Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Сторінка 5

На другому етапі екологічного навчання переважають запитання пошукового характеру. Їх встановлення взаємозв'язків між явищами, фактами та процесами. Наприклад: «Чому космічна біологія цікавиться одноклітинними водоростями? Що вам про це відомо?», «Чому там, де з'являється мох, ґрунт заболочується?», «Чому деякі рослини вимирали, інші давали початок новим групам, а треті залишалися незмінними? Чи відбуваються зміни рослин у наш час? Якщо так, то як і чому?».

Аналіз зв'язків між природними явищами є набуттям учнями нових знань і спрямування їх на глибше і краще пізнання об'єктивної дійсності. Формування взаємозв'язків між об’єктами природи ставить високі вимоги до інтелектуальних можливостей учнів особливо тоді, коли йдеться про самостійний аналіз явищ, фактів, процесів, між якими існує взаємозв'язок.

Інші завдання сприяють формуванню критичного й функціонального мислення учнів, скеровують їх на діалектичне пізнання природної дійсності її причинної зумовленості. Наприклад, «Рослини можуть взаємодіяти, яким чином?», «Відомо, що єгипетських фараонів ховали в тисових саркофагах, як ви думаєте, чому?». Значення таких завдань у психологічному плані полягає передусім у тому, що завдяки своєму формулюванню вони дають учням можливість самостійно й до певної міри творчо розкривати взаємозв'язки й взаємовідносини між об’єктами, явищами. Оскільки у відповідях учні здебільшого користуються поясненнями, з якими їх у свій час ознайомив учитель, таке формулювання завдання змушує зосередити смислові та психічні процеси на певній проблемі у зв'язку з рівнем її складності, порівняно із завданнями, які вимагають простого відтворення матеріалу.

На третьому етапі варто ставити творчі завдання, які містять проблемність. Наприклад, учитель запитує про птахів з яскравим оперінням, які мешкають в Африці.

Методи формування екологічної культури спонукають школярів до творчості. Зусилля вихователя завжди зорієнтовані на всю систему цінностей. Спрямовуючи учнів на систему екологічних цінностей, учитель впливає на моральні пріоритети учнів, тому одним завданням виховання є визначення цінностей. Серед цінностей сучасного виховання обов’язковим є екологічний компонент.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Особливості змісту використання ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах
Стрижнем вальдорфської педагогіки є свобода, але не в значенні асоціальності людини. Вальдорфська школа не орієнтує дітей у виборі світогляду, конкретної "контр-культури", а допомагає їм ві ...

Особливості історичного матеріалу на уроках математики у початковій школі
«Вовк, коза і капуста» через 1200 років У сучасній школі гостро стоїть питання про присутність стародавніх цікавих завдань у підручниках з математики. У різних математичних монографіях є сторінки, пр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com