Аналіз психолого-педагогічної літератури з екологічного виховання молодших школярів

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Аналіз психолого-педагогічної літератури з екологічного виховання молодших школярів

Сторінка 3

обґрунтування вчителем теми, як життєво важливої, а не надуманої;

формулювання запитань, які б спонукали молодших школярів до розмови;

спрямування вчителем розмови в екологічному напрямку;

залучення учнів до оцінки подій, вчинків, явищ суспільного життя і на цій основі формування ставлення до навколишньої дійсності, до своїх громадських і моральних обов'язків.

Метод педагогічного спостереження – спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах. Спостереження буває пряме й опосередковаке, відкрите й закрите, самоспостереження. При організації спостереження важливо мати його план, визначити його термін, фіксувати результати.

Метод гри. Екологічні ігри та завдання дають учневі змогу відчути себе частиною природи, реагувати на проблеми, викликають бажання допомогти природі, захистити її від небезпеки. Сюжетні ігри з екологічним змістом допомагають молодшим школярам ознайомитися з діяльністю людей, які досліджують стан природи та охороняють її.

Отже, для виховання справжньої людини, яка б, крім гуманізму, любові до природи, акуратності та всіх інших якостей, мала сформований екологічний світогляд, педагогу необхідно шукати творчі шляхи для виховання молодших школярів. Для формування екологічної свідомості учитель повинен організовувати екскурсії, екологічні свята, відроджувати традиції, створювати дискусійні екологічні клуби та багато чого іншого.

Аналіз практики роботи вчителів-новаторів показує, що формування в учнів екологічних знань у процесі викладання математики може відбуватися в таких формах навчальної діяльності:

розв’язування молодшими школярами задач із природничим змістом;

складання учнями задач із екологічним змістом;

побудова діаграм, графіків про зміни в природі;

короткі повідомлення учнів екологічного характеру на уроці;

еколого-тематичні заняття гуртка, екскурсії;

написання рефератів, оформлення планшетів, альбомів на екологічні теми.

Проте природоохоронне виховання не ефективне в межах одного предмету. Це робота багатопланова й має реалізовуватися в певній комплексній системі інтегрованих уроків.

Для впровадження екологічного виховання в шкільну програму та інтегрування її з іншими предметами в навчально-виховному процесі вчителеві необхідно донести до учнів загальні й фундаментальні закони природи, розвивати в них самостійну відповідальність за екологічний стан довкілля та природи навколо себе, залучати школярів до масової природоохоронної й екологічної діяльності, формувати базу їхнього світогляду, любов до навколишнього середовища.

Історично склалося, що математика виникла з практичних потреб людини на основі задач, висунутих самим життям і розвивалася в процесі знаходження їхнього вирішення, тобто пошуку екологічних пріоритетів. Пошуки розв’язань окремих задач спонукали вчених розробляти нові методи досліджень, створювати досконалі алгоритми, відкривати невідомі закономірності.

Зміни, що виникли в екології за останні роки, викликають реальну загрозу життєдіяльності людей не лише в нашій країні, а й в усьому світі. Цим і зумовлена актуальність знаходження нових підходів у навчально-виховній діяльності школи та виховання екологічної культури молодших школярів у цілому.

Розгляд завдань екології показав, що необхідність упровадження екологічного виховання в молодших класах на всіх освітніх етапах навчально-виховного процесу є нагальною потребою, яка з кожним роком стає гострішою, адже природнича ситуація в країні постійно погіршується.

Реалізація в навчальній роботі засад екологічного виховання учнів робить уроки математики більш цікавими та змістовними. Участь учнів в екологічному русі забезпечує їхню більш високу пізнавальну активність і глибоку ґрунтовність набутих знань.

Звертаючи увагу на необхідність упровадження екологічного виховання в навчальні дисципліни початкової школи, слід зауважити, що вчителі, які будуть добирати й застосовувати матеріали екологічного характеру на уроках, повинні робити це дуже обережно, щоб не перетворити урок математики (чи якийсь інший) екологічного характеру в урок природознавства. Тому найкращим варіантом буде застосування інтегрованих уроків змішаного типу.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Поняття естетики у філософській площині
Естетика — наука про становлення чуттєвої культури людини. Таке загальне визначення витікає з органічної єдності двох своєрідних частин цієї науки; якими є: 1) виявлення діалектики самого процесу осв ...

Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами
Психологічна наука розпізнає два види мислення - репродуктивне і продуктивне. В процесі репродуктивного мислення людина виконує завдання, спираючись на відомі правила, формули та інші теоретичні твер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com