Сучасний підхід до класифікації мовленнєвих помилок

Сторінка 3

Отже, стилістичними помилками вважаються ті помилки, які порушують стиль викладу матеріалу. Наприклад, до наукового чи офіційного стилю введено зменшено-пестливі форми чи синоніми емоційно-зниженого забарвлення або в піднесено-урочистому стилі вживається розмовно-просторічна лексика тощо.

Отже, до стилістичних помилок дослідники відносять:

Порушення стильової єдності тексту: стилістична несумісність слів, різностильові синтаксичні структури, різностильове забарвлення тексту (наприклад, елементи офіційного стилю в художньому тексті).

Недоречне використання емоційно забарвлених слів і виразів, без урахування їх стилістичних функцій, унаслідок чого виникає стилістична несумісність слів.

Роман кожного ранку крокує до школи. (Слово крокує вносить стилістичний дисонанс, тому що виражає відтінок урочистості, а все речення є стилістично нейтральним).

Штучна образність, неправильне вживання слів з переносним значенням або фразеологізмів:

Якби Микола Джеря не втік від пана, він би перевернув світ.

Столяр передав школярам свій прекрасний досвід.

4. Невміння користуватися граматичними синонімами (варіантами словоформ, словосполучень і речень у текстах різних стилів):

Він закричав – Він як закричить!

5. Невиправдане вживання мовних штампів, кліше:

Проходять червоною ниткою, не можна не вказати,

розгорнути на повну потужність тощо;

Неможна не вказати на багатоплановість епічного твору.

6. Зайві в мовленні беззмістовні слова (слова-паразити):

значить, так би мовити, ось, скажімо, словом, отже, власне кажучи, це саме, звичайно та ін.

7. Порушення милозвучності мовлення (насамперед для усних висловлювань):

У парку купи опалого листя вітер роздуває;

Небо, здавалось, розкололось від грому.

8. Невмотивоване нагромадження одних і тих самих частин мови або їх форм:

Важливе значення для засвоєння мовлення мають завдання на аудіювання.

9. Вживання громіздких, одноманітних синтаксичних конструкцій, що роблять текст стилістично невиразним.

В сучасній класифікації помилок не можна забувати і про третю групу мовленнєвих помилок, що пов'язані з порушеннями комунікативних якостей мовлення (чистота, логічність, точність, доречність, багатство і різноманітність, виразність тощо). Умовно їх називають змістовими.

Класифікацію змістових порушень подає В. Мельничайко. Наведемо деякі з них:

безсистемність викладу матеріалу;

дублювання змісту попередніх частин тексту;

смислові розриви у викладі змісту;

невдалі початкові і кінцеві частини тексту, логічно не пов'язані з основною частиною розповіді;

відсутність поділу тексту на абзаци;

відсутність засобів зв'язку між елементами тексту.

Серед змістових помилок сучасні лінгвісти і методисти виділяють фактичні, інформаційно-комунікативні, конструктивно-комунікативні і логічні порушення.

Фактичними помилками вважаються порушення, пов'язані з незнанням самого предмета, явища, факту, про який ідеться, або з досить приблизним уявленням про нього:

Учні захоплено слухали натюрморт.

Оркестранти грали з великим, азартом: дули в різні дудочки, труби, сопілки.

2. Інформаційно-тематичні порушення пов’язані із недостатністю або надмірністю інформації.

3. Конструктивно-комунікативні помилки пов’язані з неправильною організацією висловлювання.

4. Логічні помилки спричинені порушеннями основних законів мислення. Вони проявляються у недотриманні логіки розгортання висловлювання, відсутності логічного зв’язку між реченнями, відсутності причино-наслідкових зв’язків або зв’язку між частинами висловлювання. Це негативно впливає на зміст висловлювання.

Цікаво, що у сучасній лінгводидактиці термін «помилка» вживається тоді, коли йдеться про порушення вимог правильності мовлення, норм літератури мови. Про помилку говорять: «Так сказати (написати) не можна, це неправильно». В свою чергу, термін «недолік» частіше застосовується до змістових порушень, пов’язаних з поняттям гарне мовлення, тобто виразне, точне, багате. Про мовленнєвий недолік говорять: "Так сказати (написати) краще або гірше".

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Історія розвитку портретного жанру
Портрет як самостійний жанр мистецтва виник тоді, коли людина стала усвідомлювати себе самостійною особою. В давнину людина була частиною цілого, частиною суспільства, йому вона підпорядковувала влас ...

Класифікація засобів навчання
Вибір і застосування того чи іншого методу часто неможливі без певного дидактичного забезпечення, матеріалів та знарядь. Засоби навчання можна розглядати і класифікувати по-різному: як матеріальні за ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com