Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Сторінка 7

1 клас. Що належить до природи? (Сонце, повітря, вода, ґрунти, рослини, тварини, людина). Про що можна дізнатись, спостерігаючи за Сонцем? Чому буває літо, осінь, зима, весна? Від чого буває вітер? Як дбати про чистоту повітря? Які властивості води? Як берегти воду, ґрунт, вміст у ґрунті води, повітря, поживних речовин? Як дбати про ґрунт, рослини? Різноманітність і значення рослин. Вшанування рослин. Будь рослинам другом. Тварини. Різноманітність і значення тварин. Живий куточок. Вшанування тварин. Охорона тварин. Створення книги «Скарги рослин і тварин».

2 клас. Людина – частина живої природи. Необхідність повітря, води, їжі, тепла для життя людини. Чому люди хворіють? Сонце – джерело світла і тепла. Пори року. Сезонні зміни в неживій природі, їх причини. Сезонні зміни в житті рослин, тварин, господарській діяльності людини. Чим вони зумовлені? Повторюваність явищ у природі. Залежність росту і розвитку рослин від світла, тепла, вологи. Охорона рослин. Рослини з Червоної книги України. Охорона тварин. Тварини з Червоної книги України. Охорона природи – неодмінна умова її збереження. Перетворювальна діяльність людей рідного краю. Природа рідного краю. Охорона природи рідного краю. Залежність стану навколишнього середовища від ставлення до нього людей. Природні умови й багатства України, їх охорона.

3 клас. Цінність природи для людей. Охорона природи. Негативний вплив діяльності людей на природу. Значення заповідників для збереження природи. Червона книга України. Відповідальність кожної людини за збереження природи. Правила поведінки в природі. Залежність нагрівання поверхні Землі від висоти Сонця на небосхилі. Значення сонячного світла й тепла в природі. Значення повітря в природі й для людей. Збережемо повітря чистим. Значення води в природі й для людей. Як очистити воду? Вода має бути чистою. Економне використання води. Значення гірських порід у природі й для людей. Охорона корисних копалин. Значення ґрунту в природі й для життя людей. Шляхи руйнування ґрунту. Охорона ґрунту від руйнування. Умови росту й розвитку рослин. Довкілля рослини. Взаємозв’язки між рослинами й неживою природою, між самими рослинами, моделювання цих взаємозв’язків. Пристосування рослин до різних умов навколишнього середовища. Цінність рослин для природи й людини. Охорона рослин. Ланцюги живлення в природі. Причини руйнування ланцюгів живлення. Довкілля тварин. Взаємозв’язки між неживою природою й тваринами, рослинами й тваринами, між самими тваринами. Пристосування тварин до умов навколишнього середовища. Цінність тварин для природи й людини. Охорона тварин. Цілісність природи. Моделювання взаємозв’язків між компонентами неживої природи; живої природи; між неживою й живою природою.

4 клас. Охорона природи на Землі. Найглобальніші катастрофи на Землі, причини їх виникнення та вплив на життя людей. Шляхи збереження й охорони природи на планеті. Природні зони на території України, їх природні умови, рослинний і тваринний світ, взаємозв’язки між ними. Охорона природи в Україні. Екологічні проблеми України та шляхи їх подолання. Заповідники на території України. Охорона корисних копалин рідного краю. Охорона ґрунтів рідного краю. Природні угруповання рідного краю. Природні умови й живі організми в угрупованнях, взаємозв’язки між ними. Причини руйнування природних угруповань, їх охорона. Охорона природи в рідному краї.

Таким чином, ми зробили аналіз навчальних програм та підручників для початкової школи, з яких визначили, що хоча автори й визначають необхідність формування екологічних знань у молодших школярів, але зміст, шляхи формування, способи керівництва вчителем навчально-пізнавальною діяльністю учнів не розглядаються.

Вивчивши дійсні навчальні програми та шкільні підручники, ми виявили, що необхідна кількість завдань екологічного характеру не передбачена, адже майже все екологічне виховання накладається на навчальний курс «Я і Україна», в інших навчальних предметах дидактичне забезпечення процесу формування екологічної культури молодших школярів є недостатнім. У зв’язку з наявністю проблеми ми вважали за необхідне визначити шляхи вдосконалення процесу формування екологічної культури учнів молодшого шкільного віку в процесі вивчення математики.

Проаналізувавши теоретичний матеріал, ми зробили висновки та запропонували способи розв’язання проблеми екологічного виховання в початковій школі. На нашу думку, для успішного здійснення процесу екологічного виховання засобами математики, вчителеві необхідно якомога більше використовувати на уроках цікавий матеріал, організовувати позакласні виховні заходи, учнівські конференції, вікторини на екологічну тематику. Також вчителю необхідно здійснювати виховний процес засобами народних традицій, використовувати загадки, прислів’я, перевіряти прикмети щодо зміни погоди.

Опрацьовуючи шкільну методичну літературу з екологічної тематики було визначено, що вчителями в недостатньому обсязі розкриваються природничі поняття та завдання, які ставляться перед екологічною освітою молодших школярів в Україні.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі
Результати констатувального етапу експерименту стали основою для створення та реалізації педагогічних умов формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами будівельн ...

Методи контролю й аналізу ефективності виховання
Завдання їх полягає у з'ясуванні результативності конкретних виховних заходів, виховної роботи в конкретному колективі загалом. До них належать такі методи науково-педагогічного дослідження, як педаг ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com