Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Сторінка 3

робота учнів з книжкою та додатковою інформацією здобутою самостійно в процесі вирішення екологічної проблеми;

складання й самостійне розв’язування учнями математичних задач на основі фактичного матеріалу наданого учителем екологічного чи природоохоронного змісту;

виконання поставлених учителем завдань дослідницького характеру з заданої теми учнями.

Розглянемо більш детально методи та способи запровадження екологічного виховання в навчально-виховний процес, які дозволять сучасним педагогам використовувати на всіх уроках елементи екологічного характеру.

Нами було організовано експериментальне дослідження з формування екологічної культури молодших школярів у процесі навчально-виховної діяльності. Експеримент проходив у три етапи.

На першому етапі були визначені завдання дослідження, наукова проблема, була розглянута педагогічна і навчально-методична література з цього питання, вивчався досвід роботи вчителів початковий класів з проблеми екологічного виховання та формування основ екологічної культури в учнів 2–4 класів, формулювалася гіпотеза й завдання дослідження.

На другому етапі експериментального дослідження були розроблені завдання констатувального експерименту.

На третьому етапі проводився констатувальний експеримент, відбувся аналіз та узагальнення одержаних експериментальних даних, з'ясовувалися подальші перспективи отриманих результатів для виховання екологічної культури на уроках математики.

На початку експерименту в школі було проведено контрольні зрізи з метою визначення рівня сформованості екологічної культури учнів молодших класів. Нами були визначені наступні критерії та рівні оцінювання контрольних завдань:

високий рівень: учень ґрунтовно, послідовно виконує екологічні завдання;

достатній рівень: учень виконав всі завдання, але є порушення в послідовності;

середній рівень: при викладі матеріалу екологічного характеру учень припускається незначних помилок;

низький рівень, екологічні знання поверхневі, учневі не вдається дати всі правильні відповіді.

З метою формування екологічної культури молодших школярів засобами математики нами були підібрані різноманітні завдання екологічного характеру:

Екологічні запитання за тематикою – «Природа – наш дім», «Природа й мистецтво», «Культура поводження в природі», «Як ми допомагаємо природі», «Ми – друзі природи», «Дивне поруч», «Жаліти треба вміти», «Рослини під нашим захистом», «Звірі і птахи взимку», «Де живуть наші менші брати», «Про тих, кого ми любимо».

Завдання на встановлення рівня екологічної освіти для молодших школярів.

Завдання 1.

Завдання 2.

Написання учнями твору про природу.

Завдання 3.

Конкурс на кращий малюнок на екологічну тему.

Завдання 4.

Складання екологічних задач з екологічною тематикою.

Завдання 5.

Проведення екологічної операції «Моє подвір'я – моя турбота».

Завдання 6.

Проведення екологічної імітаційної гри.

Завдання 7.

Бесіди з такою тематикою: «Первоцвіт», «Чисте місто», «Чарівна клумба» і т.д.

Завдання 8.

Випуск стіннівки з екологічним змістом.

Завдання 9.

Робота з екологічними ребусами, кросвордами.

За результатами експерименту можна зробити висновок, що уроки в початковій школі потребують упровадження в процес навчання проблемних ситуацій екологічного спрямування. Учитель разом з дітьми може розв'язувати проблемні ситуації всіма можливими шляхами:

– через проблемне викладання знань учителем;

– через організацію частково-пошукової діяльності;

– через організацію дослідницької діяльності шляхом спостереження екологічних проблем у природі, запропонованих учителем чи виявлених за результатами самостійного дослідження.

При вивченні стану екологічного виховання молодших школярів, ми виходили з того, що результатом навчально-виховного процесу повинно бути формування в учнів наукового світогляду.

Отже, екологічна освіта й виховання однією із кінцевих своїх цілей повинна мати формування екологічних переконань учнів. У ході дослідження з'ясувалось, що більшість учителів відчувають труднощі з підбором повідомлень природоохоронної спрямованості, затруднюються у виборі методів навчання, що володіють найбільшим потенціалом виховного впливу на учнів.

З метою вивчення ставлення учнів 2‒4 класів до розв’язання екологічних завдань, ми запропонували їм розв’язати такі задачі:

Задачі із природничим змістом:

Задача 1.

Пластикова пляшка руйнується в ґрунті 180 років, поліетиленовий пакет – на 20 років довше, а папір – у 100 разів швидше, ніж поліетилен. За скільки років зникне папір?

Задача 2.

Усього 5 кг нафтопродуктів затягують плівкою 50 кв. м поверхні води, що викликає кисневе голодування й отруєння водних організмів, а також призводить до загибелі ікри та мальків. Яку поверхню води затягує плівкою 1 кг нафтопродуктів?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Стисла історія розвитку лазерного принтера
Поштовхом до створення перших лазерних принтерів послужила поява нової технології, розробленої фірмою Canon. Фахівцями цієї фірми, що спеціалізується на розробці копіювальної техніки, був створений м ...

Психолого-педагогічні основи навчання вивчення диференціальних рівнянь
Навчання фахових математичних дисциплін, і в частності диференціальних рівнянь, відіграє вирішальну роль у формуванні математичної культури вчителя математики. Менш очевидна їх роль у формуванні інши ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com