Читання і інформаційна культура особи

Педагогіка і освіта » Діяльність шкільної бібліотеки » Читання і інформаційна культура особи

Сторінка 3

Парадоксальність нашої сьогоднішньої ситуації полягає у тому, що сьогодні, коли багато країн світу особливо ясно усвідомили цінність знання і компетентності, необхідність розвитку читацької письменності і інформаційної культури, розвитку області навчання цим умінням і навикам школярів і студентів, є фахівці, які вважають, що у нас і так все гаразд.

Світовий досвід неспростовно свідчить, що найбільші успіхи досягаються в тих країнах, де проводиться державна політика у області читання і де акцент в цій політиці зроблений на читанні дітей і юнацтва. Найяскравішими прикладами в цьому плані можуть служити Франція і Великобританія, де існує (до певної міри) цілісна політика у області підтримки читання, особливо читання дітей і підлітків. Вона проводиться державою і носить міжвідомчий характер. У Франції, наприклад, вона ініціюється Міністерством культури, у Великобританії - Міністерством освіти. Але у будь-якому випадку, фундаментом для проведення цієї політики у області дитячого читання є бібліотеки - публічні, шкільні і інші.

Вивчення світового досвіду дозволяє виділити ряд напрямів, по яких держави розвивають програми підтримки дитячого читання:

розвиток вільного (досугового) читання дітей в публічних, дитячих бібліотеках;

читання дітей в школі і програми з розвитку літературної культури і письменності дітей, вдосконалення навчання дітей, розробка нових методів навчання;

розвиток "сімейного" читання і створення спеціальних програм для сім'ї (особливо - для не читаючих сімей);

"просування книги" і підвищення статусу читання і "людини читаючого" за допомогою ЗМІ, створення спеціальних програм для дітей на радіо і телебаченні і ін.

Цікавий проект, в якому бере участь фахівці центру - це "Міжнародний інститут читання" - науково-методичний, видавничий і освітній проект, ініційований "Асоціацією дослідників читання".

Реалізація цього проекту сприяє розвитку нових підходів в навчанні читанню, і в перспективі повинна привести до формування фахівців у області педагогічної психології, процесів засвоєння нових знань і володіючих цілим спектром спеціалізацій, що досконало орієнтуються в наукових основах (у областях навчання початковому читанню, читанню учбового, художнього, науково-популярного, наукового тексту; діагностично-коректувальної роботи, бібліотерапії, організації сімейного читання).

Однієї з головних задач і ідей, яка сьогодні об'єднує фахівців перерахованих вище організацій, є задум створення в рамках середньої і вищої школи особливого предмету - "читання", який повинні вести спеціально підготовлені викладачі читання.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Особливості міжособистісної взаємодії дітей розумово неповносправних
Важливу роль у нашому житті відіграє спілкування (спілкування з рідними, друзями). Воно потрібне для всебічного розвитку. Спілкування – це міжособистісний або груповий процес, що полягає в обміні пев ...

Проблема пізнавального інтересу у психолого-педагогічній літературі
Розвиток особистості – це процес прогресивних послідовних змін, які характеризуються переходом від нижчих до вищих форм і рівнів всієї життєдіяльності людини. Цей процес позитивний, протилежний регре ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com