Організаційно-правове забезпечення вищої освіти вУкраїні

Педагогіка і освіта » Методика викладання фахових дисциплін в Україні » Організаційно-правове забезпечення вищої освіти вУкраїні

Сторінка 2

– проведено ґрунтовну роботу щодо удосконалення і повномасштабного впровадження рейтингової системи оцінювання результатів діяльності вищих навчальних закладів як інструментів управління якістю вищої освіти.

Нормативною регламентацією вищої освіти в Україні також є:

- Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.02 р. № 347/2002;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. № 200 «Про внесення та доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти";

- Постанова від 07.08.98 р. «Про розроблення державних стандартів вищої освіти»;

- Постанова від 20.01.98 р. «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»;

- Галузеві стандарти вищої освіти з відповідних напрямів підготовки.

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 774 від 30.12.2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

- Нормативні документи Міністерства освіти і науки України (накази № 48, 49 від 23.01.2004 р., № 812 від 20.10.2004 р.);

- Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах 111-1V рівнів акредитації (Затверджено наказом МОН України від 30.12.2005 р., № 774) та ін.

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків в ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору.

Здійснення даного завдання передбачає взаємне зняття будь-яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контакти і обміни та поширення інформації.

Процес підготовки нової генерації науковців, здатних позитивно впливати на суспільний розвиток, потребує зростання якості знань, збереження національної культури, докорінного оновлення професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих навчальних закладів, виникнення нових функцій педагогіки вищої школи.

Основними цілями реформ в Україні є підвищення життєвого рівня населення, передусім завдяки переходу до ринкової економіки, забезпечення захисту громадянських прав і розширення індивідуальних свобод особи.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Діагностика розвитку мови молодших
Для підтвердження всіх вищезгаданих теоретичних тверджень відомих психологів нами проводилося дослідження рівня розвитку мови молодших школярів. При проведенні дослідження були використані методики з ...

Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики
Важливим елементом якісного рівня впровадження в навчальний процес математичного моделювання як засобу екологічного виховання молодших школярів є специфічна класифікація, яка сприяє рухові шкільного ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com