Про процеси інформатизації в російській освіті

Сторінка 1

Інформатизація освіти - це процес забезпечення сфери освіти методологією, технологією та практикою розробки та оптимального використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання і виховання і використовуваних в комфортних і здоров'я зберігаючих умовах.

Дослідження проблем інформатизації освіти передбачає використання певного понятійного апарату, який в основному можна вважати усталеним. Зупинимося на поняттях, найбільш часто вживаних у зв'язку з інформатизацією. Під засобами інформатизації та комунікації освітнього призначення розуміють засоби інформаційних та комунікаційних технологій спільно з навчально-методичними, нормативно-технічними та організаційно-інструктивними матеріалами, які забезпечують реалізацію оптимальної технології їх психолого-педагогічна значущого використання. Вчителі стоять перед необхідністю освоєння новітніх технологій навчання, таких, як телеконференції, електронна пошта, книги на лазерних дисках, електронні книги для мікрокомп'ютерів, системи мультимедіа. Неминучий перегляд організаційних форм навчального процесу шляхом збільшення частки самостійної, індивідуальної та колективної роботи учнів, обсягу практичних та лабораторних робіт пошукового та дослідницького характеру, більш широкого проведення поза аудиторних занять. Ці тенденції ще раз підтверджують необхідність змін в освіті. Учні повинні перестати пасивно сприймати готові факти, закони, поняття, судження, вони все частіше будуть ставитися в ситуації самостійного вирішення проблемних завдань.

Таким чином, почне здійснюватися перехід на конструктивістський і конективіським підходи до навчання. Перший передбачає значне розширення самостійної пошукової діяльності учнів, а другий - пошук учнями зв'язків між поняттями і явищами, видається на перший погляд розрізненими і непов'язаними між собою. Впровадження НІТ у навчально-виховний процес призводить до корінної зміни функцій педагога, який стає дослідником, організатором, консультантом. Можна стверджувати, що впровадження НІТ сприяє:

• індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здібностей, індивідуально-типологічних особливостей засвоєння матеріалу, інтересів і потреб учнів;

• зміни характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої самостійності та пошукового характеру;

• стимулювання прагнення учнів до постійного самовдосконалення і готовності до самостійного перенавчанню;

• посилення міждисциплінарних зв'язків у навчанні, комплексного вивчення явищ і подій;

• підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його постійному і динамічному оновленню;

• зміни форм і методів організації поза навчальної життєдіяльності вихованців і організації їхнього дозвілля.

В даний час в Російській федерації реалізуються наступні програми у сфері інформатизації освіти:

1. Інформатизація сільських шкіл;

2. Інформаційна система навчального книговидання;

3. Розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища;

4. Федерація Інтернет Освіти;

5. Програма Intel "Навчання для майбутнього».

В останні роки в Росії, а також у багатьох інших країнах світового співтовариства все більша увага приділяється проблемі інформатизації освіти, яка починає розглядатися як одна з найбільш важливих стратегічних проблем розвитку цивілізації. Яскравим свідченням цього є позиція Росії в області державної політики у сфері освіти, викладена в національній доповіді Росії II-му Міжнародному конгресу ЮНЕСКО "Освіта та інформатика". Цей конгрес відбувся в 1996 році в Москві і був практично повністю присвячений обговоренню проблем інформатизації сфери освіти.

І, тим не менш, кваліфікація проблеми інформатизації освіти як фундаментальної та зарахування цієї проблеми до найважливіших глобальних проблем ХХI-го століття все ж таки потребує, на наш погляд, деякою додаткової аргументації.

Тут можна назвати три основні причини:

1.Стрімкий розвиток процесу інформатизації суспільства, яке є проявом загальної закономірності розвитку цивілізації.

Сьогодні цей процес набув воістину глобальний характер і вже охоплює практично всі розвинені країни світу, в тому числі й Росію. При цьому інформатизація суспільства тягне за собою багато дуже радикальні соціальні зміни. Вона істотно змінює практично всі сторони життя людей і сьогодні вже немає ніякого сумніву в тому, що наступаючий XXI - е століття буде століттям інформації;

2.Функціональні можливості і технічні характеристики засобів інформатики, інформаційно-телекомунікаційних мереж та інформаційних технологій в останні роки винятково швидко зростають, а їх вартість неухильно знижується, що робить ці кошти все більш доступними для масового користувача. Необхідно відзначити, що ці можливості вже сьогодні значно випереджають той рівень підготовленості суспільства, який потрібен для їх ефективного використання, і це породжує ще одну соціальну проблему - проблему розвитку нової інформаційної культури суспільства, тісно пов'язану з проблемою розвитку сфери освіти.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Сучасний педагог та його професійний імідж
Кожна людина має свій статусний образ. Інакше його можна назвати іміджем. Імідж (від англ. image - образ) - це сукупність представлення суспільства про те, яким має бути індивід відповідно до свого с ...

Робота з неповними сім’ями
За ІІ півріччя 2001 року в Україні зафіксовано більше розлучень, ніж шлюбів. У деяких регіонах вони досягають 60-80 відсотків від кількості взятих шлюбів. 1,5 млн. дітей виховується без батька. У роб ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com