Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Сторінка 6

об'єктивізацію зв'язку математичних знань з елементами екології й охорони природи;

повноту розкриття суттєвих властивостей виділених екологічних і природоохоронних понять;

спрямованість процесу засвоєння екологічних і природоохоронних знань на висвітлення суспільних цінностей і моральних норм поведінки;

підбір цікавої екологічної інформації, яка забезпечує емоційний вплив на учнів;

використання в процесі керівництва засвоєнням екологічних і природоохоронних знань методів, прийомів організації пізнавальної діяльності, зміст і послідовність яких забезпечують творчий рівень активності учнів на кожному з етапів формування переконань.

Упровадження екологічної освіти в початковій школі ми вважаємо одним із найпотужніших важелів зміни негативного впливу людства на навколишнє середовище в майбутньому: від руйнівного, недбалого, споживацького до конструктивного, бережливого, відновлювального.

Щоб досягти позитивних результатів екологічного виховання необхідно впроваджувати в систему навчально-виховної діяльності такі заходи:

формувати педагогам екологічно орієнтовані стосунки й цінності, які будуть спрямовані на подолання недбалого ставлення учнів до навколишнього середовища;

сприяти тому, щоб засвоєні учнями знання й моральні принципи гуманної поведінки, щодо навколишнього середовища, стали невід'ємною частиною особистості;

учитель має розвивати в школярів почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища не лише навколо себе, а й на національному й глобальному рівнях;

розкривати учням у доступній формі сутність сучасних проблем екології, її стан на сьогоднішній день, причини та можливі шляхи їх вирішення;

звертати увагу на актуальність проблем екології не лише для людства, а й для кожної людини окремо;

розвивати вміння молодших школярів приймати відповідальні рішення з питань охорони навколишнього середовища й діяти відповідно до них;

залучати школярів до практичної діяльності під час вирішення проблем навколишнього середовища місцевого значення (прибирання притоків річок, лісів, парків, пропаганда екологічних проблем, насадження клумб, дерев тощо);

розвивати в учнів почуття самоповаги, гідності, розуміння труднощів та перешкод, з якими вони зустрінуться під час вирішення екологічних проблем.

Екологічно спрямований матеріал, який учитель використовує на уроці, може залучатися для ілюстрування й конкретизації основної навчально-виховної програми; для чуттєвого досвіду учнів та актуалізації їх знань; для збудження екологічного інтересу школярів до нових навчальних тем; перевірки знань, умінь та навичок учнів; закріплення чи поглиблення вивченого матеріалу; підвищення їхньої екологічної активності; зв'язку навчання з життям.

Наші спостереження свідчать: якщо учні самостійно доглядають за квітами на клумбі й молодими деревцями, піклуються про кімнатні рослини в класах, займаються маленькими тваринками в живому куточку, то вони самі починають мимоволі відчувати себе частинками живої природи, її покровителями та друзями. Постійне спостереження за кожною частиною живої природи дає змогу молодшим школярам пережити багато приємних і свіжих вражень та емоцій, які вони пізніше почнуть переносити на навколишню природу і пропагувати серед своїх друзів та знайомих.

Для того, щоб використати різноманітні методи формування екологічної культури, вчитель повинен пам'ятати, що їх ефективність визначається не лише взаємозв’язками вчителя з учнем, а й узгодженістю дій педагогів з батьками. Саме тому до системи екологічних виховних завдань необхідно додати різноманітні форми та методи роботи відповідної спрямованості, власне з сім'ями молодших школярів, адже батьки відіграють таку саму роль, як і вчитель, якщо не більшу, в екологічному вихованні дітей. Тому з батьками учнів слід провести ряд екологічних консультацій, під час яких учитель повинен акцентувати загальну увагу батьків на важливості природничого виховання школярів, їх здатності до естетичного сприйняття природи, та культурного поводження.

Для цього батьків необхідно ознайомити з доступними методами, формами і прийомами збагачення естетичних вражень молодших школярів про природу, виховання гуманного ставлення до неї.

Базуючись на психологічних закономірностях процесу навчання й теорії емоцій, згідно із структурою такого складного утворення особистості, як переконання, виділяються наступні передумови його досягнення в процесі навчання:

здійснення пізнавальної діяльності на теоретичному рівні;

уявлення значущості екологічного і природоохоронного матеріалу, що вивчається;

забезпечення в процесі засвоєння екологічних і природоохоронних знань творчого рівня пізнавальної активності учнів.

Дослідивши теоретичні аспекти в методичній літературі, розглянувши їх застосування в школі під час навчання молодших школярів, ми виявили що екологічне виховання впроваджене фрагментарно до різних навчальних розділів, зокрема курсу «Я і Україна», так і цілісно у вигляді окремих екологічних тем на різних уроках. Наші рекомендації такі:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі
На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих закладах освіти потребує постійного удосконален ...

Особливості методики тестування
У запропонованій статті вміщено інформацію про вимоги до комплекту тестових завдань, розглянуто види тестів, вимоги щодо їх проведення, рекомендації з результатів тестування. Тестування дає педагогу ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com