Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики

Педагогіка і освіта » Організація позакласної роботи з математики » Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики

Сторінка 13

Таким чином, активність учнів у вивченні математики зросла протягом року, причому за рахунок збільшення ініціативи середніх та слабких учнів.

Результати експерименту, оцінки вчителів свідчать про те, що запропонована нами система годин цікавої математики є достатньо вагомим засобом підвищення загального інтересу до предмету зокрема та рівня вивчення математики в початкових класах загалом.

Проведене теоретичне і експериментальне дослідження, присвячене проблемі проведення позакласної роботи з математики в початкових класах дозволило розв’язати поставлені задачі і сформулювати основні результати дослідження.

1. Вивчаючи стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці, ми прийшли до таких висновків.

Потреби сучасного суспільства вимагають вже в молодшому шкільному віці пошуків шляхів розвитку повноцінного мислення, здатного ефективно розв’язувати різноманітні життєві задачі. Одним із критеріїв повноцінного мислення є здатність використовувати отримані знання в нових умовах. Засобом для цього є позакласна робота в початкових класах.

Проведений аналіз наукових розробок, навчальної та методичної літератури, роботи вчителів-класоводів засвідчує, що і в теорії, і в практиці школи проблема проведення позакласної роботи з математики в початкових класах має певне відображення. Проте на сьогодні немає цілісного підходу вирішення цієї проблеми, хоч і присутні зразки систем позакласних заходів і є методика проведення цієї роботи у школі.

2. Під час вивчення психолого-педагогічних умов використання організації позакласної роботи з математики нами було проаналізовано концепцію розвивального навчання, виділено спільні і відмінні особливості дитячої психіки. З’ясовано, що в основу відмінності між дітьми можна покласти комплексну властивість - рівень розумового розвитку, який охоплює научуваність і знання дитини. На основі аналізу психолого-педагогічних умов організації і проведення позакласної роботи з математики були сформульовані вимоги до методики проведення цієї роботи:

методика повинна керуватися принципом повної реалізації вікових пізнавальних можливостей дітей;

вона повинна забезпечувати варіативність умов, у яких протікає робота вчителя та учня;

методика повинна сприяти оптимальному розвитку кожного школяра;

навчання за даною системою повинно забезпечувати кожному учневі фізичне і психологічне здоров’я.

3. Для досягнення поставлених задач розроблена система годин цікавої математики.

Сформульовано вимоги до годин цікавої математики:

практичні завдання цих занять повинні викликати в учнів відчуття трудності процесу їх розв’язання;

заняття повинні знайомити школярів з оригінальними методами розв’язування різноманітних завдань;

заняття повинні нести відомості про навколишнє середовище, знайомити на інтуїтивному рівні з розділами математики, які у початковій школі не вивчаються;

заняття повинні бути цікавими, сприяти розвитку позитивної мотивації до вивчення предмету математики;

завдання повинні відповідати навчальним можливостям учнів.

Сформульовано основні вимоги до системи годин цікавої математики:

система повинна сприяти розвиваючому навчанню, оптимальному розвитку кожної дитини зокрема;

система повинна забезпечувати зростання самостійності учнів, позитивно впливати на їх математичні вміння й навички;

система повинна здійснювати пропедевтичну функцію у вивчанні математики;

система повинна враховувати сучасні умови шкільної практики, бути зручною для роботи вчителя.

4. Такий підхід до занять годин цікавої математики, проведення формуючого експерименту дозволили визначити ефективність системи навчання. Результативність дослідження оцінювалася на основі виконання учнями контрольної роботи; порівняння успішності у навчанні на основі початкового і кінцевого зрізів у контрольному та експериментальному класах; бесід та спостережень.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Нове про педагогіку:

Методи стимулювання діяльності й поведінки
Ці методи виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності вихованців. До них належать змагання, заохочення і покарання. Змагання. Постаючи як конкуренція, боротьба за ...

Структура діяльності тренера
Професійні функції тренера переломлюються в компонентах його діяльності: проектувальному, конструктивному, організаторському, комунікативному і гностичному. У практиці конструктивний компонент виража ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com