узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми на констатувальному етапі дослідження дозволили сформувати робочу гіпотезу. Ефективність роботи забезпечувалася на основі вивчення та ...

Виконання тематичної композиції молодшими школярами
Для успішного навчання дітей тематичного малювання в школі, правильного розвитку в них образного мислення і творчих здібностей вчителеві образотворчого мистецтва потрібно розуміти особливості дитячог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com