Організаційно-правове забезпечення вищої освіти вУкраїні

Педагогіка і освіта » Методика викладання фахових дисциплін в Україні » Організаційно-правове забезпечення вищої освіти вУкраїні

Сторінка 1

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України, складається із законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього. В процесі інтеграції вищої освіти України в Болонський процес, нормативно-правове забезбечення вищої освіти в Україні постійно змінюється.

Розробляє загальні основи організації освітянської та наукової діяльності в Україні, а також забезпечує реалізацію державної політики в сфері вищої освіти Міністерство освіти і науки України.

Зміна ставлення держави й суспільства до освіти повинна відобразитися в таких конкретних кроках, як збільшення обсягів її фінансової підтримки, створення умов для використання інтелектуального потенціалу освічених людей, формування громадської думки про цінність освіти. Тому освітня політика – це найважливіша складова політики держави, інструмент забезпечення прав і свобод особи, підвищення темпів соціально-економічного та науково-технічного розвитку, гуманізації суспільства, зростання рівня культури. Йдеться про конкретний план дій для законодавців, урядовців, керівників вищих навчальний закладів, усієї наукової академічної спільноти – як у наших економічних, політичних, соціально-культурних реаліях зробити освіту основою економічної стабільності, соціального добробуту, динамічного розвитку суспільства і фактором національної безпеки. І такий план, зокрема для галузі освіти, розробив уряд. Це Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків», яка, зокрема, передбачає: формування державного замовлення відповідно до потреб суспільства та забезпечення його фінансування з державного бюджету, розширення автономії ВНЗ і демократизацію їх внутрішнього життя,адаптацію системи української вищої школи до європейських стандартів і вимог Болонського процесу та ін.

Відповідно до "Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року № 1629- IV, Міністерству освіти і науки України необхідно виконати великий обсяг робіт, спрямований на системну адаптацію вищої освіти України до європейського простору вищої освіти в рамках Лісабонської стратегії.

Верховна Рада України 31 травня 2007 року ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", згідно з яким, "національні стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності мають розроблятися на основі міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення".

З метою виконання зазначених завдань уряд зобов'язується, зокрема, розробити законопроекти про внесення змін до законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», проект Закону України "Про післядипломну освіту» , запровадити зовнішнє незалежне оцінювання якості знань усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів ВНЗ І—II рівнів акредитації.

Після Лондонської зустрічі в 2007 р. у системі вищої освіти України здійснено такі заходи:

— наказом МОН України від 13.07.2007 №612 затверджено "План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграцію в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року";

— розроблено Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту", виконаний з урахуванням вказівок і рекомендацій болонських документів;

— впроваджено систему визначення рейтингу українських ВНЗ (вересень 2007 р.);

— Україна стала урядовим членом Європейського реєстру забезпечення якості — European Quality Assurance Register (EQAR) (квітень 2008 р.);

— Українська асоціація студентського самоврядування стала членом Європейського союзу студентів — European Students Union (ESU) (грудень 2007 р.).

Останні 3 років були для вищої освіти України роками плідної роботи. Так, зокрема:

–розроблено проекти низки законодавчих актів з питань унормування післядипломної освіти, формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців;

–підготовлено і затверджено постановою Кабінету Міністрів України Перелік спеціальностей, за яким здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

– підготовлено Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

–розроблено принципово нові Умови прийому до вищих навчальних закладів України;

– розроблено і затверджено Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу, примірні Положення про студентське самоврядування та студентський гуртожиток;

– розроблено Порядок і реалізовано надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих педагогічних навчальних закладів;

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Складання студентом звіту про роботу
Звіт про виконану студентом роботу формується поступово в процесі проходження практики. Звіт повинен містити наступні розділи: вступ (мета і завдання практики, питання, що становлять зміст звіту). ха ...

Загальна характеристика мовного розвитку молодших школярів
Зміст і форма мови людини залежать від його віку, ситуації досвіду, темпераменту, характеру, здібностей, інтересів, станів. З допомогою мови учні вивчають учбовий матеріал, спілкуються, впливають дру ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com