Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Сторінка 9

Рекомендації вчителям початкових класів з екологічного виховання школярів:

1. У ході дослідження виявилось, що на першому етапі формування екологічних переконань найбільш доцільним є використання методів інформаційно-повідомлюючого характеру: розповідь, евристична бесіда, розв’язування задач. У їх реалізації основна роль належить учителю, який в процесі повідомлення інформації виділяє ту чи іншу природоохоронну ідею, орієнтує на неї увагу учнів.

2. У накопиченні знань про явища соціальної дійсності, необхідних для обґрунтування думки, що виникла, уведенні й закріпленні її у внутрішньому плані особистості школяра найбільш результативними виявились: бесіда, спостереження, робота з літературою, екскурсії.

3. При закріпленні екологічних знань у внутрішньому плані й прояві дієвої сторони переконань, що утворилися на їх основі, найбільш ефективними були: бесіди проблемно-узагальнюючого характеру, уроки-конференції, семінари, тематичні ранки.

4. Методи навчання, які застосовує вчитель для формування екологічних переконань учнів, повинні забезпечувати активну пізнавальну діяльність учнів протягом усього процесу засвоєння екологічних знань. У зв’язку з цим, головне місце в системі роботи вчителя повинні зайняти проблемно-пошукові методи.

5. При плануванні екологічного виховання на уроках математики добір методів навчання повинен забезпечувати високий ступінь самостійності учнів під час виконання завдань з екологічної тематики. У зв’язку з цим, поряд з методами організації навчальної діяльності під керівництвом учителя, слід застосовувати методи самостійної роботи учнів. Перевагу в них повинні мати: робота з книжкою та додатковою інформацією, підготовка повідомлень; складання й розв’язання математичних задач на основі фактичного матеріалу екологічного чи природоохоронного змісту, виконання завдань дослідницького характеру.

6. Проводити літературний огляд за обраною тематикою, змістом таких основних понять, як екологія, екологічна освіта, екологічне виховання, екологічна культура учня, інтегрований урок.

7. Розкрити зміст основних положень екологічного виховання.

8. Описано констатувальний експеримент з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики. Серед методів, що забезпечують найкраще екологічне виховання можна назвати: робота з книжкою та додатковою інформацією, підготовка рефератів і повідомлень, складання і розв’язування математичних задач на основі фактичного матеріалу екологічного чи природоохоронного змісту, проведення конкурсів та вікторин екологічного змісту в позакласній та позаурочній виховній роботі, виконання завдань дослідницького характеру.

9. Наголошено на важливості методів бесіди, інтерв'ю, анкетування, педагогічного спостереження та методу гри у виховному та навчальному процесі молодших школярів. Зроблено пропозиції до формувального експерименту.

Отже, для того, щоб досягти необхідного екологічного результату в навчально-виховному процесі, необхідно впроваджувати екологічне виховання на всіх етапах навчання в школі. Для отримання високого рівня екологічної культури в навчальних закладах потрібно ставити конкретну мету на уроці, добирати відповідну методику з урахуванням вікових особливостей учнів. Мета екологічного виховання учнів може бути реалізована лише тоді, коли учні відчувають гармонію з природою, оволодівають знаннями про природу, виховують у собі почуття відповідальності за свої вчинки щодо природи, активні до екологічної діяльності.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 

Нове про педагогіку:

Задачі екологічної освіти
Загальною задачею екологічної освіти є формування екологічної свідомості особистості. Відповідно до трьох підструктур екологічної свідомості ця загальна задача конкретизується на рівні трьох основних ...

Концептуальні основи проблемного навчання
Концепція проблемного навчання, як і будь-яка інша педагогічна концепція, при її формулюванні неминуче розкриває суб'єктивні особливості свідомості, переваги педагога або дослідника. Саме тому в педа ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com